SCP-6689-2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Các dạng Mê hồn trận:


UniPath.gif

Hình ảnh minh họa cho việc di chuyển thông qua một mê hồn trận đơn lối, từ điểm nhìn của người quan sát bên ngoài.

Là dạng mê hồn trận đơn giản nhất, một mê hồn trận đơn lối có thể được hình dung như một con đường quanh co. Mê hồn trận dạng này không có bất cứ con đường giao thoa hay rẽ nhánh nào, từ đó giới hạn các lựa chọn hướng đi của người dò mê cung. Tuy vậy, người dò mê cung vẫn có thể chủ động quyết định giữa việc tiếp tục di chuyển trên con đường, đi hướng ngược lại, hoặc dừng việc di chuyển qua không gian của mê hồn trận.

Một mê hồn trận như vậy sẽ yêu cầu người dò mê cung phải tin tưởng vào thiết kế của nó: họ không thể quyết định con đường mà mình muốn đi, họ chỉ có thể bước theo đường đã được sắp đặt phía trước họ.

Mặc cho sự tối giản của nó, trải nghiệm bên trong mê hồn trận này có thể trở nên rất mất phương hướng đối với những người dò mê cung, khi họ có thể thiếu hụt khả năng xác định vị trí của bản thân so với vị trí của lối vào, lối ra, hay từng khu vực nhỏ trong mê hồn trận.

Ts. Adamore, Điểm-184,
Siêu hình học Áp dụng.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License