SCP-6689-3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Báo cáo Quản thúc:

Nỗ lực đào thoát tính từ chu kỳ trước: 65,099

Nỗ lực đào thoát thành công tính từ chu kỳ trước: 0.0059.Chính sách quản thúc hiện tại cho phép tỉ lệ dữ liệu bị rò rỉ dưới 0.01.

Hiệu suất quản thúc hiện tại: Hiệu quả

Xác suất vi phạm quản thúc trong chu kỳ tiếp theo: 0.0129%


Dots%21.gif

Truy vết của Cấu trúc Quản thúc được Đề xuất — Phân đoạn 5_C21D,

Quá trình Phát triển của BTVTĐCT-M(T):

BTVĐCT-M(T): Một phiên bản đang được phát triển của thiết bị Biểu Thị Vật Tổ Động Cơ-Trismegistus — được định danh là BTVTĐCT-M. Thiết bị BTVTĐCT-M(T) đề xuất sử dụng một hệ cơ cấu mê hồn trận thân rễ với mục đích quản thúc SCP-6689.

Mê hồn trận dạng Thân rễ: Mê hồn trận dạng thân rễ, có thể được hình dung là một mạng lưới đa liên kết, là một cấu trúc với mọi điểm rõ rệt có thể và/hoặc được kết nối thông qua hàng loạt những liên kết có thể định vị. Do vậy, bản chất của trải nghiệm thiếu phương hướng của người dò mê cung bắt nguồn từ tính chất áp đảo của cấu trúc. Trong khi thiết kế của con đường là đơn lối còn mê cung là thiết kế đa lối, thiết kế của mê hồn trận thân rễ có thể được diễn tả là toàn lối: chứa đựng một lượng vô tận các đường lối liên kết với không một liên kết nào được coi là "đúng". Vì thế, người dò mê cung không thể nào mơ đến việc thoát ra khỏi mê hồn trận thân rễ mà chỉ có thể di chuyển vô hạn định trong nó. Một điểm khác của cấu trúc so với mê hồn trận đơn và đa lối, đó là không có bất cứ điểm nhìn bao quát nào cho người quan quan sát mê cung bên ngoài. Một mê hồn trận thân rễ không thể được trải nghiệm hoàn toàn từ bên ngoài và nỗ lực làm vậy sẽ chỉ cho ra các truy vết – những cấu tạo thể hiện một phần sự phức tạp bọc vòng của nó.

CÁC GIAO THỨC GOTTFRIED PHỤ:

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN MÊ HỒN TRẬN THÂN RỄ

 • P1,2 — Áp dụng Conn-Het: Thành công
 • P3 – Áp dụng Multiplicity: Thành công
 • P4 – Áp dụng Asig-Rapture: Thành công, những dư thừa trong quản thúc được đảm bảo.
 • P5,6: Áp dụng Carto-Decal: Chưa được xử lý, liên quan đến việc SCP-6689 duy trì một trung tâm thống nhất bên trong cấu trúc.


Ghi chú: Trong khi một cấu trúc quản thúc dạng thân rễ chắc chắn sẽ quản thúc thành công SCP-6689 vô hạn định, cho đến hiện nay, chúng ta vẫn chưa thể tạo lập nên một mê hồn trận ổn định. Dấu hiệu rõ nhất mà chúng ta có để lý giải cho việc này nằm ở mối liên hệ giữa SCP-6689 và những Thân rễ đó: thực thể hiểu rõ và trải nghiệm mối quan hệ giữa cấu trúc với chính nó, và từ đó có được vai trò của một trung tâm thống nhất — một thứ có tính chất đối nghịch so với bản chất của cấu trúc. Sự áp dụng thêm các phản nhận thức trí quyển bên trong cấu trúc vẫn đang được xem xét.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License