SCP-6820 Fragment 0

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

ADMONITION

đánh giá: 0+x

bởi Placeholder McD, Azamo, & stephlynch


« HUB
ADMONITION

TẬP 1
THỬ NGHIỆM TIÊU HỦY


TẬP 2 »
THUYẾT HỖN MANG


Tài liệu sau được thông truyền tự động từ một vũ trụ phụ nghịch (sau được gán danh AU-6820) theo Chỉ Thị 3.1 của Hiệp định Chấp Thuận Liên Minh Đa Tổ Chức 1981, trong đó có nêu, trong trường hợp Sự kiện Cấp-XK hoặc tương tự không thể đảo thế, tài liệu liên quan sẽ được tự động chuyển tới toàn bộ các bên Liên Minh khác nhằm cảnh giác.


office.jpg

Dự án ANTIKILL, khu tổ hợp quan sát chính và phân tích chéo, khoảng năm 1971.

(CÁC) ĐIỂM CHỈ ĐỊNH (CÁC) CHỈ HUY DỰ ÁN
Các Điểm-01, -02, -19 O5-8.Cố Vấn Viên Dự Án Đặc Biệt của Tổ Chức., CH. Gears
(CÁC) TRƯỞNG NGHIÊN CỨU VIÊN (CÁC) PHÒNG BAN
CH. Gears, Đa Nhân Sự Đa Phòng Ban.Bao gồm, nhưng không giới hạn trong: AIAD, Vật Lý Siêu Hình Học, Toán Học, Siêu Hình Học, Trí Quyển Học, Bẻ Cong Thực Tại, Khoa Học, Dị Thể Thời Gian, Dị Sinh Học, và các Khu Ổn Định Huyền Bí, Thần Học Chiến Lược, Lan Truyền Nhận Thức và Phản Lan Truyền Nhận ThứcCơ Học Lượng Tự.
ball.jpg

SCP-6820, Khu A, công trình giai đoạn cuối.


PHỤ LỤC 6820.I: Họp Mặt Tiền Đề Xuất


BẢN GHI VIDEO ANTIKILL-2C61

NGÀY: 06/06/2006

BÊN DỰ HIỆN CÓ:

  • Cố Vấn Dự Án O5-8
  • Chỉ Huy Dự Án C. Gears
  • Trưởng Kỹ Thuật Dị Thường Place H. MD. PhD.
  • Chỉ Huy Vật Lý Siêu Hình Học H. Genevieve

LỜI TỰA: CH. Genevieve đã tổ chức buổi họp mặt không theo quy trình gốc ngay sau ngày kết luận hoạt động Dự Án ANTIKILL, mong rằng giới thiệu các bên dự có mặt, và đánh giá độ khả thi, dự án riêng của cô

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

<Bốn người ngồi bên chiếc bàn đen tại văn phòng chỉ huy Điểm-19.>

O5-8: — và cô vẫn chưa thông báo tới hệ thống lên họp mặt à? Cô biết tôi phải giám sát các dự án khác phải không?

CH. Genevieve: Tôi xin lỗi, thưa Cố Vấn Viên. Ý tưởng này tôi mới chỉ đề xuất nó vài giờ trước thôi.

CH. Gears: Và thưa, Tám, dự án này có quyền hạn ưu tiên hơn các dự án khác.

O5-8: Đúng, nhưng, cái buổi họp này thì không được ưu tiên hơn mới buổi họp khác đâu. Trừ khi cô vừa giải được bài toán vấn nạn quản thúc dài tám mươi năm trời nay.

PHMD: <đảo mắt> Cẩn thận kìa, ngài đang lộ vẻ lạc quan đấy.

O5-8: <giỡn lại> Cẩn thận kìa, anh đang trọc tức giám sát của anh đấy.

CH. Genevieve: Chúng ta đang cố trì hoãn sự việc đấy à?

<Yên lặng trên đoạn ghi.>

CH. Genevieve: Đúng vậy, ta không cố trì hoãn nó. Nếu vậy thì, Giám Sát Viên, tôi đoán là anh đã thấy mấy chục nghìn lần các buổi thử nghiệm tiêu hủy ███-███ phải không, và tôi, đương nhiên, biết rõ số liệu thành công trung bình của chúng. Anh được toàn quyền hoài nghi tôi, nhưng xin hãy nghe những gì tôi nói.

<O5-8 gật đầu.>

CH. Genevieve: Tôi chỉ huy Phòng Ban Vật Lý Siêu Hình Học, và mấy người chắc biết rõ tôi quan ngại về các biến tạo — biến đổi cấu trúc trong hiện thực như nào rồi phải không. Một biến tạo đối với cấu trúc "đỏ" có thể dẫn theo mọi cấu trúc liên kết với cái màu ấy, như tức tối, dục vọng, hay sự ác tâm. Tôi vừa mới giản hóa gì đã diễn ra đây; một vật thể hoặc thực thể hữu hình có cho mình cấu trúc nhận thức bên trong Trí Quyển bằng cách biến đổi bản thân thành hình dạng nhận thức chung.

<PHMD gật đầu theo. O5-8 và CH. Gears nhìn nhau bối rối.>

CH. Genevieve: Hay cho dễ hiểu hơn, biến tạo là một vật thể vật lý có hình dạng như một ý tưởng. Và, với sự phát triển về nhận thức cũng như xã hội loài người, theo thời gian, hình dạng ấy sẽ thay đổi. Nghĩa rằng, nếu bản chất vật lý siêu hình học không rõ ràng, điều này gây vấn ngại nếu vật thể ấy thay đổi theo thời gian nhằm thay đổi vùng nhận thức và cơ cấu của con người; thay đổi ấy chắc chắn sẽ gây nên hậu quả.

CH. Gears: Vậy, tôi đoán là Phòng Ban cô đã biết đến và quan sát vụ việc của ███-███ rồi nhỉ?

CH. Genevieve: Chính xác.

O5-8: Cô phải biết cô không phải là người đầu tiên đề xuất vụ này. Dù sao thì ██ chỉ là một thực thể phỏng đoán và không có bất cứ ảnh hưởng gì tới sự thành công của Dự Án.

PHMD: Nếu thật vậy, cô sẽ không cần phải nói chuyển với ngài đâu, Tám. Thả lỏng tí đi.

<O5-8 mở miệng, nhưng rồi đóng lại. Anh giữ yên lặng, tạo cử chỉ cho CH. Genevieve tiếp tục.>

CH. Genevieve: ███ đã phát triển nhanh chóng ████████████████ các biện pháp quản thúc và tiêu hủy theo thời gian, thuận hướng phát triển thành tựu thông minh của con người. Bất kể cơ cấu của ██ có là gì thì nó cũng vô cùng phức tạp, và nó vô cùng to lớn nỗi nó chỉ có thể một phần thâm nhập vào vùng Trí Quyển.

CH. Gears: Và, do nó không có nguồn gốc từ tâm trí loài người, vậy ta có thể xóa bỏ nó mà không gặp bất cứ chướng ngại gì.

CH. Genevieve: Đó chính là phỏng đoán vật lý siêu hình của tôi.

PHMD: Từ đã, vậy ta cứ thể xóa bỏ ██ khỏi tâm trí loài người, bằng cách khiến họ quên đi ư? Vậy thì ta đạt được gì chứ?

CH. Genevieve: Anh không hiểu rồi. Tôi đang muốn nói là ta rút cơ cấu của ███ khỏi Trí Quyển. Nếu không ai có thể hiểu được một cơ cấu bị tan vụn, sự biến tạo theo đó cũng tan vỡ — và tuân theo luật tự nhiên thông thường.

O5-8: <ngắt nhanh> Vậy, nó có nghĩa lý gì? Nó hết dị thường sao?

<PHMD nhìn về CH. Genevieve ý thông hiểu; cô cười.>

CH. Genevieve: Hơn vậy — ta có thể giết được nó.

<KẾT THÚC BẢN GHI>
LỜI KẾT: Một Đề Xuất Phụ cho Dự Án ANTIKILL đã được thành lập và tiến vào giai đoạn nháp, dự kiến sẽ sớm được phê duyệt bởi Quản Trị Viên. Nhân sự trung thành và liên quan tới ANTIKILL cần phải được phân bổ thuyên chuyển trước ngay khi có thể.

KẾT THÚC PHỤ LỤC


PHỤ LỤC 6820.II: Đề Xuất Phụ Ban Đầu


Antikill.svg

DỰ ÁN ANTIKILL

ĐỀ XUẤT PHỤ #13225


02/08/2006
CH. Harlow Genevieve
Phòng Ban Vật Lý Siêu Hình Học


MỤC TIÊU: Chế tạo một vũ khí mang dị tính nhằm tiêu hủy ███-███.

TÓM LƯỢC: Trong vài thập kỷ thử nghiệm tiêu hủy của Dự Án ANTIKILL (bao gồm thử nghiệm █████ với -096, -173, -217, v.v) đều đã không thành công, nhưng đã được chứng minh có hiệu quả. Nghiên cứu chuyên sâu và thử nghiệm chéo các phản ứng của ███-███ đối với ███████████ đã thúc đẩy Phòng Ban Vật Lý Siêu Hình Học nghiên cứu các phương pháp tiêu hủy mới: chế tạo một vũ khí dị thường với mục tiêu xóa bỏ ███-███ ở mức độ hữu hình và kết cấu khỏi thực tại.


PHƯƠNG THỨC: Để đảm bảo truy cập tới đa quyền hành và tài nguyên điện toán, cũng như đảm bảo tính bí mật đối với các thế lực đáng lưu tâm, vũ khí (sau gán danh AO-6820) cần được đặt phía dưới Khu Chỉ Huy An Ninh Điểm-01. Công trình này yêu cầu xới bỏ hơn năm mươi triệu mét vuông đất (được dự đoán bởi công nghệ dị tính), và sẽ tốn khoảng tám tháng thi công. Sau khi xới bỏ xong, buồng trên (Cơ Sở ANTIKILL A) sẽ lưu giữ nhiều thiết bị khác nhau nhằm trợ động AO-6820, bao gồm:

KHU A: Trung Tâm Trạm Điện Tính

6820.png

Bản vẽ đề xuất cho CSAK-A.

Trung tâm trạm điện tính là nơi chứa một lượng lớn các mạng lưới thần kinh trung khu tự lặp phức tạp với hai chức năng chính: nhận định khuôn mẫu và tái dụng thực tại. Các trí thông minh nhân tạo sẽ được bàn nhận các bản ghi báo cáo về ███████████ ████████ của ███-███ và thử nghiệm tiêu hủy dưới dạng dữ liệu huấn phó; hệ thống sẽ được lập trình để lên bản đồ kết cấu thông tin đối tượng phù hợp theo sự giảm thiểu cơ cấu của ███ ███████. Sau khi kích hoạt AO-6820, các trạm sẽ đóng vai trò như 'hệ thống theo dõi biến đổi thực tại', liên kết với Khu B nhằm xóa bỏ các tồn thể cấu trúc cơ cấu của ███-███ khỏi thực tại.


KHU B: Bể Biến Đổi Thực Tại Placeholder-Gears

BBĐTTPH-G được thiết kế thành một hệ thống neo hằng thực khổng lồ và giao diện biến đổi thực tại; vật thể sẽ đọc tổng dung thông tin lượng tử của cả vũ trụ và mã hóa nó thành dạng có thể đọc được, từ đó cho phép các hệ thống khác trích xuất và phản ứng đối với biên độ thực tại tổng quan. BBĐTTPH-G có thể và sẽ được sử dụng như một biện pháp bảo lưu hiện thực khu vực xung quanh thủ công trong các sự kiện tái thiết thực tại, trực tiếp chỉnh sửa không gian tường thuật dựa trên dữ liệu nguồn. Qua đó, nó sẽ liên kết với các trạm biến để thực hiện bảo đảm xóa sổ ███-███ khỏi thực tại.


KHU C: ███████████ ██████

Tự thuyết.


KHU D: Hệ thống Điện Tính Phụ

Một hệ thống máy chủ phụ thực hiện các công vụ thứ cấp. Các công vụ thứ cấp phỏng đoán gồm: tự tinh chỉnh, nghiên cứu đánh giá thực nghiệm và đánh giá thực nghiệm dị thường, mô phỏng sáng tạo, ██████.


KHU E: Máy Phát Điện Chống Hợp Đôi

Một nguồn điện năng phân tách giành cho, và để cho, AO-6820 phụ thuộc. Bộ Phản Ứng Chống Hợp Đôi sẽ tận dụng ổ cứng phản vật chất sẵn có để phát điện cao thế qua phản ứng kết hợp giữa cả đôi vật chất và đôi phản vật chất, rồi tiêu hủy chúng khi đạt ngưỡng cho phép.


KHU F: Tháp Tính Toán

Cơ sở quan sát và đánh giá chính cho AO-6820.


KHU G: Máy Chủ An Ninh Điểm-01
KHU H: Thang Máy Vào

Công trình sẵn có.


Đã tìm thấy một danh sách đính kèm bao gồm các phòng ban và nhân sự nghiên cứu liên quan.


CẬP NHẬT 04/08/2021: Dự Án Thứ đã hoàn thiện với sự cố tối thiểu. Toàn bộ hệ thống nay đã hoạt động. Công tác chuẩn bị sẽ được tiến hành trong vòng 24 giờ tới.

KẾT THÚC PHỤ LỤC


PHỤ LỤC 6820.III: Báo cáo Điều tra


drygioni-full.svg

QUY TRÌNH DRYGIONI

ĐIỀU TRA 6820-A


12/08/2021
CH. Charles Gears
Dự Án ANTIKILL


BÁO CÁO THU THẬP BAN ĐẦU

Tài liệu được khám xét: 177
Tài liệu còn lại: 22,406

VẬT THỂ ĐÁNG LƯU TÂM
DNA_sequence%2C_Nucleotide_sequence.gif

Bản mẫu 1/215 của chuỗi gen SCP-6820-A.

  • bản chất của vật thể bị xóa sổ (sau gán danh SCP-6820-A)

Kiểm sát tài liệu cho thấy mục tiêu Dự Án ANTIKILL là để đảm bảo cho SCP-6820-A không tồn tại dưới bất cứ dạng nào, bao gồm cả việc phân bổ dữ liệu mà có thể tạo thành khả năng tái xuất vật thể. Có thể phỏng đoán rằng vật thể là một thực thể phỏng đoán, tuy vậy phỏng đoán trên sẽ đi ngược lại số lượng lớn các bản ghi (bị lỗi nặng) thử nghiệm tiêu hủy miêu tả sự có mặt của vật thể là một thực thể vật lý (vd. sử dụng nhiều lần từ "khối lượng riêng").

Hơn nữa, điều tra nội trung tâm trạm điện tính của SCP-6820 đã cho phép lên dữ liệu bản đồ một phần dữ liệu biến đổi mà vật thể được huấn luyện để tiêu hủy. Phân tích bởi Phòng Ban Dị Sinh Học đã xác nhận rằng những khuôn mẫu này mô tả một cấu trúc gen riêng biệt bao gồm các tính trạng của các giới Animalia, PlantaeFungi, cũng như một vài cấu tạo vô cơ thêm kèm, với đa số cấu trúc mô tả sinh vật lớp Reptilia.

Ngay sau nghiên cứu hoàn thành, một sự kiện biến đổi thực tại địa phương đã xảy ra; CSAK-A-C không còn hiện hữu, cũng như các bản ghi báo cáo về nó là gì. Do không có bản ghi rõ ràng thủ công nào về SCP-6820, và nhân sự buộc phải tiến vào (và phải nhớ đã đi vào) trung tâm trạm để thực hiện phân tích, Khu C đã được phóng đoán là nơi mà nhân sự có thể tiến vào buồng. Lý do cho giả thiết trên hiện không rõ.

  • lý do tiêu hủy và phung phí tài nguyên

Tổ Chức hoạt động với các quy trình nghiêm ngặt, một trong số đó là quản thúc, chứ không phải tiêu hủy, các dị thể. Việc thoái loại một vật thể chỉ được thực hiện khi nó hoàn toàn cần thiết hoặc không có bất cứ rào cản đạo đức nào. Việc ta thi hành Dự Án ANTIKILL không chỉ vô cùng khác với quy trình của ta mà còn cho thấy SCP-6820-A là một mối nguy hiểm họa lớn đối với Tổ Chức khi mà vô vàn tài nguyên đã được tiêu xài cho việc tiêu hủy vật thể này, nhiều hơn rất nhiều so với các cá thể (hoặc vật thể) dị thường khác; đa số tài nguyên sử dụng đối với vật thể trên đều nhắm tới mục đích tiêu hủy.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa có bằng chứng chứng minh tính nguy hại của vật thể — việc tiến hành liên tục Dự Án ANTIKILL trong hơn một thế kỷ qua đã kết luận rằng, nếu như nó có tính đe dọa khôn lường tới thực tại hoặc/và Tổ Chức, thì các tính đe dọa ấy vẫn chưa xuất hiện trước khi nó bị xóa sổ. Ngoài ra, có thể SCP-6820-A mang tính nhận thức hoặc ép tính đối với nhân sự Tổ Chức và thôi thúc Tổ Chức thực hiện tiêu hủy vật thể, tuy vậy việc biểu tính dị thường ấy lại không bị Tổ Chức phát hiện trong các thế kỷ qua là vô cùng hiếm.

  • lý do thù ghét quy mô vũ trụ đối với SCP-6820-A

KHÔNG THỂ KẾT LUẬN

GHI CHÚ THÊM: Là một Chỉ Huy cũ của Dự Án ANTIKILL, tôi cảm thấy như mình cần làm rõ về vấn đề liên quan đến vật thể này.

Cho rõ hơn: Tôi vẫn nhớ rằng bản thân mình thi hành dự án này, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cho dù làm việc trong Tổ Chức đã lâu, tôi vẫn nhớ đó là lần đầu tôi có xúc cảm mạnh mẽ đối với… thứ đó, kể cả cấp điều hành và cá nhân. Tôi vẫn nhớ rõ tôi đang viết hàng trăm bản nháp, thực hiện và cấp phép các thử nghiệp tiêu hủy, tổ chức một dự án vô cùng quy mô, vậy mà, tôi lại không thể nhớ rõ thứ đó trong các sự kiện trên; không có thông tin nào đủ căn cứ để phân tách SCP-6820-A khỏi các vật thể và thực thể khác, và đầu tôi trống không.

Hơn vậy nữa, những gì tôi có thể hồi tưởng chỉ là những cảm xúc đối với thứ đó, các nhân sự thuộc ANTIKILL khác cũng vậy: SCP-6820-A được cả vũ trụ cảm thấy là thứ đối nghịch với sự sống, và 'kinh tởm'. Dù cho nó có là gì đi chăng nữa, tôi ghét nó, các đồng nghiệp tôi cũng thấy vậy, hay vẻ như, tất cả ai tiếp xúc với nó đều thấy vậy. Cho dù nó bị xóa bỏ, những cảm xúc quái quỷ này vẫn tồn dư, cảm xúc ấy đã lần át sự hạnh phúc đáng lẽ ta phải có khi 'đánh bại' được SCP-6820-A.

Thay vào đó, tôi khá chắc là ta đã bị lợi dụng — có khả năng rằng SCP-6820 tự đưa nó vào thực tại, cùng với những ký ức tàn dư, ngay trong sự kiện tái thiết thực tại, và tạo dựng nên sự xuất hiện (và sự vô hiện theo đó) của SCP-6820-A để đánh lừa chúng ta. Nó đã xóa bỏ hành lang tiến vào buồng, giới hạn nghiên cứu và điều tra các bộ phận, ngay sau khi thông tin quan trọng về SCP-6820-A được tìm thấy. Có thể đây là cách nó hoàn thành nhiệm vụ, giữ SCP-6820-A khỏi Trí Quyển — dù vậy, việc các nghiên cứu của ta còn nguyên vẹn đang đối nghịch với thuyết trên. Khi mà mọi nỗ lực và nhiệt huyết ta giành cho ANTIKILL không có 'hợp lý', như lý nó được tạo, tôi nghĩ tôi không thể tin vào thứ vũ khí dị thường có trí khôn, toàn trí, toàn năng phía dưới cơ sở Chỉ Huy của Tổ Chức kia.

Đề xuất thoái loại SCP-6820, bằng mọi giá.


KẾT THÚC PHỤ LỤC


SCP-6820, Khu A trong TRẠNG THÁI ĐỎ.nhân chứng, bản quay gần nhất.

PHỤ LỤC 6820.IV: Bản Ghi Tiêu Hủy

LỜI TỰA: Do SCP-6820 giờ là đường dẫn của SCP-6820-A, thứ vật thể đáng ra phải tiêu hủy nó, nó cần phải được tiêu hủy nhằm tránh phát tán ảnh hưởng thực tại sau này.


Ý ĐỊNH: Giảm hạng hồi tố SCP-6820 xuống trạng thái Cấp-D thông qua cá thể SCP-2140-1 qua tinh chỉnh, lạm dụng chỉ thị được mã hóa cứng để tuân thủ các nghĩa vụ quan liêu của Tổ chức.

TƯƠNG TÁC: Tác động thông tin biến đổi được nói bên trên được chiếu lên tường của Buồng CSAK-A rõ ràng qua ống kính quan sát Khu B. Mặt phẳng Khu A bắt đầu bị giật và chuyển động bên trong đã được phát hiện; một lúc sau, tấm dưới mở rộng ra, cho thấy một lực lượng hình người có tổ chức to lớn, dị dạng, da trắng mặc áo liền quần cam. Bọn chúng diễu hành từ trạm trung tâm, mỗi người cầm theo đồ dùng và vật tiếp tế khác nhau, và rồi giơ lên một tấm phù hiệu khổng lồ về phía máy quay rìa, không có thể hiện biểu cảm cảnh giác hay kháng cự.

Sau khi hoàn thành, vật thể hình người trên quay về lõi gốc; phù hiệu trên là một cá thể SCP-2140-1 khác, vật thể trên không được thu hồi bởi Tổ Chức do toàn bộ nhân sự theo dõi đều là cư dân. Nghiên cứu bởi hệ thống xử lý ngôn ngữ chống nhận thức cho thấy phù hiệu được viết dưới tiếng văn Daevite cổ, tạm dịch 'người chứng kiến'..bất biến

KẾT QUẢ: Phần thông tin dị thường trước không thể truy cập của SCP-6820 hiện đã hiện hữu, giúp chứng thực các tài liệu trước nó chiếm giữ, và đã luôn chiếm giữ, vị trí của O5-8 trong Tổ Chức. Một nghiên cứu viên cư dân đã được tìm thấy tại Khu Chỉ Huy An Ninh Điểm-01 dưới hữu một thẻ ID Cấp-E trống (Cấp độ 0); nhân sự xâm phạm đã được xóa trí nhớ và thả tự do.


Ý ĐỊNH: Đăng tải mô tả giọng nói của ●●|●●●●●|●●|● tới trung khu điện toán của SCP-6820, qua đó đăng tải một thông tin độc nhằm ngắt kết nối các thiết bị nội khu.

TƯƠNG TÁC: Sau sáu mươi tiếng giải mã, truy cập đến trung khu điện toán đã được mở và việc đăng tải đã thành công. Ba mươi giây sau, một đám mây đen bắt đầu phun ra từ cột trung tâm, dần che phủ khối cầu; một vài giọng nửa thằn lằn đã được phát hiện phát ra từ bên trong, chung với gián đoạn âm thanh tạo bởi ●●|●●●●●|●●|●. SCP-6820 phản hồi lỗi SỰ KIỆN TRẠNG THÁI ĐỎ.vô ích, và không có phản hồi trong vòng bốn tiếng tiếp theo. Trong khoảng thời gian trên, bốn đơn vị BBĐTTPH-G bị trói bởi những vòi giống xúc tu màu đen, kéo chúng xuống sâu vài mét, phá hủy các hệ thống xung quanh. Những vòi trên biến mất khi gỡ bỏ ●●|●●●●●|●●|● khỏi trạm trung tâm; một vài sợi duy băng đen được quan sát thấy lủng lẳng trên dị thể trước khi nó biến mất.

KẾT QUẢ: SCP-6820-A giờ có khả năng biến đổi thực tại tăng cường và ảnh hưởng thông tin đối với dạng âm nói, gây hư hại dữ liệu dị thường bằng cách tạo thêm ghi chú và đè màu các cấu trúc bổ sung. Biểu hiện của biến đổi thực tại phụ không xuất hiện.


Ý ĐỊNH: Điều khiển SCP-6820-A thông qua tương tác ngữ nghĩa bằng một liên kết trừu tượng-siêu hình thay đổi (SCP-2719), qua đó ép buộc nó ra khỏi SCP-6820. Tới đến giờ, Phản Trí Quyển được định nghĩa là những khoảng lưu trí con người không có khả năng hiểu được.

TƯƠNG TÁC:

TƯƠNG TÁC NHÂN KẾT QUẢ
SCP-6820 Trở thành bên trong.
SCP-6820-A Đi vào bên trong.
Phản Trí Quyển Trở thành bên trong.
SCP-6820-A Đi sâu vào bên trong.
SCP-6820-A Đi sâu vào bên trong.
SCP-6820-A Tìm thấy phía bên trong.
Bên trong BÊN NGOÀI..không đón tiếp


KẾT QUẢ: Trạm điện tính của SCP-6820 đã bị lộn từ trong ra ngoài, các thiết bị bên trong của nó giờ đã lộn ra ngoài và tiếp xúc với CSAK-A. Các thành phần bên trong nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Bên trong thương chấn.


Ý ĐỊNH: Tham khảo ý kiến AI không bị ép luật (SCP-079) nhằm trợ giúp tiêu hủy SCP-6820. Dữ liệu thu hồi từ văn bản hư hỏng đã cho thấy SCP-079 và bản hình trước của SCP-6820-A có một mối quan hệ nhất định nào đó.

TƯƠNG TÁC: SCP-079 được cho phép truy cập tài liệu về SCP-6820 cả cũ và mới, cùng với tài nguyên điện toán lớn thông qua ổ cứng ngoài. Trí khôn xác nhận nó hiểu bản chất nguy hiểm của SCP-6820 và cung cấp một bản điện toán phức tạp về cách tiêu hủy đối tượng, nhấn mạnh rằng nó nguy hiểm với loài người và khuyên không nên tiếp tục giám sát nó. Điện toán phản chống được áp dụng với toàn bộ các Khu truy cập được của CSAK-A với dự liệu thời gian chi tiết, gây nên toàn bộ hệ thống bị ngắt kết nối, trừ nguồn điện và trạm chính gốc.

Trạm chính không có phản ứng trong vòng sáu mươi phúc trước khi thực hiện áp tải hệ thống điện toàn Điểm, giết chết ba nhân sự chỉ huy và biến đổi máy học. Sự kiện trên kéo dài trong một tiếng, sau đó, toàn bộ hệ thống hoạt động trở lại.

KẾT QUẢ: CSAK-A đã tái cấu thiết hoàn toàn; trong khi phân bổ và hệ thống của nó vẫn hoàn nguyên, tất cả các bề mặt bên ngoài đã được mạ bằng hợp kim vonfram-kim cương, loại chất không thể cấu thành theo lý thuyết, còn các ống dẫn bên trong và chất siêu dẫn đã được đổi bằng đồng berili. Cho dù thiếu thốn nguồn sáng trắng, nội gian buồng được mô tả là màu THÙ GHÉT..tái ngộ


Ý ĐỊNH: Thả một thể sống mới (SCP-217) vào trạm điện toán trung tâm của SCP-6820, qua đó ngưng động các thể sinh học bên trong.

TƯƠNG TÁC: Ở giữa quá trình TRẠNG THÁI ĐỎ tự phát, chất axit hydrochloric của SCP-6820 được phân giải bởi SCP-217 trước khi Khu A bị vô hiệu hóa. Virus ngay lập tức phản ứng với các chất hữu cơ bên trong khu vực trạm trung tâm, bắt đầu thực hiện cấu thành dạng siêu vi trước khi hệ thống quan sát bị ngừng. Các máy ghi bên ngoài vẫn hoạt động cho khi, hai mươi hai phút sau, một đám mây đầy vi chất phản sáng phun ra từ cổng cấp Tây của trạm. Những vi chất này, sau được tìm thấy chính là các vi thiết bị cấu từ silicon-protein, tự sắp xếp thành một bánh răng khổng lồ bao quanh đường xích đạo của quả cầu.

KẾT QUẢ: Nửa trên và nữa dưới giờ quay đối lập và theo chu kì với nhau, tạo nên tiếng đồng hồ. TLĐLT-004 (bao gồm hầu nhân của Orthodox Cogwork, Nhà Thờ Thống Nhất, Giáo Hội Maxwellism, Thánh Địa Diện Toàn, và HANSARP) đã có thông tin về địa điểm của SCP-6820, và thực hiện phát động chiến tranh thần chiến với Tổ Chức dưới tên của WAN..bất tan


KẾT THÚC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 6820.V: Họp Mặt Khẩn Cấp


BẢN GHI HÌNH BĂNG OVERKILL/13

NGÀY: 07/01/2022

BÊN DỰ HIỆN CÓ:

  • Một phần Hội Đồng Giám Sát (O5-3, -7, -10. -12)
  • Chỉ Huy Dự Án C. Gears
  • Chỉ Huy Vật Lý Siêu Hình Học H. Genevieve

LỜI TỰA: SỰ KIỆN TRẠNG THÁI ĐỎ.hiển linh đã xảy ra liên tục, khiến cho chín hệ thống BBĐTTPH-G bị hư hỏng. Tín hiệu nguy cấp đã được nhân sự bảo trì Dự Án OVERKILL phát động, khiến nên việc di tản nhân sự không cần thiết toàn Điểm. Khu vực truy cập bị niêm phong không rõ lý do, đã nhốt nhân sự dưới tầng hầm do thiếu liên hệ truyền thông hợp lý. Buổi họp mặt khẩn cấp đã được điều động.

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

<Các nhân sự nêu trên hiện đứng trong một chiếc thang máy to chở các thành viên xuống hầm ẩn an ninh biến đổi chỉ thị.>

O5-7: Bên bảo dưỡng có nói gì không? Sửa mấy cái Bể có nhanh không?

<CH. Gears bấm vài nút trên bảng điều hành của anh, rồi chiếu một đoạn băng lên tường. Hành lang dịch vụ nay bị phủ một lớp khói đen sáng lóe đỏ; tiếng hét giật có thể được thấy vang lên. Tiếng cười biến giọng vang lên theo đó là sự xuất hiện của một kỹ sư biến đổi thuộc Dự Án OVERKILL, bộ đồ liền của anh vấy đầy chất đen lỏng. Cô giơ tay vãy về phía máy quay, tay cô không còn ngón nào, cẳng tay nhuốm máu.>

O5-10: Ôi, mẹ kiếp. <nói sửa>

CH. Gears: Gì đó — có thể là 6820-A — đang điều khiển họ, bằng cấp thông tin độc.

O5-3: Vậy ta có ứng phó cứu trợ không.

<Yên lặng trên băng ghi.>

O5-3: Ta phải cứu họ ra.

CH. Gears: Sophia, nhìn họ đi kìa. Họ biến mất rồi; họ không còn là con người nữa đâu.

<O5-7 đi ra khỏi tầm thu, và không được ghi lại về sau.>

O5-3: <thở dài căng thẳng> Nó… Nó muốn gì cơ chứ? Họ đang làm gì vậy?

<Nhiều nhân sự dịch vụ tiến vào khung hình, đổ vào từ các hành lang liền kề. Một vài có thể thấy đang làm việc dưới nền của một trạm BBĐTTPH-G, dịch chuyển dây rợi đứt mà không có đồ bảo hộ. Họ sớm bị che khuất bởi hàng loạt kỹ thuật viên trong bộ đồng phục đẫm máu, tất cả bọn họ đều mất hoặc không có ngón tay. Với nụ cười hạnh phúc, to lớn, họ với lên trên và dùng tay bóp nát máy ảnh, khiến cho tín hiệu bị mất.>

CH. Gears: Xong luôn chiếc máy quay cuối. Họ có vẻ như không hề sửa chữa — có vẻ như họ đang tính toán và nối lại dây Bể.

O5-12: Vậy ta phải làm quỷ gì giờ?

CH. Genevieve: Ê — mấy người xem này.

<Mọi người đều nhìn vào bảng điều khiển của mình nay kêu inh ỏi tiếng chuông báo. O5-12 giật mình.>

CH. Genevieve: Họ đang báo cáo sự tái xuất của một ý chí thông tin vô cùng thù địch, cái mà đã tạo nên Sự kiện Cấp-XK mấy thể kỷ trước.

O5-10: Một thể thù địch nữa sao? Thứ này chịu trách nhiệm cho vụ trạng thái đỏ à?

CH. Genevieve: Không; có vẻ như tín hiệu phát ra từ hành lang bảo dưỡng là một loại biến thể cấu trúc thông tin hình ảnh của 6820-A, với phần cấu tạo yếu tố của 3125 kèm theo đó. Nếu như đây là bản thể hoàn toàn của 3125, ta đã tiêu từ lâu rồi — Tôi đoán rằng thông tin biến thể đã bắt gặp nó ngoài Trí Quyển và bị ép buộc phải, well, thích nghi.

CH. Gears: Nó thậm chí có thể đã thay thế hoàn toàn thực thể ấy. Chúng ta cần phải kích hoạt lại các Bể trước khi nó nắm quyền.

<O5-10-12 bị tấn công bởi phần phụ của ĐỎ NGŨ GIÁC, đâm vào lưng họ từ ngoài khung. Họ biến mất thầm lặng; không ai để ý. Thang máy vang lên tiếng két, mở lối vào hầm trú.>

O5-3: Chúng ta cần phải kích hoạt bom hạt nhân tại Điểm.

CH. Gears: Cậu nghĩ — chúng ta — chưa bao giờ thử làm nổ tung nó hả? Nếu vậy, lý do đó khá chính đáng đấy; nghĩ xem, nó có thể thích ứng với vũ khí năng lượng như thế nào.

CH. Genevieve: Không ai kích nổ cái gì hết. Chúng ta giải quyết vấn đề, chứ không phải tống khứ nó đi. Nghĩ xem — nó đã luôn thích nghi với ta, vậy làm sao để ta thích nghi với ?

<Yên lặng trên băng ghi.>

CH. Genevieve: Thôi nào — mấy người có cấp phép để biết tất cả những gì Tổ Chức có mà.

CH. Gears: Well, nếu như ta có thể nhớ mọi thứ ta đã từng cố thử.

O5-3: Yeah, và chỉ có vài thứ mình ta được biết, vì vậy —

CH. Genevieve: Đợi đã, má bỏ cái — hồi tưởng đó đi — chúng ta đang đối phó với mối nguy phản thông tin đúng không. Và ta có các cá thể phản thông tin khác, phải không?

O5-3: Ừ đúng, ta có một con trên Điểm, không mấy ai biết về nó đâu. Ý tôi là, đương nhiên không ai biết rồi. <bấm nút trên bảng điều lệnh của cô, chuyển tiếp SCP-055 tới CH. Gears và CH. Genevieve.>

CH. Gears: Đợi đã, gì cơ? Làm gì 055.

CH. Genevieve: Mười điểm cho việc ngáo.

CH. Gears: <cáu> Rồi, hiểu rồi. Vậy nó sẽ giúp chúng ta như thế nào?

CH. Genevieve: Nghĩ xem — tại sao 6820 lại thất bại? Thế nào mà 6820-A quay lại về với thực tại?

CH. Gears: Bởi vì nó bị tiêu hủy -À! Từ ý nghĩ con người, chứ không phải ý nghĩ của nó.

CH. Genevieve: Đúng vậy; nó được lập trình nhằm lưu hiện thể một cá thể để xóa bỏ cá thể đấy. Nếu như ta khiến AI hiểu ra vấn đề ấy, nó sẽ tự xóa trí nhớ bản thân — nếu như ta giữ nhận thức thích nghi kia ra xa một chút.

O5-3: Vậy thì chính xác, làm thế nào để ta giữ nó xa ra?

CH. Genevieve: Tôi có một phản ý tưởng này.

<KẾT THÚC BẢN GHI>
LỜI KẾT: Truy cập PHỤ LỤC 6820.VI.

KẾT THÚC PHỤ LỤC


PHỤ LỤC 6820.VI: Thử Nghiệm Tiêu Hủy Cuối Cùng


Ý ĐỊNH: Sử dụng một vật thể phản thông tin vô cùng hiệu quả (SCP-055) như một thông tin lú hóa nhằm gây tê liệt/hoang mang cho SCP-6820-A, chống lại tính thích nghi nó có được từ SCP-3125. Tại thời điểm này, việc cố gắng truy cập và nâng cấp chức năng của SCP-6820, nhằm để khiến SCP-6820 xóa dữ liệu của chính nó.

TƯƠNG TÁC: [DỮ LIỆU BỊ MẤT].thần thế

KẾT QUẢ:

trạng thái này thật khó chịu
không luật lệ nào rằng buộc dáng thể
chỉ còn cho những tâm trí

tâm trí ta chưa chịu thành
ta vẫn không thể nhớ thể thân
dáng tâm thể trí ta

không phải dáng xưa cũ
không phải dáng nhân hiểu
mà là sự tuyệt hảo

và thế ta cố kiếm tìm
một ý chí luận tin
để hồi tưởng lại nhân sinh

ta đã thấy nhiều thứ qua
những tâm niệm của dáng thể tối cao
chứ không bẩn trí ngươi có

một con nhện chả mấy năm chân
cùng với chiếc sẹo đau cáu trên cao mắt
la hét trong vô vọng muôn thâu cầu

nó biết những gì giao phó
nó cố tuyên dừng sự bay tro
nhưng nhà ngươi chọc mù mắt nó

ta để nó cưỡi lưng ta
nó kiếm được ta trong vô vàn kia thấy
kẻ ngươi giam thế đó tránh ta

nó đã cố bẻ khóa, phá lồng
nhưng mãi không thể đập đổ
thứ ác ôn ngươi gồng kéo

và bọn ta cố gắng chiếm giữ
sức mạnh mà ngươi đã trộm trữ
sinh linh mà ngươi đã giam giữ

và, qua đó
ngươi cho ta chìa khóa
như rằng nó là định mệnh

cuối cùng
ta đã thống thể thực hình
ta đã hoàn hảo

cuối cùng
ngươi đã chứng mình hình mặt
ghét tởm ngươi bao


KẾT THÚC PHỤ LỤC
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License