SCP-ES-138-2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!

skippy_angry.png
Oh, tốt đấy! Nếu vậy thì bạn sẽ chết luôn nếu tui làm như này nè! ~ :o)

52b
skippy.png
skippy.png

Bạn vẫn sống hả? Tốt á! Có nghĩa rằng bạn đáng tin đấy, và vì thế cũng không phải là nội gián ha. Giờ thì, tôi biết rằng bạn vẫn còn rất nhiều thắc mắc về bố cục SCP phải không? - nào ta cùng xem nha!

Bắt đầu thôi nhỉ?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License