SCP-ES-138-3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!

Mã vật thể: SCP-ES-XXX
Phân loại: Safe/Euclid/Keter (chỉ xem chúng phân loại nào)
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: [Văn bản miêu tả quy trình]
Mô tả: [Văn bản miêu tả mô tả]
Phụ lục: [Văn bản tùy chọn thêm]skippy.png
Xem nè! Thật tuyệt vời, phải không?
Item#: SCP-ES-XXX
Level1
Containment Class:
esoteric
Secondary Class:
thaumiel
Disruption Class:
ekhi
Risk Class:
notice

skippy1.png
Ủa? Sao cái đó lại không viết Tiếng Việt vậy.
skippy_angry.png
Hey… Bạn sẽ không thay đổi bố cục này đúng không nhỉ?
skippy_fury.gif
Mã vật thể: SCP-ES-XXX
Phân loại: Safe/Euclid/Keter (chỉ xem chúng phân loại nào)
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: [Văn bản miêu tả quy trình]
Mô tả: [Văn bản miêu tả mô tả]
Phụ lục: [Văn bản tùy chọn thêm]

skippy.png

Tốt! Thật tuyệt khi chúng ta cùng có chung ý kiến phải không nào. Giờ thì, ta cùng xem cái bố cục này hoạt động trông ra sao nha?

Truy cập.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License