SCP-PL-253-2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

SAYMYNAME.jpg

[BỊ XÓA THEO GIAO THỨC 4000-ESHU]

Mã vật thể: Bị hạn chế theo giao thức 4000-Eshu.

Phân loại: Keter/Tiamat

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện chưa rõ.

Mô tả: Vật thể được mô tả là một chuỗi cửa hàng gà rán Mỹ được sáng lập bởi một doanh nhân không có cấp bậc đại tá. Vào ngày 27/10/2021, công ty đến từ Kentuckynhà sáng lập gốc đã trở thành danh pháp độc Loại V, hiện đã dẫn đến sự hình thành của Viễn Cảnh Sụp Đổ Danh Pháp Cấp-KF.

Phương thức xóa trí nhớ toàn cầu hiện được cho là phương thức tiêu hủy mối nguy gây nên bởi chuỗi cửa hàng ăn nhanh phục vụ gà rán. Tài liệu sẽ được cập nhật theo sự kiện.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License