SCPhổ Thơ 1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


𝕶í𝖓𝖍 𝕮𝖍à𝖔 𝕼𝖚ý 𝕶𝖍á𝖈𝖍
Tổng Quan Về Hub

Phòng Ban SCPhở Tô hay đọc lại là SCPhổ thơ được tạo ra nhằm mục đích phổ thơ các SCP bao gồm cả EN và VN nhằm mục đích giải trí cũng như đưa các SCP thành những câu thơ mượt mà và tiếp cận được nhiều đọc giả hơn. Các SCP được phổ thơ thường được kể những dị tính hay những đặc trưng của dị thể và không gây sự bất hợp lý trong cốt truyện của dị thể đó. Không có giới hạn hay bất kì quy chuẩn các SCP được phổ thơ, hãy sáng tạo theo cách của bạn.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License