SPC-6500-3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.Một số người đã cười nhạo chúng ta khi ta đặt tên "Trung Tâm Đấm Cá Mập." Sẽ ra sao nếu ta thay thành "Trung Tâm Bảo Tồn Cá Mập" đây

Tim và Faeowynn Wilson vẫn còn tức ta từ sau vụ ta thi triển SPC-446 lên bọn họ nữa. Cái gì đó mà "đối xử tàn ác với động vật."

Và, thì. Kể cả dù người bên ta có mạnh mẽ đến cỡ nào, sao ta có thể kiềm hãm được ước vọng đấm chúng trước một đàn mục tiêu như vậy.

> Hủy

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License