Hồ sơ nhân sự của đặc vụ FREEFIRE
đánh giá: +7+x

HỒ SƠ NHÂN SỰ ĐẶC VỤ FREEFIRE

Tên:[DỮ LIỆU BỊ GIẤU]
Mật danh ở Tổ chức:FREEFIRE
Quyền hạn an ninh: III
Chức vụ: Nhân sự ban dịch thuật và soạn thảo tài liệu.

Lời cuối: Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây, mình biết là trình dịch của mình còn kém nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa trong những năm tới.
Xin cảm ơn KirQKirQ vì ông luôn luôn cố gắng để giữ cho wiki còn hoạt động tốt (mặc dù ông hay chê tui)
Cảm ơn Dragon Vietnam does not match any existing user name, Doctor NHMPDoctor NHMP, Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea, StupifPotatoStupifPotato và tất cả những người trên wiki vì đã cùng đồng hành với tôi xây dựng wiki scp chi nhánh vn. Tôi không còn lời gì để nói ngoài chúc mọi người một ngày tốt đẹp.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License