Hướng Dẫn & Tài Liệu

Nếu bạn đang tìm lời khuyên, chúng tôi có các hướng dẫn có thể trợ giúp. Nếu bạn có ý tưởng làm một tài liệu hướng dẫn mới, hãy liên lạc nhân viên và cho họ xem ý tưởng của bạn.

CẦN ĐỌC

 • Nội Quy: Bạn cần biết và hiểu luật lệ của wiki. Không biết không phải là lý do được phép mắc lỗi. Đọc cái này trước đi.

Nên đọc

 • Hướng dẫn cho người mới: Hướng dẫn bao gồm cả cách tham gia, các hành vi trên wiki, cách làm thành viên tốt, và các mẹo để bắt đầu tập viết. Cần đọc.
 • Liên lạc nhân viên: Danh sách những nhân viên hoạt động trên wiki nếu bạn có câu hỏi.
 • Quy định Nhận xét: Hướng dẫn cách viết và tiếp thu nhận xét.
 • FAQ: Những câu hỏi thường gặp. Các câu hỏi về vũ trụ SCP, về cách wiki vận hành, và cả cách cư xử trên wiki nữa.
 • Luật Bản quyền: Quan trọng cho những ai muốn làm nội dung dựa trên Tổ chức SCP—game, phim ngắn, truyện tranh, poster, đồ lưu niệm. Hướng dẫn cách sử dụng giấy phép Creative Commons.
 • Quy định sử dụng ảnh: Nên đọc qua nếu bạn muốn dùng ảnh trong SCP hay Truyện của mình.

Hướng dẫn Viết

 • Hướng dẫn cho dịch giả: Nếu bạn đến với mục đích dịch bài, nên đọc cái này.
 • Đóng góp: Hướng dẫn chung về các thể loại truyện trên wiki và cách viết bài.
 • Hướng dẫn viết SCP: Như tên. Bao gồm phát triển ý tưởng, quản thúc, ngôn từ, format và mẫu. Đọc trước khi bắt đầu viết bài.
 • Hướng dẫn Tag: Hướng dẫn cách tag mỗi bài dịch và bài viết.
 • Quy định Xóa: Giải thích kỹ càng quá trình xóa bài viết, xóa khi nào và như nào. Nên đọc trước khi đăng bài.
 • Thuật ngữ Khoa học: Các thuật ngữ khoa học và nghĩa của chúng. Hãy đọc nếu bạn muốn bài viết của mình chuyên nghiệp hơn.
 • Hệ thống Gợi ý Tức thì: Hệ thống liệt kê các thuật ngữ thường gặp trong các Hồ sơ và các gợi ý diễn giải chúng.
 • Hướng dẫn Viết lại bài: Nếu bạn thấy một bài nào đó đang thất bại nhưng thích ý tưởng của nó, có thể xem hướng dẫn này để biết cách viết lại bài.

Các bài viết và tài liệu

Về vũ trụ SCP

Những chi tiết trong vũ trụ SCP

Phát triển phong cách

Hiểu biết KHOA HỌC!

Đóng góp cho cộng đồng

Nhận xét bài viết

Những lời thông thái của Aelanna

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License