Trung Tâm Trợ Giúp

Chào mừng nhân sự đến với

Trung Tâm Trợ Giúp


Trung Tâm Trợ Giúp là nơi tổng hợp tất cả các bài viết hướng dẫn mà một tác giả có thể cần đến để hiểu rõ cách điều hướng tại wiki này, cũng như các quy tắc mà toàn bộ thành viên của Cộng đồng Wiki SCP-VN đồng ý tuân theo. Mặc dù không phải tất cả các hướng dẫn này đều được coi là luật lệ, nhưng đa số chúng là cần thiết để đảm bảo các tác giả thoải mái nhất có thể trong quá trình tương tác trên wiki.

Nếu bạn có ý tưởng về việc viết, dịch hay Việt hóa một tài liệu hướng dẫn mới, hãy liên lạc với nhân viên wiki và trình bày ý tưởng của bạn.

Hiện tại Wiki SCP-VN vẫn đang trong quá trình xây dựng, nên một số hướng dẫn và bài luận có thể chưa có phiên bản phù hợp với wiki. Đối với các hướng dẫn và bài luận chưa được dịch, thành viên có thể thay "scp-vn" trong URL của bài thành "scp-wiki" để truy cập vào phiên bản tiếng Anh của bài viết đó.


Hướng dẫn và Bài luận là gì?

 • Một Hướng dẫn (HD) là một trang thông tin đã được nhân viên phê chuẩn có vai trò hỗ trợ các thành viên của cộng đồng trong việc đóng góp cho wiki và các nền tảng liên quan.
  • Chỉ nhân viên, tác giả, người dịch và người Việt hóa hướng dẫn, và các thành viên đã được nhân viên cho phép mới có quyền thêm tag điều hướng “hướng-dẫn” và “hướng-dẫn-vn”.
 • Một Bài luận (L) là một trang thông tin về một chủ đề nhất định, được viết dựa trên quan niệm cá nhân của tác giả. Các bài luận cũng bao gồm những chỉ dẫn về cách sử dụng tài nguyên liên quan đến việc đóng góp cho wiki (viết bài, lập trình, sáng tạo tác phẩm nghệ thuật) mà các tác giả với những thế mạnh khác nhau chia sẻ.
  • Tác giả, người dịch, người Việt hóa các bài luận có thể tự thêm tag “luận” và “luận-vn” vào bài, dù rằng các thành viên được khuyến khích thông báo trước với nhân viên.

Tác giả, người dịch, người Việt hóa các hướng dẫn và bài luận có quyền chỉnh sửa trang này để thêm các trang hướng dẫn hoặc luận do mình tạo vào mục thích hợp bằng code sau:

Nhân viên wiki sẽ theo dõi trang này để sắp xếp lại các hướng dẫn và bài luận vào mục thích hợp khi cần. Việc sắp xếp hướng dẫn và bài luận sai mục nhiều lần được coi là vi phạm Nội quy Wiki, và sẽ bị xử lý kỷ luật.

Các hướng dẫn mọi thành viên cần đọc

Các trang sau chứa những thông tin cơ bản nhất về wiki và cộng đồng này.

Dành cho tất cả các thành viên trong cộng đồng:

 • (HD) Nội Quy: Bạn cần biết và hiểu mọi luật lệ của wiki. Không biết luật không có nghĩa là bạn có thể mắc lỗi mà không phải nhận hình thức kỷ luật nào.
 • (HD) Hướng dẫn cho thành viên mới: Hướng dẫn bao gồm cách ứng tuyển thành viên wiki, các hành xử được khuyến khích trên wiki, cách trở thành một thành viên hữu ích, các mẹo về viết, và nhiều hơn nữa. Mọi thành viên của cộng đồng cần đọc hướng dẫn này.
 • (HD) Hướng dẫn Chat: Hướng dẫn tham gia chat trong server Discord của wiki SCP-VN. Bao gồm hướng dẫn tham gia, quy tắc, các kênh, các vai trò trong server, dàn quản trị, v,v.
 • (HD) Chính sách Chính thức Chống Quấy rối: Quy tắc ứng xử áp dụng cho tất cả các không gian cộng đồng của Tổ Chức SCP và wiki SCP-VN.
 • (HD) FAQ: Những câu hỏi thường gặp. Các câu hỏi về vũ trụ SCP, về cách wiki vận hành, và cả cách cư xử trên wiki.

Dành cho tất cả các tác giả của trang web:

 • (HD) Hướng Dẫn Viết SCP: Bao gồm cách phát triển ý tưởng, quy trình quản thúc, giọng văn khoa học, cách xây dựng dị thể dạng người, code trình bày bài và nhiều hơn nữa. Các mẫu trình bày cơ bản đều có ở đây. Hãy đọc trước khi bắt đầu với bài viết đầu tiên của bạn.
 • (HD) Hướng dẫn đăng tải sản phẩm nghệ thuật trên Wiki SCP: Bao gồm thông tin về chèn hình ảnh, code CSS cơ bản, cách trình bày trang, và cách đăng tải những sản phẩm nghệ thuật của chính bạn trên wiki. Hãy đọc trước khi tạo trang nghệ thuật hoặc đăng tranh vẽ lên wiki.
 • (HD) Cơ chế Xét duyệt Ý tưởng: Giới thiệu và giải thích về cơ chế greenlight. Hãy đọc nếu bạn muốn được người khác nhận xét ý tưởng của mình, không biết "greenlight" tại wiki này nghĩa là gì, hoặc đang mong muốn được duyệt ý tưởng.

Các quy định trên wiki

 • (HD) Quy định Nhận xét: Hướng dẫn của Wiki SCP-VN về cách truyền tải và tiếp thu nhận xét.
 • (HD) Quy tắc Xóa trang: Giải thích kỹ càng về cách thức, thời điểm và lý do xóa các bài viết. Hãy đọc hướng dẫn này trước khi đăng bài lên wiki.
 • (HD) Quy định CSS: Liên quan đến các yêu cầu mà những component tùy chỉnh trang cần đáp ứng, cùng với những điều được phép và không được phép khi tạo theme trên Wiki SCP-VN.
 • (HD) Quy định Quyên góp: Hãy đọc trang này nếu bạn muốn thêm các lựa chọn quyên góp như link Patreon vào tác phẩm của mình.
 • (HD) Hướng dẫn Viết lại bài: Một trang hướng dẫn về quy trình chuẩn dành cho việc viết lại bài đã lỗi thời, có mức đánh giá thấp, theo yêu cầu của tác giả, v.v…
 • (HD) Chính sách Nội dung Kỹ thuật: Tập hợp các quy tắc liên quan đến các yếu tố của một trang mà Nhóm Kỹ thuật Wiki SCP tiếng Anh có thẩm quyền quản lý.

Thông tin Bản quyền

Thông tin Nhân sự

 • (HD) Liên lạc nhân viên: Danh sách những nhân viên hoạt động trên Wiki SCP-VN và những người bạn có thể liên lạc khi có thắc mắc, mong muốn bình luận hoặc quan ngại về điều gì đó.
 • (HD) Gặp gỡ Nhân viên: Danh sách toàn bộ các nhân viên của Wiki SCP-VN.

Cộng đồng và Điều hướng

Hướng dẫn viết và dịch thuật

Nếu bạn viết, Việt hóa hay dịch một bài luận thuộc mục này trong Trung tâm Hướng dẫn của Wiki SCP tiếng Anh, bạn có thể tự thêm trang vào mục này theo đúng thứ tự. Thứ tự đúng của các trang đã được đặt trong mã nguồn.

Nguồn tham khảo cho quá trình nhận xét bài viết

Những bài viết tham khảo từ các thành viên với chuyên môn nhận xét trên trang, nói về cách nhận xét sao cho mang tính xây dựng và cách đưa ra lời khuyên về các yếu tố thường thấy trong mỗi bài viết của vũ trụ SCP.

 • (HD) Butterfly Squad Roster: Danh sách các reviewer chính trên Wiki SCP tiếng Anh và chuyên môn của họ.

Tại Wiki SCP-VN: Nếu bạn cần tìm người nhận xét bài viết hoặc trợ giúp trong quá trình viết, hãy liên lạc với nhân viên phụ trách là Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea hoặc sử dụng server Discord của wiki.


Nếu bạn viết, Việt hóa hay dịch một bài luận thuộc mục này trong Trung tâm Hướng dẫn Toàn diện của Wiki SCP tiếng Anh, bạn có thể tự thêm trang vào mục này theo đúng thứ tự. Thứ tự đúng của các trang đã được đặt trong mã nguồn.

Các bài luận khác

Về vũ trụ Tổ Chức SCP

Các bài luận vui

Nếu bạn viết, Việt hóa hay dịch một bài luận thuộc mục này trong Trung tâm Hướng dẫn Toàn diện của Wiki SCP tiếng Anh, bạn có thể tự thêm trang vào mục này theo đúng thứ tự. Thứ tự đúng của các trang đã được đặt trong mã nguồn. Nếu trang bạn tạo không xuất hiện trong danh sách này, hãy thêm nó vào vị trí dưới cùng.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License