Chiến Dịch "Trại Granada"


đánh giá: +7+x

CHÚ Ý

Tập tài liệu đính kèm thuộc thẩm quyền:

Cấp 5

theo lệnh của Hội Đồng Giám Sát Viên. Không được tiếp tục trừ khi là Giám Sát Viên hoặc Hầu Cận được ủy quyền:

DỰ ÁN: SCP-008

MẬT DANH: PALISADE TEMBLOR WHITTIER

Nếu bạn nhận được gói dữ liệu này do nhầm lẫn, đừng tiếp tục. Liên hệ ngay với Sở Quản Trị Tình Báo An Ninh và Thông Tin (RAISA) gần nhất và báo cáo gói thông tin Cấp 5 được gửi sai nơi nhận. Sai phạm sẽ bị trừng phạt bằng tử hình.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License