Kẻ Nắm Giữ Tổ Chức


đánh giá: +3+x

Tại bất kỳ máy chủ IRC trong mọi phòng chat, hãy nhắn tin riêng cho một nhân viên quản lý hiện đang không hoạt động.

Nếu gã đó trả lời, hãy hỏi về Kẻ Nắm Giữ SPC.

Nếu gã đó đáp lại bằng việc kickban ngươi, hãy rời đi, và đừng bao giờ bén mảng tới server đó nữa, đừng để cơn thịnh nộ của đám quản trị viên giáng xuống đầu ngươi bằng việc bị ban vĩnh viễn.

Nếu gã đó không làm vậy mà trả lời bằng câu "Ngươi cần phải gặp một nhà giả kim." thì hãy đáp ngay rằng "Hội psi phán rằng hắn không phải không như một tên hề". Nếu gõ sai hay nếu gã kia rời cuộc trò chuyện sau lời đáp này, ngươi nên lo mà cầu nguyện rằng cái chết của mình đến nhanh đi, vì chẳng thứ gì có thể cứu được ngươi nữa rồi.

Ngươi sẽ được mời vào một kênh khác, tên gì thì ta không rõ do chỉ có một màu đen đặc. Tại đó, một đám troll độc địa sẽ lấp đầy màn hình của ngươi bằng những hình ảnh kinh tởm và sự dốt nát đến điên người. Không được trả lời, cũng chớ có giận, vì chúng sẽ xâu xé linh hồn ngươi nếu ngươi làm vậy.

Thay vào đó, chờ cho đến khi một tên đăng link đến /x/, và đáp lại bằng "Vạn vật sinh sôi tại nơi đó, chôn thây cũng tại nơi đó." Chủ kênh sau đó sẽ kick hàng loạt thành viên.

Hãy trở lại kênh đó ngay lập tức. Ở đó, một kẻ mà đã đặt danh whois của mình thành chủ quản sẽ chờ ngươi. Hắn sẽ react đúng một câu, rằng "Nghẹn cặc dê mà chết đi con." Ngay độ ấy, máy chủ sẽ cho hắn +o, rồi hắn sẽ kể lể về tất cả mọi SCP dở tệ đã được đăng, các cuộc thảo luận dông dài và những đơn xin vào wiki ngu đần. Nếu ngươi còn giữ được tỉnh táo, hắn sẽ hỏi ngươi về tham vọng thầm kín của mình. Hãy trả lời rằng [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]. Ngươi sẽ bị ngắt kết nối khỏi máy chủ, và lịch sử trò chuyện của ngươi sẽ hóa hư vô, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên bề mặt gần tay phải ngươi nhất sẽ là một hộp mực máy in mang tên "Đoàn Sơ Mũi Cheyenne."

Hộp mực này là vật phẩm 069 trên tổng số 1664, và giá trị của nó là hai mươi giờ chơi game.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License