Tôi, đang được một con gấu Bắc Cực che mũi trong một trận bão tuyết
đánh giá: +2+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License