Báo Cáo Sự Cố 567-4012


đánh giá: +1+x

Ngày: █, 05,19██

Đối tượng: SCP-567-9-1

Miêu tả: Mặc dù có hai trường hợp báo cáo về SCP-567-9 trước khi Tổ chức đến, SCP-567-9-1 là trường hợp đầu tiên được Tổ chức quan sát. Nó được phát hiện bởi Đặc vụ █████, và có chiều dài khoảng 2 m. Mặc dù nó đi trên bốn chi, chi trước của nó có dạng như tay giống như con người có khả năng điều khiển các thiết bị phức tạp. SCP-567-9-1 khá thông minh, và đã có thể suy luận ra hoạt động của [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Có tổng cộng 14 người thiệt mạng trước khi nó bị quản thúc.

Ngày: ██, 06, 19██

Đối tượng: SCP-567-9-2

Miêu tả: SCP-567-9-2 xuất hiện ngay sau khi Điểm 41 được thiết lập và kiểm dịch đầy đủ, và có dạng [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Nhân viên của cơ sở phải chịu tổn thất 9 người trước khi nó bị phá hủy bằng chất nổ từ xa. Đặc vụ ███████, người tham gia vào việc giam giữ SCP-567-9-2, hiện đang được tư vấn tâm lý do những trải nghiệm của anh ta trong sự kiện.

Ngày: █, 07, 19██

Đối tượng: D-834200

Miêu tả: D-834200 đã được dùng để thử nghiệm nhằm mục đích xác định điều kiện kích hoạt cho mỗi xà lim. Khi được đặt trước mỗi xà lim, cả SCP-567-6 và SCP-567-7 đều cùng kích hoạt đồng thời và cố gắng kéo D-834200 vào trong. Sau một cuộc tranh đấu ngắn, D-834200 đã bị [DỮ LIỆU BỊ GIẤU]. Các phần thân thể biến mất như thường lệ, sau khi được kéo vào xà lim.

Ngày: █, 07, 19██

Đối tượng: SCP-567-9-5

Miêu tả: Trong quá trình thử nghiệm SCP-567-4, khi cánh cửa xà lim được mở ra, SCP-567-9-5 đã xuất hiện và ngay lập tức tấn công và giết chết Tiến sĩ. ██████ mà không có dấu hiệu gì cả. Nó có dạng [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Do có sự hiện diện của nhân viên có giá trị cao, quy trình quản thúc tiêu chuẩn là không khả thi. Sau khi có tổng cộng 7 thương vong, [DỮ LIỆU BỊ GIẤU] đã thu hút được SCP-567-9-5 trở lại SCP-567-4, nơi đã kích hoạt, kéo SCP-567-9-5 trở lại vào trong nó.

Ngày: ██, 12, 20██

Đối tượng: SCP-567-9-8

Miêu tả: Vào ngày██, 12, 20██, cánh cửa SCP-567-7 được quan sát đã mở và đóng qua CCTV, nhưng không có trường hợp nào của SCP-567-9 xuất hiện trên hệ thống giám sát. Hai tuần sau đó, [DỮ LIỆU BỊ GIẤU] được tìm thấy đã chết trên giường, trong hoàn cảnh giống như những cái chết liên quan đến SCP-966. Lực Lượng Đặc Nhiệm Cơ Động Iota-1 đã được gửi đến và định vị SCP-567-9-8 trong Điểm 41. SCP-567-9-8 xuất hiện tương tự như một trường hợp của SCP-966, với các biến thể trong [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. SCP-567-9-8 đã được quản thúc thành công, và các camera của cơ sở đã được nâng cấp để bổ sung khả năng quan sát thông qua các bước sóng.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License