Sự Cố 023-27


đánh giá: 0+x

SCP liên đới: SCP-023

Cá nhân liên đới: Ts. ████, [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Ngày: ██/██/██

Địa điểm: Điểm-██

Miêu tả: Dòng thời gian của các sự kiện:

00:00:10 – Một cặp nhãn cầu thủy tinh được đưa vào hốc mắt của SCP-023 bởi hai nhân sự Cấp D.

00:00:15 – Cặp nhãn cầu thủy tinh phát sáng màu đỏ cam, giống với mắt thật của SCP-023 trước khi bị múc bỏ.

00:03:13 – Thủy tinh nóng chảy bắt đầu chảy ra khỏi hốc mắt của SCP-023

00:05:54 – [DỮ LIỆU BỊ XÓA] xuất hiện trên tất cả các ống kính, cửa sổ, gương, màn hình và bề mặt kính tại Điểm-██.

00:06:12 – Lệnh di tản toàn Điểm được công bố với Điểm-██.

06:54:07 – Mặt trời xuất hiện ở trên đường chân trời. Nhân viên Cấp D được gửi vào nhằm kiểm tra khu vực xung quanh buồng quản thúc của SCP-023. [DỮ LIỆU BỊ XÓA] đã mất. Chỉ có dấu vết của SCP-023, là một phần sàn bị cháy xung quanh một vũng thủy tinh màu.


Bản ghi Nhân sự: Ts. ████

Ngày: ██/██/████

Đó là lỗi của tôi. Tôi đã gây ra cái kết cho nhóm nghiên cứu của mình, và có thể là phần còn lại của cả cơ sở. Tất cả những thứ đó là cái giá phải trả để tiếp tục nỗ lực này. Chúng ta phải quản thúc SCP-023 bằng được.

Ghi chú: Vào ngày ██/██/████, một năm sau Biến cố 023-27, ███ nhân sự đã được an táng trong một ngôi mộ tập thể không để lộ vị trí bên ngoài Điểm-██.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License