Báo Cáo Sự Cố 023-26


đánh giá: 0+x

SCP liên quan: SCP-023

Đối tượng liên quan: Tiến sĩ ████████, 5 nhân viên cấp D.

Ngày: ██/██/██ - ██/██/██

Địa điểm: Khu ██

Mô tả:

với quyết tâm ngăn chặn sự nguy hiểm do SCP-023 gây ra, Tiến sĩ ████████ đã phê duyệt việc loại bỏ cả hai mắt và hàm răng của nó. Ngay khi đôi mắt của nó bị loại bỏ, SCP-023 đã vượt qua hàng rào an ninh bằng cách biến mất hoàn toàn. SCP-023 đã được tái thu hồi trên đường Liên Bang ███ lúc 4:37 chiều, và đưa trở lại vào khu kiểm soát, nơi mà nhân viên Class-D hoàn thành việc nhổ hết răng của nó. Số dân thường tiếp xúc với SCP-023 trong thời gian này là không rõ.

Các dấu thời gian đã xác nhận trong vòng 48 giờ tiếp theo, SCP-023 chỉ biến mất khi mặt trời hiện diện phía bên ngoài Khu ██.

Phụ-lục-023-026-1:

Vào ngày ██/██/████, Tiến sĩ ████████ đã bị giáng chức xuống thành nhân viên cấp D do góp phần, nếu không muốn nói là chịu trách nhiệm trực tiếp về Sự cố 023-26. Tiến sĩ ████ giờ đây sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu SCP-023.

Những khó khăn gia tăng trong việc kiểm soát đã phát sinh từ hậu quả tiến sĩ ████████ gây ra nên coi như lời nhắc nhở tất cả các nhân viên về mục đích của Tổ Chức. Lưu trữ và Bảo vệ. Nghiên cứu, thí nghiệm, sự thoải mái và thậm chí là sự an toàn của nhân viên chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Chúng ta không làm việc để bảo vệ chính mình.

O5-██

Phụ-lục-023-026-2: Tổng cộng █ xác chết với thời điểm chết đúng một năm sau Sự cố 023-26 đã được xác định là khớp với việc tiếp xúc SCP-023.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License