Báo Cáo Các Sự Cố, Phỏng Vấn Nhân Chứng Chứng Kiến, và Ghi Chú Cá Nhân


Lưu ý của Quản trị Hệ thống: Danh sách này là một danh sách đầy đủ tất cả các báo cáo trên wiki tiếng Anh. Nếu bạn thấy có báo cáo nào không được liệt kê, hãy liên lạc tác giả/dịch giả hoặc các nhân viên để được trợ giúp.

Các báo cáo có các tag là "bổ-sung", "thử-nghiệm", "khám-phá", "sự-cố", "phỏng-vấn" thì mới được tự động liệt kê ở đây. Dịch giả và tác giả lưu ý.


Thử Nghiệm

Tiêu Đề Sửa Đổi Lần Cuối
Bản Ghi Thử Nghiệm 1301 06 May 2023 11:08
Bản ghi Thử nghiệm 191 05 Sep 2021 04:40
Bản Ghi Thử Nghiệm 407 22 Aug 2021 00:11
Bản Ghi Thử Nghiệm SCP-080-2 03 Sep 2021 09:58
Ghi Chép Thử Nghiệm 980-06 28 Apr 2021 14:37
Ghi Chú Thử Nghiệm SCP-137 02 Sep 2021 10:50
Nhật Kí Thử Nghiệm 114 A 01 Mar 2023 05:31
Nhật ký Cải tiến SCP-212 20 Dec 2021 13:51
Nhật ký Thí nghiệm 187 1 31 Aug 2021 10:01
Nhật ký thử nghiệm 447-A 19 Jan 2022 09:39
Nhật Ký Thử Nghiệm SCP-119 01 Mar 2023 05:31
Nhật ký Thử nghiệm SCP-516 12 May 2023 08:56
SCP-241 Bản Ghi Chép Thử Nghiệm Bổ Sung 18 Jul 2021 04:09
Tài liệu 1005-014 24 Mar 2023 09:57
Tệp tin #178-E 10 Sep 2021 15:31
hub
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License