Hệ thống Gợi ý Tức Thì


Dưới đây là danh sách liệt kê các thuật ngữ cùng các gợi ý diễn giải chúng.
Ngoài ra, anh/chị có thể tìm gợi ý thuật ngữ mình cần ngay lập tức bằng cách sử dụng chương trình tìm kiếm được đính kèm.

STT Thuật ngữ Diễn giải Ghi chú
001 SCP Foundation Tổ chức
002 Personnel nhân sự
nhân viên
thành viên
003 Site Command Chỉ Huy Điểm
004 Memetic truyền nhận thức
005 Anti-memetic phản truyền nhận thức
006 Instances cá thể
007 Agent Đặc vụ
008 Record ghi âm
009 Transcribe phiên thuật Chuyển thể các đoạn ghi âm, băng ghi hình thành phiên bản ghi chép trên giấy và hệ thống dữ liệu
010 Archive lưu trữ
011 Bio-Research Station Trạm Nghiên-cứu-Sinh-học
012 Incident Biến cố
013 Accident Sự cố
014 Interview Phỏng vấn
015 Foreword Lời nói đầu
016 Closing Statement Tuyên bố Kết thúc
017 Incidence Điểm phát tích Nơi xuất hiện mới của SCP sau một vụ vi phạm quản thúc hoặc lan truyền
018 release phóng thích
giải phóng
thả
giải thoát
019 command lệnh
quyết định
tiêu lệnh
chỉ thị
mệnh lệnh
020 surrendered đầu hàng
quy phục
chịu sự chi phối
021 euthanized an tử Được cho chết một cách nhẹ nhàng, thường được dùng nhằm chấm dứt một quá trình chịu đựng đau đớn về mặt thể chất trong suốt thời gian dài của đối tượng, mà khả năng hồi phục hoặc đảo ngược là bất khả
022 Access granted Quyền truy cập được chấp thuận
023 Global Occult Coalition Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu

Developed by DrMagnusDrMagnus, hosted by HelenBot

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License