Dạo Giữa: Biên Bản Nội Bộ Về Một Vụ Trộm


đánh giá: +8+x

Dưới đây là các tài liệu bạn yêu cầu.

Biên bản các cuộc vi phạm quản thúc ở Điểm 62 vào ██/██/████.

██/██/██, GIỜ 0134: Thực thể không rõ danh tính xuất hiện bên ngoài lối ra vào chính của Điểm 62. Các nhân viên bảo vệ hoảng sợ và bỏ chạy.

██/██/██, GIỜ 0140: Thực thể không rõ danh tính mở cửa chính của Điểm 62. Đoạn ghi hình bị nhiễu trong 36 giây. Đoạn ghi hình bị ngắt theo lộ trình được dự đoán của thực thể qua Điểm.

██/██/██, GIỜ 0203: Thực thể không xác định được các nhân sự báo cáo. Thực thể hướng tới các hầm lưu trữ SCP vô tri giác. Các đội bảo vệ được điều động để quản thúc thực thể.

██/██/██, GIỜ 0220: Đội bảo vệ bị thực thể vô hiệu hóa. Thực thể rời khỏi Điểm mà không có sự chống cự. Đoạn ghi hình không còn nhiễu. Các nhân viên bảo vệ sau đó đồng loạt báo cáo về một cảm giác sợ hãi ngăn cản họ chống lại thực thể.

██/██/██, GIỜ 0310: Kiểm tra Điểm 62 cho biết sự mất tích của SCP-573.

██/██/██,GIỜ 0316: Cảnh báo được gửi đến tất cả cơ sở để đề phòng thực thể.

Thực thể không xác định được cho là SCP-303 qua giám định pháp y và điều tra cơ sở dữ liệu SCP. Không có cuộc chạm trán nào với SCP-303 đã được ghi lại kể từ ██/██/████ (167 ngày trước vụ vi phạm quản thúc ở Điểm 62).

██/██/██, GIỜ 1817: Nhân sự tại Điểm ██ báo cáo về cảm giác khó chịu và hoảng sợ. Vì Điểm ██ được xây dựng trên Dãy núi Rocky, cơ sở này đã bị phong tỏa trong khi các Điểm lân cận được liên lạc.

██/██/██, GIỜ 1822: Toàn bộ tín hiệu ghi hình của Điểm ██ bị gián đoạn. Nguồn điện bị cắt, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp được kích hoạt.

██/██/██, GIỜ 1859: Tín hiệu cầu cứu tự động ngắt. Điểm không phản ứng với các liên lạc bên ngoài.

██/██/██, GIỜ 2011: ĐĐNLĐ Alpha-16 đến Điểm ██. Toàn bộ nhân sự được tìm thấy trong tình trạng chết vì mất nội tạng, hoặc vẫn còn mất tích.

██/██/██, GIỜ 2113: ĐĐNLĐ thất bại trong việc xác định vị trí của dị thể được quản thúc tại Điểm ██. SCP-899 được xác nhận là đã mất tích.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License