Dạo Giữa 2


đánh giá: +2+x

Quý Ngài Appleseed. Nghiêm túc đấy, đó là tên của tôi. Và bạn có biết không, bất cứ khi nào tôi hắt hơi, ho, hay xì hơi, hạt táo sẽ chảy ra. Thật tệ. Tất nhiên, điều này chỉ trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là tôi vừa được Tổ chức đón về và bây giờ tôi muốn hắt xì.

Chờ đã, họ sẽ không bắt tôi. Họ đang tháo còng tay của tôi. Họ đang nói gì vậy?

"À, chào mừng Ts. King quay trở lại."

Trước: 10. Quý Ngài Nghĩa Vụ của Gerald

Tiếp theo: 11. Quý Ngài Lông Vũ của Light

Quay lại Hub

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License