Jack


đánh giá: +3+x
jack

Nó không làm phiền Thứ Gọi Là Jack để ngắm nhìn vũ trụ kết thúc; Thứ Gọi Là Jack đã nhìn thấy nhiều thứ như vậy, sau tất cả, trôi nổi và trôi dạt như nó đã từng. Một vài người sẽ gọi nó là vị thần. Những người khác sẽ gọi nó là cát bụi.

Nhưng đây không phải là câu truyện của Jack để kể lại. Chưa đến lúc. Không lâu nữa.

trở về

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License