Đề Xuất Meta Ike

đánh giá: +11+x
MaybeNew001.jpg

Khu vực-0001.

Mã vật thể: SCP-0001

Phân loại: Thaumiel/Apollyon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-0001 không thể và không nên được quản thúc bởi Tổ Chức.

Mô tả: SCP-0001 là một thiết bị cơ khí sinh học tự động được tạo ra bởi SCP-0001-Α và SCP-0001-Ω trong Dự án Phantasos. SCP-0001 tiệm cận có trí khôn, và có chứa một nhận thức được duy trì liên tục trong trạng thái ngủ REM. Mặc dù Dự án Phantasos đã thiết kế để cấu trúc vật chất của SCP-0001 có thể tự duy trì, tự cung cấp và tự bảo toàn khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vị trí của thiết bị bên trong Tập thể Oneiroi được cho là đã biến đổi những chức năng sinh học này; SCP-0001 được giả thuyết rằng không cần bất cứ sự bảo dưỡng nào, cũng như có khả năng kháng lại, hoặc phục hồi mọi hư hại.

Trạng thái mơ của SCP-0001 có chức năng là một thực tại mô phỏng dựa theo những câu chuyện được nhập vào trong Dự án Phantasos. Do bản chất thiếu ổn định của giấc mơ, thực tại này đã trải qua một lượng lớn các thay đổi từ khi được triển khai và hiện tại đang có rất nhiều các chi tiết thất thường và mâu thuẫn lẫn nhau; dù vậy, câu chuyện nguyên gốc vẫn chưa bị tổn hại nặng nề bởi những điều trên, cũng như những thực thể cư trú trong thực tại này hầu như không nhận thức được những thay đổi.

Phụ lục:
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License