Đề xuất của Noir Box

đánh giá: +14+x

5/001 CẤP ĐỘ 5/001

TUYỆT MẬT

classified-lv5.png

Mã vật thể: SCP-001

Phân Loại: Keter

Mức độ Hiểm họa: Đen

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Sự cố vi phạm quản thúc của SCP-001 sẽ mở đầu một viễn cảnh Cấp UZ-Chất Nhờn Xám, đồng thời dị thể sẽ được tái phân loại lên Apollyon.

SCP-001 được quản thúc trong một buồng quản thúc chuyên biệt tại Điểm-01. Buồng quản thúc phải được bảo toàn kết cấu tại mọi thời điểm. Không lối vào nào được bổ sung vào buồng cũng như không có lối vào hiện được mở trong mọi trường hợp.

Không vật phẩm, vật thể và/hoặc nhân sự nào được đưa vào buồng quản thúc của SCP-001 trong mọi trường hợp. Không thu hồi bất kỳ vật phẩm, vật thể và/hoặc nhân sự nào được đưa vào buồng quản thúc của SCP-001 trong mọi trường hợp.

Nhân sự cố ý thu hồi vật phẩm, đồ vật và/hoặc nhân sự tại buồng quản thúc sẽ bị thủ tiêu ngay tức khắc, không kể cấp bậc, thành tích và/hoặc đặc quyền trước đó khi còn là thành viên của Tổ Chức. Bất cứ nhân sự nào bị tình nghi lên kế hoạch thu hồi vật phẩm, đồ vật và/hoặc nhân sự tại buồng quản thúc SCP-001 sẽ bị bắt giữ ngay lập tức và trục xuất khỏi Điểm-01, và toàn bộ đặc quyền sẽ bị gỡ bỏ trong quá trình điều tra thêm.

Mô tả: SCP-001 là những xác chết còn hoạt động.

Toàn bộ các cá thể SCP-001 đều đang tiến vào giai đoạn phân hủy, không có bất kỳ trường hợp suy giảm khối lượng nào được quan sát cũng như gia tăng khối lượng trong buồng quản thúc. Các SCP-001 lang thang trong buồng quản thúc của chúng và bắt chước cách di chuyển của người sống.

Các SCP-001 có thể thực hiện các tương tác lên một môi trường có mốc thời gian lệch. Chúng có khả năng đi qua bất kỳ vùng không gian nào như thế, (hoặc chỉ là giả thuyết) hoặc nếu vùng không gian đó sẽ trở nên hoang vắng trong tương lai, mặc cho đó đã có người sống hay không;1 đặc tính này cho phép chúng đi xuyên qua bất cứ vật thể rắn nào tồn tại ở thời điểm trước đó hoặc lâu hơn.

SCP-001 thường nhân bản liên tục một cách thất thường, thường là khi thực hiện một nhiệm vụ cho ra nhiều kết quả có thể xảy ra, trong những trường hợp như vậy mỗi cá thể SCP-001 sẽ thực hiện tương ứng với mỗi kết quả. Các cá thể SCP-001 cũng có thể tái hợp nhất khi chúng thực hiện các hành vi giống hệt nhau.

Các đặc tính của SCP-001 đã được biểu hiện khi một cá thể bị ám sát bởi một đội quân không xác định trước khi thời điểm Tổ Chức được thành lập. Hội đồng O5 đời đầu đã quản thúc thành công SCP-001 trong một phòng ngủ trẻ em2 trước khi dị thể nhân bản, cho phép việc quản thúc trở nên dễ dàng hơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License