Đề xuất của Noir Box

đánh giá: +14+x

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Việc quản thúc SCP-001 sẽ do chính Hội Đồng Thẩm Sát kiểm soát.

Mô tả: SCP-001 bao gồm SCP-001-1, một cá thể người và SCP-001-A, một cỗ máy. SCP-001-A được chế tạo bởi SCP-001.

SCP-001 bất tử, và không thể bị lão hóa. Dù SCP-001 có thể bị tổn thương về thể xác và có tốc độ hồi phục như một người bình thường, thời gian sống của nó sẽ cho phép nó hồi phục các chấn thương nặng hơn nếu có đủ thời gian để thực hiện điều này.

SCP-001 đã thực hiện hỗ trợ quản thúc và phân tích các dị tượng thông qua lời nói, và phần lớn đều tuân thủ việc quản thúc của bản thân.

SCP-001-A có khả năng đưa ra dự đoán chi tiết về các kết quả có thể xảy ra của một sự kiện đầu vào. Bởi SCP-001-A cũng cân nhắc ảnh hưởng khi dự đoán của nó tác động đến kết quả của sự kiện, nên chắc chắn sẽ có ít nhất một kết quả do SCP-001-A gây nên xảy ra.

Bất cứ khi nào SCP-001-1 và/hoặc SCP-001-A có liên quan tới một sự kiện ngoài các dự đoán trên, SCP-001-A thường sẽ tạo nên một số lượng các dự đoán sai lệch dựa trên các yếu tố không chính xác sau đây:

  1. SCP-001-1 bị cáo buộc là bị ám sát bởi một nhóm quân sự trước khi được quản thúc, và SCP-001-A không bao giờ được chế tạo;
  2. Điều này, cùng với dị tính của nó, SCP-001-1 cũng sở hữu dị tính của SCP-001-A và SCP-001-A không bao giờ được chế tạo.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License