Hồ sơ nhân sự Jack Trương


Chào mừng đã đến với văn phòng của tôi, nó có hơi bừa bộn nhỉ? Không sao? Bừa bộn là tốt, phải không? Tôi không thích vừa phải làm việc, vừa phải đi lấy cái này, lấy cái kia, nó sẽ làm tôi mất tập trung mất, ngồi đợi tôi nhé, tôi đi lấy trà đây, không có gì tuyệt hơn là giờ uống trà, phải không?

đánh giá: +8+x
SCP Rate Bình Luận Đăng
SCP-1657 + 2 1 10 Dec 2023 10:36
SCP-3118 + 1 1 10 Dec 2023 09:22
SCP-3905 + 3 1 07 Nov 2022 04:07
SCP-1962 + 2 1 30 Jan 2022 09:34
SCP-1871 + 3 1 29 Jan 2022 07:39
SCP-1955 + 1 0 23 Dec 2021 01:50
SCP-1626 + 4 3 20 Nov 2021 12:40

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng

Trà ngon chứ? Tôi biết rằng mình sẽ phải cố gắng hơn….Tôi có việc đột xuất rồi, đi ra nhớ đóng cửa lại nhé, nghe chút nhạc để thư thả đầu óc nhé

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License