SCP Hài VN


Đây là danh sách các SCP Hài VN trên Wiki. Nếu muốn viết SCP Hài, nên nhớ:

  • SCP Hài phải thực sự hài. Mọi người sẽ đánh giá thấp bài viết của bạn nếu họ không thấy nó buồn cười.
  • Đừng chỉ sao chép lại mấy cái meme trên mạng. Tương tự như những bài viết dựa trên truyền thuyết hay urban legend, chúng cần phải được viết khéo léo để tạo nên một bài viết độc đáo và khác biệt.
  • Danh sách Hài không phải là nơi mà bạn quẳng mấy bài thất bại vào. SCP Hài là một trong những thứ khó viết thành công nhất (Cùng với các SCP dạng người và Keter).
  • Đừng cứ viết mấy thứ ngẫu nhiên vào đây. Đừng. Hãy nghĩ kỹ trước khi viết.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License