JP-HUB

Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Nhật

Nội dung của trang này hiện [được giải mật].

Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy nhân sự phải trình cấp phép để xác nhận truy cập.

medium.jpg

Thông Tin Hoạt Động

Danh sách các SCP-JP

Danh sách các SCP-JP-EX

  • SCP-014-JP-EX - Tao Chỉ Muốn Thấy Vẻ Mặt Của Mày Sẽ Trông Như Thế Nào Thôi

Danh sách các SCP-JP Hài

Ngoại truyện

Tài liệu TLĐLT

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License