Chào mừng !


đánh giá: +10+x

Ừ thì, trước khi vào tôi muốn các bạn nhìn vào bức hình này.

frog.jpg

Được rồi, không có ý nghĩa nhiều đâu, đơn giản chỉ để hù dọa thôi.

Thực ra còn nhiều lắm nhưng mà vì trước đây tôi không dùng account này để đăng lên wiki nên phải add thủ công (Cảm ơn KirQKirQ), theo tôi nhớ thì khoảng hơn 50 bài bao gồm cả canon. Vậy nên, đây chỉ là một phần trong số các bản dịch của tôi thôi. Tôi sẽ cố cập nhập nhiều nhất có thể.

[SCP-579] — [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

  • Tác giả: Unknown

[SCP-1230] — Một Anh Hùng Được Sinh Ra

[SCP-1286] — Sad Man

[SCP-1400] — Sirens

[SCP-1472] — Câu Lạc Bộ Thoát Y Đa Vũ Trụ

[SCP-1807] — Mái Ấm Okapi

[SCP-1808] — Đồng Hồ SpongeBob

[SCP-1812] — Lưỡng Nguyệt

  • Tác giả: IhpIhp

[SCP-1933] — Santa Baileys

[SCP-2021] — Giấy Một Mặt

[SCP-2092] — Câu Đố Từ Không Gian

[SCP-2115] — Giao Lưu Với Người Khác

[SCP-2151] — Mối Quan Hệ Ràng Buộc Chúng Ta

[SCP-2191] — "Nhà Máy Ma Cà Rồng"

[SCP-2207] — Dao Xuyên Không

[SCP-2287] — Quý Ngài Không Đầu

[SCP-2310] — Căn Nhà Khiến Bạn Trở Thành Sarah Palmer

[SCP-2360] — Cog of Duty

[SCP-2478] — Người Nhật Bình Thường

[SCP-2499] — Sự Hài Hòa của Các Khối Cầu

[SCP-2530] — Dàn Hòa Tấu Lục Bảo

[SCP-2598] — Thương Gia Bướm Đêm

[SCP-2682] — Thằng Khờ Mù

[SCP-2846] — Con Mực và Thủy Thủ]

[SCP-2950] — Cái Ghế

[SCP-3002] — Nỗ Lực Ám Sát Tư Tưởng

[SCP-4335] — Vết Sẹo Trên Cái Đe

CÁC TÀI LIỆU ĐÃ DỊCH

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License