Khúc Đồng Dao Phán Sự


đánh giá: +14+x

TA KỂ NGƯỜI NGHE THỜI TRAI TRẺ

Lạng Sơn, bước dạo trên đường
Cảnh quan tình tứ, bốn phương xuân tràn
Cảnh họa đẹp đến bàng hoàng
Nỗi lòng khi thỏa, vội vàng hồi hương.

Kiếm tiên ngự trị âm dương
Sáng tạo nguyệt giới, dẫn sương làm bùa
Bình tâm minh ngộ1 bốn mùa
Thân phàm cốt nhục, già nua héo tàn.

Luân hồi kiếp nguyện thành than
Không cam để lại nỗi oan ngàn đời
Trong tâm một khắc rối bời
Lửa lên ba thước, máu người thành sông.

Thân kiềm, cổ bị đeo gông
Ba cõi chấn động, thời không xoay vòng
Đất trời như thể một lòng
Ngao du Đại Việt, một dòng thi văn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License