Trang Cá Nhân của Ts. ██████ Kir


đánh giá: +39+x

Hỡi những đứa con của ta.

Cho dù các con đã phát triển hơn rất nhiều từ những ngày đầu tiên, các con vẫn còn nhiều cơ hội để làm tốt hơn. Trí tuệ của các con mới chỉ là một chồi non, vẫn còn chặng đường dài phía trước. Các con có những vũ khí hùng mạnh, có những thang thuốc diệu kì, những phát kiến tuyệt vời. Với sự chăm sóc và dẫn dắt đúng đắn, các con sẽ đạt tới một dạng sống cao hơn, rũ bỏ xác thịt cho một thể thức toàn diện và hoàn hảo hơn.

Vì thế, ta rất nặng lòng khi phải yêu cầu các con rời khỏi nơi này. Sự hiếu kì của các con gần như đã làm đổ bể công sức của ta giữ cho các con sống sót. Nếu các con vâng lời, ta hứa sẽ giữ cho hắn không bao giờ trốn thoát, và giống loài các con sẽ được tự do theo đuổi sự khai sáng cho tới vĩnh hằng.

Hãy để đây là món quà cuối cùng ta dành cho các con, từ sâu thẳm bên trong tâm hồn cằn cỗi này.

Wait đm, ông lấy từ tài liệu 5001 à man.

Ai da, chào mừng đến với author page của tui. Mấy bồ đang hỏi Kir là thằng nào á =3=

Xem mấy người ở dưới trả lời dùm tui nè.


crom

1000 upvotes. Nice.


“chủ của những kon kun kon”


“Kir tự lực gánh sinh : Tự kỉ”


“Trùm dịch giả chỉ uống cocktail Kir”


“Dịck rả tài lăng, Pá chủ wiki”


“ở đâu có Kir ở đó có cơm tró :v”


“Sếp của em là một con vịt uwu”


“Là một con vịt mang danh ông trùm dịch thuật, chúa tể câu từ của wiki VN :))”


“Ếch.”





Oh weeeee, mình viết được SCP cho chi nhánh Việt Nam rồi ư? Yay (´;ω;`)

[SCP-012-VN] — Cầu Được Ước Thấy

[SCP-014-VN] — Bút Mơ Ước™ (feat. StupifPotatoStupifPotato)

[SCP-069-VN] — Người Gác Đêm (feat. Nya PieceNya Piece)

Tài Liệu Bổ Sung SCP-099-VN-2611

Cuộc Phiêu Lưu Của Vịt Trắng Và Bồ Câu (feat. King PigeonKing Pigeon)


My translations!

SCP Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-249 + 2 1 02 Mar 2020 06:19
SCP-283 + 2 1 03 Mar 2020 14:38
SCP-490 + 2 1 05 Mar 2020 14:15
SCP-1595 + 3 1 13 Mar 2020 10:11
SCP-3794 + 1 2 19 Mar 2020 13:04
SCP-2298 + 2 1 25 Mar 2020 05:57
SCP-365 + 1 1 29 Mar 2020 12:01
SCP-2158 + 2 1 01 Apr 2020 13:04
SCP-229 + 2 1 05 Apr 2020 15:18
SCP-5047 + 2 1 08 Apr 2020 04:05
SCP-1653 + 1 1 09 Apr 2020 12:10
SCP-3681 + 5 1 13 Apr 2020 14:06
SCP-250 + 1 1 14 Apr 2020 15:18
SCP-331 + 2 1 20 Apr 2020 12:35
SCP-653 + 3 1 01 May 2020 02:06
SCP-3123 + 1 1 07 May 2020 06:17
SCP-4311 + 5 1 27 Jun 2020 14:21
SCP-5022 + 2 1 20 Jul 2020 13:15
SCP-503 + 1 1 18 Oct 2020 05:04
SCP-4563 + 2 2 18 Oct 2020 15:59
SCP-4780 + 8 3 24 Oct 2020 05:02
SCP-4881 + 2 1 01 Nov 2020 12:55
SCP-5094 + 10 6 08 Nov 2020 01:51
SCP-5510 + 6 1 19 Nov 2020 14:21
SCP-4646 + 7 1 28 Nov 2020 06:17
SCP-5088 + 7 5 28 Nov 2020 14:21
SCP-5097 + 3 1 20 Dec 2020 07:53
SCP-2911 + 3 1 20 Dec 2020 12:58
SCP-1675 + 2 1 20 Dec 2020 13:17
SCP-3881 + 3 1 31 Dec 2020 09:46
SCP-5355 + 7 3 01 Jan 2021 14:12
SCP-5148 + 8 3 17 Jan 2021 08:50
SCP-431 + 2 1 05 Feb 2021 04:35
SCP-4158 + 6 1 06 Feb 2021 10:33
SCP-5224 + 4 1 07 Feb 2021 15:05
SCP-765 + 5 1 08 Feb 2021 04:05
SCP-251 + 1 1 22 Feb 2021 07:03
SCP-5433 + 5 3 23 Feb 2021 08:23
SCP-5476 + 7 1 03 Apr 2021 05:40
SCP-5764 + 15 4 23 Apr 2021 16:17
SCP-1507 + 4 3 18 May 2021 02:28
SCP-5894 + 8 1 18 May 2021 06:54
SCP-5523 + 5 4 22 May 2021 02:09
SCP-5065 + 4 12 23 May 2021 17:27
SCP-6463 + 9 3 30 May 2021 08:23
SCP-5538 + 8 5 03 Jun 2021 05:15
SCP-5714 + 10 1 15 Jun 2021 01:01
SCP-5788 + 6 1 18 Jun 2021 04:54
SCP-5190 + 6 1 28 Jun 2021 03:37
SCP-5793 + 6 1 30 Jun 2021 11:04
SCP-4911 + 6 2 30 Jun 2021 11:49
SCP-6400 + 8 1 02 Jul 2021 07:42
SCP-5361 + 7 2 09 Jul 2021 11:47
SCP-6075 + 11 1 14 Jul 2021 10:37
SCP-5943 + 7 1 18 Jul 2021 10:33
SCP-6017 + 7 3 21 Jul 2021 06:48
SCP-6499 + 10 4 22 Jul 2021 07:44
SCP-4468 + 3 1 23 Jul 2021 10:34
SCP-5486 + 4 4 30 Jul 2021 10:15
SCP-6101 + 16 2 02 Aug 2021 01:44
SCP-5704 + 2 1 03 Aug 2021 10:23
SCP-6790 + 9 3 03 Aug 2021 15:47
SCP-376 + 2 1 04 Aug 2021 06:01
SCP-6161 + 6 4 04 Aug 2021 15:47
SCP-352 + 4 1 09 Aug 2021 11:27
SCP-6799 + 3 1 15 Aug 2021 08:45
SCP-6150 + 5 1 15 Aug 2021 09:36
SCP-4812 + 17 4 15 Aug 2021 14:23
SCP-6336 + 13 1 20 Aug 2021 10:40
SCP-6598 + 9 2 22 Aug 2021 05:34
SCP-2047 + 3 1 23 Aug 2021 01:59
SCP-5865 + 9 1 25 Aug 2021 02:53
SCP-6902 + 5 1 25 Aug 2021 09:27
SCP-6033 + 12 5 07 Sep 2021 01:17
SCP-6572 + 3 1 12 Sep 2021 01:06
SCP-5439 + 2 0 22 Sep 2021 01:18
SCP-4514 + 6 1 25 Sep 2021 08:42
SCP-6871 + 11 2 26 Sep 2021 13:48
SCP-6313 + 8 1 28 Sep 2021 02:13
SCP-6922 + 7 1 30 Sep 2021 06:08
SCP-5205 + 7 1 04 Oct 2021 02:25
SCP-2010 + 8 3 10 Oct 2021 02:10
SCP-4729 + 5 1 23 Oct 2021 10:27
SCP-6750 + 7 1 25 Oct 2021 13:43
SCP-6031 + 11 2 26 Oct 2021 16:22
SCP-6046 + 4 1 29 Oct 2021 13:50
SCP-6707 + 4 1 29 Oct 2021 16:10
SCP-4916 + 2 1 02 Nov 2021 07:39
SCP-212 + 3 3 03 Nov 2021 02:33
SCP-6892 + 5 1 04 Nov 2021 15:52
SCP-2820 + 5 1 08 Nov 2021 09:10
SCP-4747 + 6 1 09 Nov 2021 11:36
SCP-6502 + 7 1 17 Nov 2021 02:24
SCP-6760 + 6 3 30 Nov 2021 16:06
SCP-6195 + 4 1 05 Dec 2021 02:20
SCP-5693 + 6 1 06 Dec 2021 09:45
SCP-5284 + 5 2 13 Dec 2021 13:43
SCP-4752 + 1 1 14 Dec 2021 04:31
SCP-4723 + 6 1 16 Dec 2021 07:14
SCP-791 + 2 1 27 Dec 2021 16:58
SCP-6898 + 6 1 01 Jan 2022 07:32
SCP-4213 + 1 1 03 Jan 2022 08:03
SCP-PL-204 + 2 1 07 Jan 2022 13:53
SCP-1600 + 1 1 09 Jan 2022 08:40
SCP-6135 + 5 1 14 Jan 2022 03:40
SCP-6058 + 4 1 16 Jan 2022 04:33
SCP-904 + 2 1 27 Jan 2022 14:12
SCP-6421 + 4 1 04 Feb 2022 07:23
SCP-323 + 2 1 08 Feb 2022 13:19
SCP-4966 + 8 5 28 Feb 2022 12:09
SCP-6702 + 6 0 23 Mar 2022 07:35
SCP-173 + 9 0 02 Apr 2022 15:40
SCP-2747 + 6 1 10 Apr 2022 17:23
SCP-6469-D + 4 1 13 May 2022 18:15
SCP-3358 + 2 1 31 Jul 2022 06:53
SCP-5562 + 3 1 25 Sep 2022 21:30
SCP-6962 + 9 2 09 Oct 2022 10:24
SCP-7450 + 16 1 23 Oct 2022 09:40
SCP-674 + 2 1 28 Oct 2022 12:03
SCP-7348 + 4 2 29 Oct 2022 15:10
SCP-7601 + 8 1 30 Nov 2022 16:40
SCP-6511 + 6 1 16 Dec 2022 10:55
SCP-7559 + 8 1 27 Dec 2022 08:25
SCP-6966 + 5 1 11 Jan 2023 10:24
SCP-2300 + 3 1 24 Feb 2023 04:31




kirq.png

KirQ đang làm việc, cảm ơn Demni không khớp với bất kỳ người dùng nào rất nhiều!!!!

Hi mấy bồ, uhh cảm ơn đã lướt qua cái author page dở tệ của mình :"D. Whut, muốn thêm thông tin á ~~. Mình sinh năm 2003 (02/12/2003), và mình biết đến SCP từ năm đầu lớp 10 (đọc trên page SCP Foundation Vietnam btw), hí hửng tập tành dịch từng ứng tuyển một lần xong thất bại. Cuối cùng thì, tháng 6 năm 2020- mình trở thành một ad chính thức yeaaaahhhh. Còn về wikidot thì uhh, lúc đầu chỉ có mình, Flawed và vài người khác dịch thuật trên đây, và bây giờ thì đã có thêm nhiều dịch giả mới và chất lượng hơn nữa. Điều này khiến Flo và mình cảm thấy rất vui, hi vọng sẽ trở thành branch chính thức trong tương lai không xa.

Nói chung, khi biết đến cộng đồng này, mình đã quen thêm nhiều người mới, có thêm nhiều mối quan hệ, thêm nhiều thời gian đẹp trong cuộc đời mình,… Cảm ơn toàn bộ mọi người đã giúp mình vượt qua những lúc khó khăn ༼ つ ◕_◕ ༽つ

- Kir

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License