Trang Cá Nhân của Ts. ██████ Kir

SCPs Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-249 + 1 1 02 Mar 2020 06:19
SCP-283 + 1 1 03 Mar 2020 14:38
SCP-490 + 2 1 05 Mar 2020 14:15
SCP-1595 + 1 1 13 Mar 2020 10:11
SCP-3794 + 1 2 19 Mar 2020 13:04
SCP-2298 + 1 1 25 Mar 2020 05:57
SCP-365 + 1 1 29 Mar 2020 12:01
SCP-2158 + 1 1 01 Apr 2020 13:04
SCP-229 + 1 1 05 Apr 2020 15:18
SCP-5047 + 1 1 08 Apr 2020 04:05
SCP-1653 + 1 1 09 Apr 2020 12:10
SCP-3681 + 2 1 13 Apr 2020 14:06
SCP-250 + 1 1 14 Apr 2020 15:18
SCP-331 + 2 1 20 Apr 2020 12:35
SCP-014-J + 3 1 26 Apr 2020 08:16
SCP-600-CO + 1 1 26 Apr 2020 09:53
SCP-006-J + 1 1 28 Apr 2020 05:44
SCP-653 + 2 1 01 May 2020 02:06
SCP-3123 + 1 1 07 May 2020 06:17
SCP-5000-J + 2 1 20 May 2020 15:53
SCP-4055-J + 4 3 04 Jun 2020 15:53
SCP-Hội Đồng O5-J + 3 1 07 Jun 2020 01:39
SCP-4311 + 1 1 27 Jun 2020 14:21
SCP-5022 + 2 1 20 Jul 2020 13:15
SCP-1797-J + 2 1 27 Jul 2020 02:26
cách tui xóa các bài viết + 5 4 31 Aug 2020 05:23
SCP-1994-J + 2 5 16 Sep 2020 15:19
SCP-1234-J + 1 3 20 Sep 2020 07:34
Đề xuất của Macro/7happy7 + 1 1 02 Oct 2020 05:56
SCP-503 + 1 1 18 Oct 2020 05:04
SCP-4563 + 2 2 18 Oct 2020 15:59
SCP-4780 + 2 1 24 Oct 2020 05:02
SCP-4881 + 1 1 01 Nov 2020 12:55
SCP-5094 + 2 6 08 Nov 2020 01:51
SCP-5510 + 1 1 19 Nov 2020 14:21
SCP-4646 + 3 1 28 Nov 2020 06:17
SCP-5088 + 4 5 28 Nov 2020 14:21
SCP-2911 + 1 1 20 Dec 2020 12:58
SCP-1675 + 2 1 20 Dec 2020 13:17
SCP-3881 + 2 1 31 Dec 2020 09:46
SCP-5355 + 4 3 01 Jan 2021 14:12
SCP-5922 + 3 12 10 Jan 2021 15:12
SCP-5148 + 2 1 17 Jan 2021 08:50
SCARRRRRGGGGGHHHHHHHHHH-JP-J + 6 25 01 Feb 2021 15:47
SCP-074-EL + 1 1 02 Feb 2021 16:14
SCP-PL-6470-J + 2 1 03 Feb 2021 08:08
SCP-431 + 1 1 05 Feb 2021 04:35
SCP-4158 + 1 1 06 Feb 2021 10:33
SCP-5224 + 2 1 07 Feb 2021 15:05
SCP-765 + 2 1 08 Feb 2021 04:05
SCP-251 + 1 1 22 Feb 2021 07:03
SCP-5433 + 4 3 23 Feb 2021 08:23

Mấy Thứ Nhảm Nhí Khác:

Tiêu Đề Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP Vs. Series + 3 1 19 Apr 2020 09:21
Cá Tháng Tư 2020 + 1 0 20 Apr 2020 01:02
Trang này không tồn tại! + 1 1 27 Apr 2020 07:22
Hồ Sơ Tác Giả + 4 13 03 Jun 2020 09:30
Các SCP Được Đánh Giá Thấp Nhất + 0 0 10 Jul 2020 15:10
Những Bài Được Đánh Giá Thấp + 1 1 30 Aug 2020 08:51
Ông Già Của Đại Dương Hub + 1 1 10 Oct 2020 06:40
Thuyết Minh + 1 0 05 Feb 2021 07:41
Cupid Contest 2021 + 1 32 13 Feb 2021 14:45
Matryoshka + 0 0 26 Feb 2021 08:13
Lời nói cuối: Cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây. Mình rất mong được dịch và đóng góp nhiều hơn cho chi nhánh SCP Wiki Việt Nam
- Kir

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License