KO-HUB

Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Hàn

Nội dung của trang này hiện [được giải mật].

Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy nhân sự phải trình cấp phép để xác nhận truy cập.

scp_ko.png

Danh sách các SCP-KO

 • SCP-001-KO - Đang Chờ Đợi Tiêu Hủy [Bị Khóa]
 • SCP-132-KO - Tre Kêu La
 • SCP-137-KO - Vùng Đất Xấu
 • SCP-345-KO - Anh Hùng Vũ Trụ
 • SCP-380-KO - Bây Giờ Bài Kiểm Tra Bắt Đầu
 • SCP-503-KO - Hệ Thống Phân Loại Thường Tính
 • SCP-600-KO -  
 • SCP-702-KO - Người lớn không hiểu
 • SCP-755-KO - Học hỏi tất cả công nghệ và kiến thức mà bạn muốn; vì còn có Những Điều Quan Trọng Khác
 • SCP-828-KO - Cánh Cửa Bị Khóa Từ Phía Bên Ngoài
 • SCP-973-KO - Người Đàn Ông Với Khẩu Súng

Danh sách các SCP-KO Hài

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License