Quy Định Bản Quyền

Vui lòng lưu ý: Nếu bạn không phải là nhân viên, tuyệt đối không được phép lấy tài nguyên có giấy phép khỏi trang nếu không có sự cho phép.
Nếu bạn dẫn nguồn tác giả hoặc điều hành viên của một fan work giấy phép sai hoặc yêu cầu họ trao đổi với nhân viên, thì sẽ ổn. Tương tự vậy, nếu bạn thông cáo tới Nhóm Giấy Phép tới vấn đề mà họ có thể giải quyết, thì cũng ổn. Tuy vậy việc đe dọa gỡ bỏ hoặc tự xưng là người có thẩm quyền giấy phép của wiki thì không hề ổn.
Việc wiki có Nhóm Giấy Phép là có lý do rõ ràng. Hãy để chúng tôi giúp bạn.

Về thông tin liên quan đến việc sử dụng hình ảnh cho tài liệu, vui lòng truy cập Quy Định Sử Dụng Hình Ảnh. Nếu sau khi đọc xong hướng dẫn này mà bạn vẫn còn có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp Nhóm Giấy Phép qua moc.liamg|gnisneciLPCS#moc.liamg|gnisneciLPCS1.

Để cho tác phẩm của bạn hợp lệ, bạn phải hoàn thành hai yếu tố sau:

1. Dẫn nguồn chứng thực tác bạn bạn sử dụng và tác giả của nó, nếu được. Ví dụ:

Bữa Tiệc Trà Yêu Dấu của 682 được dựa trên "SCP-682" bởi "Dr Gears": http://scp-wiki.wikidot.com/scp-682

2. Thêm giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0 (hoặc CC-BY-SA) tới tác phẩm của bạn. Làm như vậy, tác phẩm của bạn sẽ được xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA. Văn chung xuất bản có thể tìm thấy tại tab "Dành Cho Tác Giả Riêng" .

Xuất bạn dưới giấy phép CC-BY-SA nghĩa rằng mọi người có thể sao chép thành phẩm của bạn, và kể cả việc bán đó, miễn rằng họ dẫn nguồn bạn và xuất bản nó dưới chung giấy phép.


Không được bán bất cứ thứ gì liên quan đến họa ảnh cũ của SCP-173 - Bức Untitled 2004 của Izumi Kato. Bức ảnh của vật thể không được xuất bản Sáng Tạo Chung (Creative Commons). Dựa vào tình hình, sử dụng thương mại của vật thể trên có thể khiến vi phạm pháp luật hướng thẳng về phía người bán.

Đọc tab "Về SCP-173" để có thêm thông tin chi tiết.


Tôi mong rằng bài viết này không quá lằng nhằng và khó hiểu. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, hãy liên hệ Nhóm Giấy Phép2!
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License