Hub ...Như Kim Đồng Hồ

đánh giá: +7+x
Năm 452,382


Và đây rồi; sự khai sáng. Cũng như không hề có sự khác nhau nào giữa tôi và chính bản thân tôi, không hề có sự khác biệt giữa chấp nhận và từ chối. Hai thứ duy nhất định nghĩa cho nhau là ý nghĩa ngôn từ và mức độ cảm xúc. Có lẽ đó là lí do tôi gặp khó khăn để phân biệt nó, và trong việc áp dụng nó lên chính bản thân mình; tất cả chỉ là vấn đề của việc thay đổi góc nhìn.
Có lẽ tôi sẽ thấy được một cái kết cho tất cả chuyện này. Một cái cột mốc mà tại đó tôi có thể thoát ra khỏi những năm tháng dài đằng đẵng vùng hư vô, cảm nhận từng nguyên tử của mình ướt nhẹp, và chống cự nó. Tất cả những gì tôi phải làm là tiến lên, nhớ rằng “đúng” là “đúng”, và tiếp tục. Cuối cùng, sẽ có câu trả lời cho việc tại sao mọi thứ lại như vậy.
Sẽ luôn có câu trả lời.Diễn Biến Câu Chuyện:

  1. Tôi Thấy Bóng Tối
  2. Lâu Đài 2 (Chết Dần Nơi Phía Tây)
  3. Chỉ Có Chúa Mới Có Thể Phán Xét Tôi (Hãy Để Chúng Ta Bị Giết)
  4. Mặt Trăng Là Một Thế Giới Chết (Bình Minh Vàng)
  5. Chỉ Một Lần Xa Con
  6. M Cà Rồn Củ Thờ G an V Kí Ứ
  7. Tôi Sẽ Cố Gắng Sống Như Thế (Có Ai Ở Nhà)
  8. ...Như Kim Đồng Hồ

Đọc Thêm:

Các Truyện Liên Quan:

Tài Liệu Đọc Thêm:


Fanart:

Nghiên Cứu Viên Talloran và Thực Thể bởi GibbyFuckingDies

…Như Kim Đồng Hồ bởi SunnyClockworkSunnyClockwork

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License