Những Bài Được Đánh Giá Thấp

Được liệt kê dưới đây là những bài viết đang hoạt động được đánh giá thấp nhất trên trang web. Xin vui lòng đọc chúng và để lại ý tưởng hoặc suy nghĩ về cách để cải thiện trong chủ đề thảo luận tương ứng.

Để xem các SCP trong một trang riêng, truy cập Các SCP Được Đánh Giá Thấp Nhất. Để xem các bài viết khác trong một trang riêng, nhấn vào đây Các Bài Viết Được Đánh Giá Thấp Nhất.

Các Trang Được Đánh Giá Thấp

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
SCP-334 -4 4 24 Jan 2021 13:20
SCP-056-VN -4 4 23 Aug 2022 03:44
SCP-005-VN -3 8 22 Jan 2020 23:37
SCP-129 -3 0 13 Feb 2020 07:09
SCP-241 -2 1 05 Jan 2020 15:47
SCP-688-VN -2 49 10 Jan 2021 03:47
SCP-689-VN -1 4 25 Dec 2020 07:21

Các Trang Sắp Xoá

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo Chỉnh Sửa Cuối Cùng

Các Trang Đang Được Viết Lại

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
SCP-113 5 0 16 Jan 2020 16:28
SCP-095 3 9 25 Aug 2019 06:48

Các Trang Chưa Được Tag

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
Bàn thiết kế của Duy Giang 7 0 31 Oct 2022 11:52
SCP-6000 40 2 14 Aug 2021 17:16

Các Trang Chưa Hoàn Toàn Xoá

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
hub
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License