Những Bài Được Đánh Giá Thấp

Được liệt kê dưới đây là những bài viết đang hoạt động được đánh giá thấp nhất trên trang web. Xin vui lòng đọc chúng và để lại ý tưởng hoặc suy nghĩ về cách để cải thiện trong chủ đề thảo luận tương ứng.

Để xem các SCP trong một trang riêng, truy cập Các SCP Được Đánh Giá Thấp Nhất. Để xem các bài viết khác trong một trang riêng, nhấn vào đây Các Bài Viết Được Đánh Giá Thấp Nhất.

Các Trang Được Đánh Giá Thấp

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
SCP-425 -5 7 01 Sep 2020 06:34
SCP-015-VN -4 9 18 Oct 2021 12:22
SCP-036-VN -3 4 22 Mar 2019 15:38
SCP-005-VN -3 8 22 Jan 2020 23:37
SCP-334 -3 4 24 Jan 2021 13:20
SCP-056-VN -3 4 23 Aug 2022 03:44
SCP-241 -2 1 05 Jan 2020 15:47
SCP-129 -2 0 13 Feb 2020 07:09
SCP-339 -1 4 24 Dec 2020 09:58

Các Trang Sắp Xoá

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo Chỉnh Sửa Cuối Cùng
SCP-113-VN -6 1 31 Aug 2022 14:58 28 Sep 2022 21:10

Các Trang Đang Được Viết Lại

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
SCP-113 4 0 16 Jan 2020 16:28
SCP-095 3 9 25 Aug 2019 06:48

Các Trang Chưa Được Tag

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo

Các Trang Chưa Hoàn Toàn Xoá

Trang Đánh Giá Bình Luận Ngày Tạo
18+ SCP-4220 0 0 04 Aug 2022 16:30
18+ ion x bumaro forevurr 1 1 10 Jul 2022 14:13
18+ SCP-1004 0 0 02 Jul 2022 02:54
SCP-5169 0 0 29 Apr 2022 23:58
18+ Xác Thịt Giao Phối 0 0 14 Mar 2022 17:26
18+ SCP-3512 0 0 01 Mar 2022 02:44
18+ SCP-231 0 0 05 Feb 2022 12:51
18+ Tin Nhắn Trong Chai 0 0 13 Jan 2022 16:56
18+ SCP-5950 0 2 19 Nov 2021 11:26
18+ Buổi Hẹn Hò Thứ Hai 0 0 03 Nov 2021 15:54
18+ "Như Một Giấc Mơ" 0 0 31 Oct 2021 10:28
18+ Không Hẹn Hò Ở Công Sở 0 0 30 Oct 2021 18:34
Buổi Hẹn Hò Thứ Ba 0 0 30 Oct 2021 12:59
18+ SCP-6009-J 0 0 29 Oct 2021 03:41
18+ SCP-835 1 0 29 Oct 2021 03:31
18+ SCP-6969 0 0 29 Oct 2021 03:21
18+ SCP-597 0 0 29 Oct 2021 03:20
18+ SCP-5690 0 0 29 Oct 2021 03:19
18+ SCP-4231 0 0 29 Oct 2021 03:16
18+ Xác Thịt Giao Phối 0 0 29 Oct 2021 02:50
hub
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License