Cyclops

đánh giá: +6+x

Ta có thể quan sát thấy mọi thứ vì đơn giản ta chỉ là một con MẮT.


Khởi đầu

VỀ TACông sức của ta

CÁC BÀI ĐÃ DỊCH


Các Bản Dịch Tại Chi Nhánh SCP Việt Nam


Truyện Đánh Giá Bình Luận Đăng
01110101 01101110 01100010 01110010 01101111 01101011 01100101 01101110 + 5 1 30 May 2023 14:52

Kết

THAM VỌNG


Ta có một tham vọng, một tham vọng to lớn mà một ngày nào đó ta sẽ có thể đạt được, trở thành một Dịch giả Tài năng để có thể dịch hết TLĐLT Giáo hội Phế Thần.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License