Đề xuất của Macro/7happy7

Xin hãy thử lại

Xin hãy thử lại - đã có sự cố khi tải trang bạn yêu cầu.
Bạn nên nhấn vào Tải lại hoặc Ctrl-R và trang sẽ hiển thị như ý bạn.

Nếu bạn phát hiện có nhiều lỗi, Wikidot có thể đang gặp sự cố.

Cảm ơn vì đã ghé thăm trang, và nếu bạn là một trong
1 000 000 người, cảm ơn vì sử dụng wikidot.com cho dự án mạng xã hội.

MÃ LỖI: DB200


Nhưng…

scpf.png

Miễn bình luận.

wikidot.png
fishing-99070_1280.png
đánh giá: +9+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License