Mẹ Ơi?

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

đánh giá: +22+x

Mẹ! Mẹ ơi! Con bị kẹt mất rồi!
Thân thể con ép chặt vào vách lỗ.
Con xin mẹ! Mẹ ơi! Con đang cố!
Những vách tường, con đau quá mẹ ơi!

Mẹ ơi mẹ? Con đói, con đang đói.
Khi nào thì con sẽ được ăn đây?
Mẹ ơi sao con phải kẹt nơi đây?
Thân thể đau, bụng hoài gào kêu đói.

Mẹ ơi, những tháng ngày mắc kẹt,
Con càng ngày càng nhanh đói mẹ ơi.
Xin cho con ăn, con đói lắm rồi,
Không cần phải hát ca mừng sinh nhật.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đang ngã xuống!
Trần nhà! Con! Hãy đỡ lấy mẹ ơi!
Ôi cơn đau. Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi?
Con đau đớn, con cần mẹ, mẹ hỡi?

Mẹ ơi con lang thang khắp muôn nơi…
Sao mẹ không tìm con, không trả lời?
Con đói rồi, bánh kia không no đủ,
Chỉ còn những sợi chỉ dưới răng con.
….

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License