Misa Profile

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
đánh giá: +6+x

Tôi là ai ấy hả…?

Bút danh: MI SA, cắt ra từ tên thật của tôi ý, gọi tắt là Sa (hay bé Sa :>) cũng được.
Công việc/Chức vụ: Hiện tôi chỉ viết SCP thôi, đến cả đọc SCP tôi còn dùng google translate thì làm sao mà tham gia dịch thuật được =))
Cấp bậc: Tạm thời là critter của wiki SCP-VN và thành viên một số nền tảng khác của cộng đồng.Tôi là người thế nào á…?

Tôi luôn gặp khó khăn trong việc tự mô tả bản thân, vì tính cách của tôi không nhất quán trong mọi trường hợp. Nghe có vẻ khó hiểu, tôi cũng không muốn phân tích kĩ về điều đó, vì mỗi người chúng ta luôn có những quan điểm khác nhau về một vấn đề và sẽ thật là tồi tệ khi phô bày bản thân ra cho mọi người bàn tán.Tôi luôn tâm niệm điều gì vậy…?

Một vài điều khá tổng quát:
1. Những điều bạn chưa biết không có nghĩa là nó không tồn tại.
2. Bạn không thể hiểu một người hơn chính bản thân họ.
Ngẫm về nó đi và rồi bạn sẽ phải đồng ý với tôi thôi :PVề SCP-100-VN

Tôi không thích nó chút nào…Các bài viết tại chi nhánh SCP Việt Nam


SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng
SCP-100-VN + 60 8 24 Oct 2021 05:41
SCP-286-VN + 18 3 21 Nov 2021 03:55
SCP-044-VN + 18 3 12 Dec 2021 01:24
SCP-107-VN + 12 4 14 Oct 2022 02:57
SCP-269-VN + 11 1 11 Jun 2023 18:04
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License