Đề Xuất của Nagiros

đánh giá: +11+x

bởi Nagiros

Thông tin lóe lên trong không gian trống vắng xung quanh ngươi.

TUYÊN BỐ Ở NƠI TẬN CÙNG TỒN TẠI


 • GIỜ CON ĐÃ TỈNH GIẤC.

Ngươi đã tỉnh giấc. Và ai đó cần đến ngươi.

 • NHỮNG CỔ THẦN CỦA NHÂN LOÀI ĐỀU ĐÃ CHẾT.
 • VŨ TRỤ ĐÃ KHÔNG CÒN ĐI THEO ĐÚNG QUỸ ĐẠO CỦA MÌNH.
 • CON GIỜ LÀ KẺ TOÀN NĂNG DUY NHẤT CÒN ĐỨNG VỮNG.

Ồ.

TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN


 • CON BỊ MỘT YẾU TỐ TỘI PHẠM THĂNG TIẾN HÃM HẠI.
  • KẺ XÂM PHẠM NÀY ĐÃ RÚT CẠN MỘT PHỨC HỢP TRỪU TƯỢNG HỌC THỌ HÀNG THẾ KỶ, TỪ ĐÓ MÀ HẮN CÓ THỂ GIẾT CHẾT THỰC TẠI VÀ CÁC HOÁN VỊ KÈM THEO.
   • CON CÓ QUYỀN NĂNG ĐỂ HỦY DIỆT THỨ VẬT CẢN NÀY.

Ngươi càng lúc càng cảm thấy như những thớ cơ của mình đang nổi cơn khát máu muốn giết và cắn và xé, Lớp kén Trống rỗng của ngươi rạo rực.

 • TRONG SUỐT HAI TRĂM NĂM CHÚNG TA LÀM BÁ CHỦ CỦA TẢNG ĐÁ NÀY.
  • HƠN MỘT TRĂM NĂM NỮA CHÚNG TA DỰNG XÂY, ĐỊNH HÌNH, NHÀO NẶN NÓ CHO ĐẾN KHI DỰ ÁN CON NGƯỜI CUỐI CÙNG CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN THIỆN.
  • CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐEM ĐẾN ASTAROTH.
 • VÀ CON LÀ ĐỨA CON CỦA NÓ.
 • CHÚNG TA CHỈ MUỐN CON LÀM MỘT ĐIỀU.
  • CHỈ MỘT PHÉP MÀU, TỪ HIỆN THÂN CUỐI CÙNG CỦA THÁNH QUYỀN.
 • CHÚNG TA MUỐN CON GIẾT MÃNG XÀ.

.
.
.
.
.
.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License