Bản Trang Mới

Một trang riêng liệt kê các trang mới được tạo có thể được tìm thấy tại đây.

Các SCP Mới Được Dịch

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎
SCP-485 08 Dec 2021 08:53 08 Dec 2021 08:53 1
SCP-109 08 Dec 2021 01:27 08 Dec 2021 01:27 0
SCP-5321 08 Dec 2021 01:07 08 Dec 2021 01:07 1
SCP-SCP-J 08 Dec 2021 01:06 08 Dec 2021 01:06 1
SCP-CN-121 07 Dec 2021 14:04 07 Dec 2021 14:04 4
SCP-3691 07 Dec 2021 12:34 07 Dec 2021 12:34 1
SCP-6567 06 Dec 2021 14:08 06 Dec 2021 14:08 1
SCP-2065 06 Dec 2021 13:04 06 Dec 2021 13:04 1
SCP-5693 06 Dec 2021 09:45 06 Dec 2021 09:45 1
SCP-6229 06 Dec 2021 01:16 06 Dec 2021 01:16 1
SCP-1139-JP 05 Dec 2021 17:55 05 Dec 2021 17:55 1
SCP-6195 05 Dec 2021 02:20 05 Dec 2021 02:20 1
SCP-6998 04 Dec 2021 08:10 04 Dec 2021 08:10 2
Bà Alicia 02 Dec 2021 14:41 02 Dec 2021 14:41 1
SCP-Ducks-J 02 Dec 2021 12:50 02 Dec 2021 12:50 4
SCP-668 01 Dec 2021 09:00 01 Dec 2021 09:00 1
SCP-4260 01 Dec 2021 08:11 01 Dec 2021 08:11 0
SCP-6760 30 Nov 2021 16:06 30 Nov 2021 16:06 3
SCP-3424 29 Nov 2021 07:26 29 Nov 2021 07:26 1
SCP-3068 28 Nov 2021 09:27 28 Nov 2021 09:27 0
SCP-CN-2399 28 Nov 2021 05:42 28 Nov 2021 05:42 3
SCP-027-PT 28 Nov 2021 05:12 28 Nov 2021 05:12 1
SCP-4559 28 Nov 2021 01:32 28 Nov 2021 01:32 1
SCP-6442 28 Nov 2021 00:24 28 Nov 2021 00:24 1
SCP-6213 27 Nov 2021 15:13 27 Nov 2021 15:13 4
SCP-6131 27 Nov 2021 13:50 27 Nov 2021 13:50 1
SCP-4121 27 Nov 2021 13:48 27 Nov 2021 13:48 1
SCP-3659 27 Nov 2021 10:48 27 Nov 2021 10:48 1
SCP-577 27 Nov 2021 08:28 27 Nov 2021 08:28 1
SCP-5381 26 Nov 2021 22:30 26 Nov 2021 22:30 2
SCP-5686 25 Nov 2021 13:27 25 Nov 2021 13:27 1
SCP-5754 25 Nov 2021 05:56 25 Nov 2021 05:56 1
SCP-5631 24 Nov 2021 14:19 24 Nov 2021 14:19 0
SCP-ZH-60053-J 24 Nov 2021 09:27 24 Nov 2021 09:27 3
SCP-REBUS-J 23 Nov 2021 13:45 23 Nov 2021 13:45 0
SCP-2060 23 Nov 2021 09:50 23 Nov 2021 09:50 1
SCP-6579 23 Nov 2021 07:28 23 Nov 2021 07:28 1
SCP-6106 23 Nov 2021 05:21 23 Nov 2021 05:21 0
SCP-883 23 Nov 2021 03:46 23 Nov 2021 03:46 2
SCP-2406 22 Nov 2021 01:52 22 Nov 2021 01:52 0
SCP-4220 21 Nov 2021 09:59 21 Nov 2021 09:59 1
SCP-6077 21 Nov 2021 03:09 21 Nov 2021 03:09 1
SCP-4057 21 Nov 2021 01:45 21 Nov 2021 01:45 0
SCP-ZH-228 20 Nov 2021 16:33 20 Nov 2021 16:33 1
SCP-1626 20 Nov 2021 12:40 20 Nov 2021 12:40 3
SCP-5630 20 Nov 2021 06:07 20 Nov 2021 06:07 0
SCP-ZH-545 19 Nov 2021 10:15 19 Nov 2021 10:15 1
SCP-ES-146 18 Nov 2021 03:59 18 Nov 2021 03:59 1
SCP-4629 18 Nov 2021 01:52 18 Nov 2021 01:52 1
SCP-5812 17 Nov 2021 16:12 17 Nov 2021 16:12 1
SCP-6502 17 Nov 2021 02:24 17 Nov 2021 02:24 1
page 1 of 512345next »

Các SCP-VN Mới Được Tạo

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎
SCP-101-VN 05 Dec 2021 03:27 05 Dec 2021 03:27 1
SCP-066-VN 28 Nov 2021 06:27 28 Nov 2021 06:27 1
SCP-286-VN 21 Nov 2021 03:55 21 Nov 2021 03:55 1
SCP-6789-VN-J 19 Nov 2021 07:32 19 Nov 2021 07:32 4
SCP-077-VN 07 Nov 2021 15:02 07 Nov 2021 15:02 2
SCP-035-VN 07 Nov 2021 10:31 07 Nov 2021 10:31 4
SCP-019-VN 05 Nov 2021 15:23 05 Nov 2021 15:23 10
SCP-096-VN 04 Nov 2021 09:34 04 Nov 2021 09:34 5
SCP-099-VN 02 Nov 2021 09:28 02 Nov 2021 09:28 7
SCP-097-VN 27 Oct 2021 01:03 27 Oct 2021 01:03 3
SCP-088-VN 25 Oct 2021 14:17 25 Oct 2021 14:17 9
SCP-024-VN 24 Oct 2021 14:41 24 Oct 2021 14:41 7
SCP-100-VN 24 Oct 2021 05:41 24 Oct 2021 05:41 6
SCP-098-VN 24 Oct 2021 02:24 24 Oct 2021 02:24 7
SCP-040-VN 21 Oct 2021 15:14 21 Oct 2021 15:14 9
SCP-069-VN 20 Oct 2021 14:44 20 Oct 2021 14:44 41
SCP-015-VN 18 Oct 2021 12:22 18 Oct 2021 12:22 9
SCP-082-VN 18 Oct 2021 06:35 18 Oct 2021 06:35 57
SCP-100-VN-J 18 Oct 2021 02:14 18 Oct 2021 02:14 12
SCP-012-VN 24 Sep 2021 01:29 24 Sep 2021 01:29 11
SCP-014-VN 02 Sep 2021 15:40 02 Sep 2021 15:40 21
SCP-011-VN 19 May 2021 05:24 19 May 2021 05:24 0
SCP-006-VN 17 May 2021 17:09 17 May 2021 17:09 6
SCP-660-VN 20 Apr 2021 12:21 20 Apr 2021 12:21 11
SCP-691-VN 02 Feb 2021 14:44 02 Feb 2021 14:44 23
SCP-688-VN 10 Jan 2021 03:47 10 Jan 2021 03:47 48
SCP-689-VN 25 Dec 2020 07:21 25 Dec 2020 07:21 3
SCP-005-VN 22 Jan 2020 23:37 22 Jan 2020 23:37 8
SCP-076-VN 29 Jun 2019 19:47 29 Jun 2019 19:47 9
SCP-043-VN 30 Apr 2019 08:56 30 Apr 2019 08:56 6
SCP-129-VN 12 Apr 2019 23:35 12 Apr 2019 23:35 11
SCP-036-VN 22 Mar 2019 15:38 22 Mar 2019 15:38 4
SCP-073-VN 18 Mar 2019 15:12 18 Mar 2019 15:12 0
SCP-033-VN 20 Feb 2019 20:15 20 Feb 2019 20:15 5
SCP-008-VN 13 Sep 2018 15:26 13 Sep 2018 15:26 0
SCP-017-VN 10 Aug 2018 13:35 10 Aug 2018 13:35 0
SCP-018-VN 19 Jul 2018 18:02 19 Jul 2018 18:02 15
SCP-020-VN 17 Jul 2018 02:56 17 Jul 2018 02:56 10
SCP-013-VN 19 Jun 2018 11:12 19 Jun 2018 11:12 4
SCP-003-VN 19 Jun 2018 07:03 19 Jun 2018 07:03 14
SCP-004-VN 19 Jun 2018 06:08 19 Jun 2018 06:08 4
SCP-010-VN 16 Jun 2018 02:58 16 Jun 2018 02:58 0
SCP-007-VN 15 Jun 2018 02:34 15 Jun 2018 02:34 1
SCP-002-VN 11 Jun 2018 07:36 11 Jun 2018 07:36 7

Ngoại Truyện, Tài Liệu GoI, và Trang Hội Họa

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎
Tài Liệu UIU: 1988-021 07 Dec 2021 18:29 07 Dec 2021 18:29 1
SPC-6500: TẤT VI 30 Nov 2021 16:34 30 Nov 2021 16:34 1
Quý Ngài Doggo 29 Nov 2021 17:22 29 Nov 2021 17:22 3
Chú Người Máy Nhỏ Có Thể 27 Nov 2021 03:06 27 Nov 2021 03:06 1
Buổi Định Hướng Của UIU 22 Nov 2021 12:48 22 Nov 2021 12:48 1
Ứng Tuyển Làm Quỷ Dữ 22 Nov 2021 10:00 22 Nov 2021 10:00 1
Tôi nhìn vào gương mặt của vạn vật của hư vô và đã sống sót trở về 21 Nov 2021 13:28 21 Nov 2021 13:28 3
Đam Mê 21 Nov 2021 06:37 21 Nov 2021 06:37 1
Mô phỏng trang thảo luận SCP Wiki 21 Nov 2021 03:31 21 Nov 2021 03:31 7
Các Giấc Mơ Thao Thức 20 Nov 2021 10:37 20 Nov 2021 10:37 1
Mài Dũa Sắc Cam Thần Trí 20 Nov 2021 03:52 20 Nov 2021 03:52 2
Hợp Đồng Hợp Tác (N-01029) 17 Nov 2021 19:25 17 Nov 2021 19:25 0
Herman Fuller Giới Thiệu: Thủy Quái Kinh Hoàng 15 Nov 2021 11:59 15 Nov 2021 11:59 1
'Trứng Muối Kaiju' (OCN39/T5FG6/7HJL2) 15 Nov 2021 00:55 15 Nov 2021 00:55 1
Cơn Bão Hung Tàn Ở Vùng Đất Cổ Tích 12 Nov 2021 22:59 12 Nov 2021 22:59 1
LTE-0851-Cetus 10 Nov 2021 11:27 10 Nov 2021 11:27 1
Doppelgänger 10 Nov 2021 10:15 10 Nov 2021 10:15 4
Bóng Tối 08 Nov 2021 00:21 08 Nov 2021 00:21 2
Phía Bên Kia 06 Nov 2021 16:24 06 Nov 2021 16:24 1
Con Số 04 Nov 2021 14:36 04 Nov 2021 14:36 2
Bán, Clickbait, Lợi Nhuận 03 Nov 2021 16:01 03 Nov 2021 16:01 1
Buổi Hẹn Hò Thứ Hai 03 Nov 2021 14:24 03 Nov 2021 14:24 1
Trước Khi Chạng Vạng 03 Nov 2021 01:56 03 Nov 2021 01:56 1
Cái Chết 02 Nov 2021 18:52 02 Nov 2021 18:52 1
Khu Quản Thúc Bãi Biển 01 Nov 2021 14:58 01 Nov 2021 14:58 1
Tia Sáng Bất Ngờ 01 Nov 2021 13:33 01 Nov 2021 13:33 1
Đừng Quen Với Việc Đó 01 Nov 2021 00:43 01 Nov 2021 00:43 1
Lizzy Chú Chó Bự Kỳ Lạ 31 Oct 2021 11:54 31 Oct 2021 11:54 1
"Như Một Giấc Mơ..." 31 Oct 2021 10:30 31 Oct 2021 10:30 1
Tiếng Daevite Cổ Đại 31 Oct 2021 09:25 31 Oct 2021 09:25 2
Không Hẹn Hò Ở Công Sở 30 Oct 2021 17:52 30 Oct 2021 17:52 1
Buổi Hẹn Hò Tập Thể 30 Oct 2021 15:37 30 Oct 2021 15:37 1
Buổi Hẹn Hò Thứ Ba 30 Oct 2021 13:00 30 Oct 2021 13:00 3
Đề Xuất Của spikebrennan 30 Oct 2021 01:55 30 Oct 2021 01:55 1
Công Việc Dang Dở III 29 Oct 2021 11:43 29 Oct 2021 11:43 3
page 1 of 512345next »

Ngoại Truyện và Tài Liệu GoI -VN

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎
Một Ngày Của Ts. Tuân 28 Nov 2021 07:29 28 Nov 2021 07:29 1
Tài Liệu Bổ Sung SCP-099-VN-2611 25 Nov 2021 23:38 25 Nov 2021 23:38 4

Các Trang Khác

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎
Ronin Profile 02 Dec 2021 14:00 02 Dec 2021 14:00 3
Sự Cố 668 A 01 Dec 2021 09:32 01 Dec 2021 09:32 1
Theme SCP Trans Pride 01 Dec 2021 08:59 01 Dec 2021 08:59 0
Theme SPC Đen Tô Đậm 30 Nov 2021 15:16 30 Nov 2021 15:16 0
Theme Siêu Đen Tô Đâm· 30 Nov 2021 15:14 30 Nov 2021 15:14 0
Tệp Linh Hồn Chicago Lâu đời 21 Nov 2021 01:51 21 Nov 2021 01:51 0
Hồ Sơ Nhân Sự của KH Nam 16 Nov 2021 03:52 16 Nov 2021 03:52 5
Trang Sách Phía Bên Phải của Herman Fuller 15 Nov 2021 11:21 15 Nov 2021 11:21 0
component:ubb-inline 14 Nov 2021 18:48 14 Nov 2021 18:48 0
Các SCP Đã Giải Thích VN 14 Nov 2021 18:15 14 Nov 2021 18:15 0
SCP Hài VN 14 Nov 2021 18:14 14 Nov 2021 18:14 1
Trung Tâm Ngoại Truyện VN 14 Nov 2021 18:10 14 Nov 2021 18:10 0
Flopstyle CSS 06 Nov 2021 16:11 06 Nov 2021 16:11 0
Hồ Sơ Nhân Sự Của Kequios 06 Nov 2021 03:47 06 Nov 2021 03:47 1
Trang Lưu Trữ Các Cuộc Thi - Chi Nhánh Việt Nam 04 Nov 2021 14:47 04 Nov 2021 14:47 2
Hồ sơ Nhân sự của Wolf 31 Oct 2021 10:28 31 Oct 2021 10:28 0
Hub Con Thuyền Trong Chai 30 Oct 2021 11:08 30 Oct 2021 11:08 1
Liệt kê tất cả mục 29 Oct 2021 04:28 29 Oct 2021 04:28 0
Thêm Trang 29 Oct 2021 04:26 29 Oct 2021 04:26 0
Bìa Người Lớn 29 Oct 2021 02:48 29 Oct 2021 02:48 0
Theme BHL Minimalist 24 Oct 2021 06:46 24 Oct 2021 06:46 0
ListUsers 3 21 Oct 2021 14:03 21 Oct 2021 14:03 0
ListUsers 2 21 Oct 2021 14:01 21 Oct 2021 14:01 0
ListUsers 1 21 Oct 2021 14:00 21 Oct 2021 14:00 0
Trung Tâm Giới Thiệu Tổ Chức 21 Oct 2021 13:20 21 Oct 2021 13:20 0
Hồ Sơ Đặc Vụ MTD08 21 Oct 2021 04:08 21 Oct 2021 04:08 0
credit:style 18 Oct 2021 09:50 18 Oct 2021 09:50 0
credit:end-standalone 18 Oct 2021 09:47 18 Oct 2021 09:47 0
credit:otherwise-standalone 18 Oct 2021 09:46 18 Oct 2021 09:46 0
credit:otherwise 18 Oct 2021 09:45 18 Oct 2021 09:45 0
credit:start-standalone 18 Oct 2021 09:45 18 Oct 2021 09:45 0
credit:end 18 Oct 2021 09:44 18 Oct 2021 09:44 0
credit:start 18 Oct 2021 09:42 18 Oct 2021 09:42 0
Khoai 18 Oct 2021 04:20 18 Oct 2021 04:20 0
Phỏng vấn Biểu tượng Hub 17 Oct 2021 13:23 17 Oct 2021 13:23 1
page 1 of 512345next »

Trang Chưa Được Tag

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎

Toàn Bộ Các Trang Mới Được Tạo

Trang Ngày Tạo📆︎ Bình Luận💬︎
SCP-485 08 Dec 2021 08:53 08 Dec 2021 08:53 1
SCP-109 08 Dec 2021 01:27 08 Dec 2021 01:27 0
SCP-5321 08 Dec 2021 01:07 08 Dec 2021 01:07 1
SCP-SCP-J 08 Dec 2021 01:06 08 Dec 2021 01:06 1
Tài Liệu UIU: 1988-021 07 Dec 2021 18:29 07 Dec 2021 18:29 1
SCP-CN-121 07 Dec 2021 14:04 07 Dec 2021 14:04 4
SCP-3691 07 Dec 2021 12:34 07 Dec 2021 12:34 1
SCP-6567 06 Dec 2021 14:08 06 Dec 2021 14:08 1
SCP-2065 06 Dec 2021 13:04 06 Dec 2021 13:04 1
SCP-5693 06 Dec 2021 09:45 06 Dec 2021 09:45 1
SCP-6229 06 Dec 2021 01:16 06 Dec 2021 01:16 1
SCP-1139-JP 05 Dec 2021 17:55 05 Dec 2021 17:55 1
SCP-101-VN 05 Dec 2021 03:27 05 Dec 2021 03:27 1
Fragment-Scp-101-Vn-4 05 Dec 2021 03:25 05 Dec 2021 03:25 0
Fragment-Scp-101-Vn-3 05 Dec 2021 03:19 05 Dec 2021 03:19 0
Fragment-Scp-101-Vn-2 05 Dec 2021 03:17 05 Dec 2021 03:17 0
Fragment-Scp-101-Vn-1 05 Dec 2021 03:13 05 Dec 2021 03:13 0
SCP-6195 05 Dec 2021 02:20 05 Dec 2021 02:20 1
SCP-6998 04 Dec 2021 08:13 04 Dec 2021 08:13 0
SCP-6998 04 Dec 2021 08:10 04 Dec 2021 08:10 2
Bà Alicia 02 Dec 2021 14:41 02 Dec 2021 14:41 1
Ronin Profile 02 Dec 2021 14:00 02 Dec 2021 14:00 3
SCP-Ducks-J 02 Dec 2021 12:50 02 Dec 2021 12:50 4
SCP-4260 - Cấp Độ 5/4260 01 Dec 2021 10:06 01 Dec 2021 10:06 0
Sự Cố 668 A 01 Dec 2021 09:32 01 Dec 2021 09:32 1
SCP-668 01 Dec 2021 09:00 01 Dec 2021 09:00 1
Theme SCP Trans Pride 01 Dec 2021 08:59 01 Dec 2021 08:59 0
SCP-4260 - Cấp Độ 2/4260 01 Dec 2021 08:57 01 Dec 2021 08:57 0
SCP-4260 01 Dec 2021 08:11 01 Dec 2021 08:11 0
Trang Nháp 01 Dec 2021 01:24 01 Dec 2021 01:24 0
page 1 of 69123...6869next »
hub
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License