Số 04 - 2022

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
đánh giá: +19+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +19+x

LƯU Ý: Đây là bài tin báo thuộc Chi Nhánh Việt Nam của SCP Wiki. Các tin báo khác nhau của Nhóm Tin Báo đều truyền tải quan điểm riêng từ người soạn báo kì ấy, không đại diện cho cả Nhóm Nhân Viên trực thuộc hay các Nhân Viên của Wiki. Nếu bạn cảm thấy nội dung có vấn đề, vui lòng liên hệ trưởng nhóm để họ xem xét và đưa ra quyết định chỉnh sửa. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những nội dung thú vị, và chúng tôi hiểu rằng mỗi người đều có sở thích và ý kiến khác nhau. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ và thấu hiểu cho chúng tôi!

Table of Contents
Cover4.png

Tuần Báo SCP-VN

Tuần báo SCP-VN là một dự án mới được triển khai trên Wiki SCP-VN bởi Nhóm Phụ Tin Báo. Dự án này hướng tới mục đích tăng mức độ nhận diện cho các bài viết/bản dịch mới được đăng tải trên Wiki trong cộng đồng thành viên, cũng như thúc đẩy việc sáng tác hội họa về vũ trụ SCP và các hoạt động bên lề khác mà độc giả quan tâm.

Tác Phẩm Nổi Bật

Dưới đây là danh sách tổng hợp các tác phẩm mới nhất được đăng tải trên wiki trong hai tuần vừa qua (từ ngày 07/01/2022 tới ngày 20/02/2022).

Các Ngoại Truyện Mới

TÌNH YÊU LÝ TÍNH, SUY NGHĨ HIỆN ĐẠI CHO NGƯỜI HIỆN ĐẠI

TÁC GIẢ: MI SAMI SA
Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với lý thuyết tình yêu của Robert Sternberg, John Lee,… hoặc không, không sao cả, điều đó không quan trọng. Điều tôi muốn nhấn mạnh ngay lúc này là: Loài người vẫn luôn hy vọng dùng lý lẽ để giải thích cho thứ gọi là tình yêu dù cho nó có bất minh, vô lối và dị thường đến thế nào chăng nữa (Có lẽ tôi nên hạn chế từ “dị thường”). Và tôi cũng như rất nhiều cộng sự khác đều có niềm tin rằng điều đó không phải là bất khả.

Dịch Giả Triển Vọng


Dịch Giả: DeptDept

Nếu bạn cũng tham gia cộng đồng trên Facebook của chúng tôi, chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ gì với series tranh vẽ “Biến mọi SCP thành Waifu” đang được đón nhận rất nồng nhiệt. Vị họa sĩ minh họa cho series này, cũng là người đã có nhiều họa phẩm khác trên Tuần báo Wiki, giờ đây đã tham gia cộng đồng dịch thuật với mong muốn bổ sung role “Dịch giả tài năng” vào bộ sưu tập role của mình. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình dịch thuật của vị họa sĩ này nhé!

Bạn có thể tìm đọc những bản dịch của DeptDept trong profile của thành viên này.

Bản Dịch Tiêu Biểu


Canon Tái Sinh

Dịch giả: Nya PieceNya PieceChắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng có ước mơ sử dụng những SCP ngầu lòi làm vũ khí chống lại sự suy tàn của thế giới hay sự xâm lược của những dị thể khác. Nhưng bạn có biết – Tổ Chức cũng từng đồng ý với quan điểm đó, và đã tạo nên một dự án nhằm vũ khí hóa các SCP thành một nguồn lực giúp họ quản thúc dị thể. Vậy chính xác thì Tổ Chức đã vũ khí hóa và sử dụng những SCP đó như thế nào? Mời quý vị đôc giả hãy tham gia vào thế giới của dự án mang tên “Tái Sinh”.

Bạn có thể tìm đọc những bài viết thuộc canon Tái Sinh tại đây.

Bạn có thể tìm đọc những bản dịch khác của Nya PieceNya Piece trong profile của thành viên này.

Họa Phẩm Của Tuần

LƯU Ý: Các họa phẩm này đã được các tác giả cho phép đăng tải và gửi vào khu nhận họa phẩm của tin báo. Tin báo không nắm giữ hay sở hữu bất kì họa phẩm nào dưới đây!

IMG_20220207_112739.jpg

KirQ ảngy

Họa phẩm bởi Rick Asley.


IMG_20220210_202414_866.jpg

damagen và Printon

Họa phẩm bởi Song wuSong wu. Trang hội họa tại đây.


Untitled-1.jpg

173 fanart

Họa phẩm bởi DeptDept. Trang hội họa tại đây.


PHỎNG VẤN TUẦN NÀYKhách Mời: RounderhouseRounderhouse
Phỏng Vấn Viên: Kairento154
Biên Soạn: Irina Bougainvillea, KirQ

Tuy mới chỉ trở nên nổi bật ở Wiki SCP tiếng Anh từ khoảng 3 năm gần đây, RounderhouseRounderhouse đã nhanh chóng vươn lên thành một tác giả nổi bật với tổng số rating đứng thứ 24 của Wiki, chỉ sau những tác giả đóng góp lâu dài hơn anh rất nhiều. Những bài viết nổi tiếng nhất của anh gồm có SCP-6000, SCP-5140 cùng hai đề xuất 001: MEMENTO MORI và AMONI-RAM. Đồng thời, anh cũng là quản trị viên chủ chốt tại Thư viện của Lãng khách và Junior Staff (nhân viên tập sự) của Wiki SCP tiếng Anh trong mảng Community Outreach (phụ trách cộng đồng), Technical (phụ trách kỹ thuật) và Recap (giám sát hoạt động nhân viên).

Các bài viết của Rounderhouse đã được dịch tại Wiki SCP-VN bao gồm: SCP-6000, Đề xuất 001 của Rounderhouse: MEMENTO MORI, SCP-5140, SCP-5690, SCP-5149, SCP-5983, SCP-4669, SCP-4853,…


Phỏng Vấn

Câu hỏi từ Dept: Ngài thích đọc SCP không, và nếu có thì ngài thích chủ đề nào nhất?

Tôi thích đọc SCP chứ! Dù vậy, dạo này tôi không đọc nhiều trên Wiki như trước kia. Một phần do tôi không có thời gian, một phần vì tôi đang theo đuổi những mục tiêu viết lách khác, nhưng chuyện là vậy đấy. Khi đọc bài viết trên Wiki, tôi nghĩ rằng mình thích đọc những bài viết có tính điện ảnh cao, nặng về cốt truyện, và tác giả đầu tư thời gian, công sức để xây dựng nhân vật một cách đàng hoàng, chi tiết. Hoặc là như thế, hoặc là thể loại kinh dị. Tôi viết kinh dị thuần túy không hay lắm, vậy nên những tác phẩm của người khác, nhất là những tác phẩm hay luôn khiến tôi cảm thấy thú vị.

Câu hỏi từ Misa: Bạn dành bao nhiêu thời gian một ngày để đọc SCP?

Dạo này thì không nhiều lắm. Dù vậy, tôi dự định đọc tất cả những tác phẩm trong cuộc thi mà tôi đang tổ chức trên Wiki SCP-EN, Departmentcon, vậy nên có lẽ sắp tới tôi sẽ dành ra khá nhiều thời gian cho việc này, haha. Nhưng thường khi thì… không nhiều. Khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ một tuần, tối đa là như vậy. Dù rằng tôi dành nhiều thời gian hơn hẳn như thế để viết SCP, lol.

Câu hỏi từ Viny: SCP tâm đắc nhất trong số các tác phẩm của anh là gì? Và đâu là bài viết của bản thân mà anh ghét nhất?

Hừm…. Tôi nghĩ bài viết của bản thân mà tôi yêu thích nhất là Đề Xuất Vàng, AMONI-RAM. Quá trình viết bài hết sức thú vị, đồng thời đây cũng là tác phẩm dài nhất (và theo như suy nghĩ của tôi, hay nhất) mà tôi từng viết, vậy nên vị trí của nó rất đặc biệt trong trái tim tôi. Bài viết mà tôi ít yêu thích nhất có lẽ là tác phẩm đầu tiên của tôi, SCP-4049. Nó không tệ, và gần đạt +100 rồi, nhưng rõ ràng nó được viết bởi dân tay mơ mà, haha. Đối với phần lớn các bài viết của mình mà tôi không thích, tôi thường tự xóa bỏ chúng. SCP-4049 đã thoát khỏi số phận ấy vì tôi không muốn xóa đi bài viết đầu tiên của mình – nó có thể tệ hại, nhưng nó là một phần câu chuyện của tôi.

Câu hỏi từ Welpermander: Xin chào Rounderhouse, tôi không phải một người đọc về Phế Thần nhiều, nhưng tôi muốn hỏi rằng có những điểm gì mà anh thấy không ổn về lore Phế Thần để anh viết ra 001 Đề Xuất Vàng của Rounderhouse?

Lại nói về Đề Xuất Vàng, lol. Nói thật là tôi không đọc nhiều về Phế Thần lắm đâu. Mảng đó của vũ trụ SCP chưa từng thực sự khiến tôi tò mò hay thu hút được trí tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ có lẽ là vì lượng thông tin liên quan đến vấn đề này rất lớn, đến nỗi khó mà nuốt trôi được hết. Bạn phải đọc khoảng 20 SCP và 30 ngoại truyện liên quan đến nhau (thực lòng thì nhiều tác phẩm trong số đó không được hay cho lắm), chỉ để hình dung được cách mà thế giới ấy vận hành. Và sau khi bạn đã đọc qua những thông tin nền nặng nề đó rồi, bạn sẽ đối mặt với một bối cảnh giả tưởng khá chung chung. Vậy nên tôi đã cố gắng viết một tác phẩm, một tác phẩm duy nhất chứa đựng toàn bộ headcanon về Phế Thần của tôi. Đó chính là Đề Xuất Vàng. Và tôi sẽ còn viết hai tác phẩm nữa cho Daevite và Sarkite, nên hãy đợi đấy lol.

Câu hỏi từ Feed: Ngài lấy ý tưởng từ đâu để viết nên Đề xuất của Rounderhouse: MEMENTO MORI?

Tôi viết đề xuất này vào khoảng… Theo tôi nhớ thì là tháng Mười hoặc Mười một năm 2020. Lúc đó là khoảng hai năm rưỡi kể từ khi tôi gia nhập Wiki. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã chứng kiến nhiều người đến rồi đi – có lúc trong hòa bình, và có lúc không phải vậy. Phần lớn trong số họ đều thuộc lớp người đã gia nhập Wiki ngay trước tôi, và khi họ rời đi, điều đó khiến tôi nhận ra rằng… này, đến thời của mình rồi. Giờ thì thế hệ của tôi sẽ là những tác giả lớn của Wiki. Vậy nên có lẽ tôi đã mong muốn viết một thứ gì đó phản ánh lại điều này – dòng chảy của thời gian, thế hệ cũ của Tổ Chức rời đi và nhường chỗ cho thế hệ mới, với những sự mông lung. Tôi đã viết phần lớn tác phẩm này trong khoảng 3 đến 4 ngày, sau đó thêm rải rác những đoạn khác nhau vào bài, và đăng tải nó vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

Câu hỏi từ Khoai: Xin chào Rounderhouse, theo như tôi biết, SCP-6000 là SCP có rating cao nhất của anh, chiếm hơn 5% trong tổng số rating mà anh đã nhận được. Anh có suy nghĩ gì về thành công của SCP này, và có điều gì anh muốn cải thiện ở bài viết này không?

Chào bạn! Đúng vậy, 6000 là tác phẩm có rating cao nhất của tôi, và có lẽ sẽ mãi mãi là như vậy. Đó không phải chuyện tồi tệ gì cả vì tôi vẫn thấy đây là một bài viết hay, nhưng đúng vậy, đúng là có những điểm mà tôi muốn cải thiện. Khá dễ để nhận ra những nhân tố làm nên thành công của bài viết này – ngay từ khi cuộc thi 6000 bắt đầu, có thể nói đây đã luôn là cuộc đua giữa tôi và Kaktus rồi. Chúng tôi đã bồi đắp và thể hiện nhiệt huyết của mình khá dữ dội như các bạn đã thấy, và kết quả là đã có rất nhiều người chú ý đến chúng tôi vào thời khắc cả hai đăng bài. Kết quả cuối cùng rất sít sao – sau khi lượng bình chọn được thống kê và điều chỉnh lại, tôi đã thắng với khoảng cách vài chục vote. Nói rằng tôi hiểu lý do tại sao sẽ là nói dối, nhưng tôi đoán việc này có thể là do những nguyên nhân dưới đây – bài thi của tôi nhận được nhiều sự chú ý do nó được đăng tải sớm và dẫn đầu trong cuộc thi một thời gian dài, Thư Viện của Lãng Khách mới chỉ trở nên nổi bật từ dạo gần đây và mọi người muốn có một bài viết xoay quanh nó, hoặc vì những thông điệp liên hệ với thực tế bên ngoài vũ trụ SCP phù hợp với thị hiếu của mọi người ở thời điểm đó. Dù sao thì khi nhìn lại, tôi vẫn gần như hoàn toàn hài lòng với bài viết này. Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn những phần hội thoại gượng gạo giữa Moose với 6000-A, và tôi nên sửa lại để chúng trở nên tinh tế và mang nhiều dụng ý hơn. Có thể là vào một ngày nào đó.

Câu hỏi từ Emu (chi nhánh ID): Động lực để bạn viết nên các SCP là gì, khi mà hiện tại bạn đã có khoảng 90 bài viết rồi?

Tôi thực lòng yêu thích việc làm cho mọi người vui vẻ. Tôi thích kể lại những câu chuyện mình có. Tôi thích việc mài giũa những ý tưởng trong đầu mình thành sản phẩm mà mọi người có thể đọc và tận hưởng. SCP cho phép tôi làm điều đó – mọi người biết đến tôi với những tác phẩm có chất lượng tốt và tôi có một lượng độc giả ổn định, đồng thời tôi cũng biết rằng mọi người sẽ đọc những gì tôi viết và hy vọng họ sẽ cảm thấy chúng thú vị. Tôi cũng đang mở rộng phạm vi viết lách tới những hình thức kể chuyện khác, nhưng những lý do trên đã trả lời cho câu hỏi vì sao tôi lại viết SCP.

Câu hỏi từ A random guy, Viny, Yee: Đâu là nguồn cảm hứng cho ngài Rounderhouse sáng tác nên các SCP? Đặc biệt là SCP-6000.

Tôi lấy cảm hứng từ gần như mọi thứ xung quanh mình. Những ý tưởng cứ liên tục nảy ra trong đầu tôi – "sẽ ra sao nếu chuyện x xảy ra", "một cái y nhưng mà z thì sẽ thế nào", v.v… Tôi cũng lấy cảm hứng từ nhiều sản phẩm truyền thông khác – sách vở, phim ảnh, chương trình truyền hình. Tôi nghĩ rằng đọc và xem nhiều là rất quan trọng để bạn có được những ý tưởng mới khi viết. Phần lớn những ý tưởng đó đều tồi tệ và không được tôi đưa vào tác phẩm, nhưng những ý tưởng hay thực sự là chất liệu tốt để tôi viết nên những SCP. Riêng đối với 6000, phần hình ảnh và dị tính của nó được lấy cảm hứng từ Annihilation, một trong những bộ phim yêu thích của tôi. Chỉ cần Google tên phim, và bạn sẽ có thể hiểu khá rõ phần hình ảnh của phim đã trở thành cảm hứng cho dị tính của 6000 như thế nào. Chủ đề và cốt truyện của bài viết này được lấy cảm hứng khá mạnh mẽ từ trải nghiệm của cá nhân tôi đối với Wiki SCP và Thư Viện của Lãng Khách. Đóng góp cho những cộng đồng này, học cách yêu thương chúng, không muốn mất đi chúng, nhận ra rằng tôi có thể tự định nghĩa “cái kết” của chúng trong suy tưởng của bản thân – tất cả đều xuất phát từ trái tim thôi, haha.

Câu hỏi từ Viny: Những lúc bí ý tưởng, cái gì đã kích thích ý tưởng ngài viết tiếp?

Tôi gặp bế tắc khi viết khá thường xuyên. Tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng việc thực sự viết chúng ra nhiều lúc rất khó khăn. Việc tôi thường làm đầu tiên là tìm ra nguyên nhân tại sao tôi lại vướng mắc, cũng như nhận diện vấn đề. Rồi tôi cố gắng giải quyết nó. Nếu như vấn đề là sức lực tinh thần, tôi sẽ nghỉ ngơi và làm điều gì đó để bản thân cảm thấy thoải mái. Nếu vấn đề là thiếu cảm hứng hay tầm nhìn, tôi sẽ đọc và xem những tác phẩm khác để sự sáng tạo của tôi quay trở lại. Nếu vấn đề chỉ là không thể tìm được những từ ngữ phù hợp… tôi sẽ chỉ đơn giản là ép buộc bản thân viết ra được gì đó, kể cả khi những lời văn đó không hay. Lời văn thì sửa lại lúc nào cũng được. Nhưng viết nên những câu, những đoạn đầu tiên luôn là khó nhất – một khi bạn đã vào guồng rồi, thì tất cả sẽ ổn thôi.

Câu hỏi từ Doom: Liệu trong tương lai Rounderhouse có định lên kế hoạch cho những dự án lớn nào cho wiki không?

Có chứ! Nhiều dự án lớn đấy. Như tôi đề cập từ trước, tôi muốn tiếp tục series của mình với Đề Xuất Vàng. Tất cả các bài viết của tôi với tiêu đề VIẾT HOA đều được đặt trong cùng một vũ trụ – liên kết các bài viết đó là dự án lớn hiện tại của tôi, và như vậy có nghĩa là tôi sẽ viết thêm ít nhất 2 đề xuất 001 nữa. Tôi cũng muốn tiếp tục phát triển Undervegas, dị điểm nexus được tôi đề cập trong SCP-4661, một thành phố Las Vegas ma quỷ. Tôi cũng thích viết những tài liệu mang yếu tố hài hước và khiến cho mọi người cười; với Undervegas, rất dễ dàng để tôi đạt được mục tiêu đó.

Câu hỏi từ Raccoon: Ngoài viết SCP thì Nhà Tròn còn sở thích gì không?

Tôi thích đọc và viết những tác phẩm bên ngoài vũ trụ SCP. Hiện giờ tôi đang cày cuốc bộ sưu tập sách nho nhỏ của mình. Tôi không biết Thư Viện của Lãng Khách có tính là "bên ngoài SCP" hay không, nhưng tôi rất quan tâm đến cộng đồng này. Gần đây tôi cũng bắt đầu sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật bằng Photoshop – tôi đăng tải chúng lên Ko-fiTwitter của mình, đồng thời quen biết thêm nhiều con người tuyệt vời trong cộng đồng Photoshop tranh ảnh kinh dị. Trevor Henderson theo dõi tôi, và điều đó thật tuyệt. Tôi rất muốn tiếp tục phát triển kỹ năng và sở thích này.

Câu hỏi từ StreetBoii: Ngài Nhà Tròn có biết ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh hay không?

Tôi có thể nói tiếng Urdu! Học từ bố mẹ cả. Tôi cũng muốn học nhiều ngôn ngữ hơn, nhưng khá là khó để tôi duy trì những thói quen cần thiết cho việc thông thạo một ngôn ngữ.

Câu hỏi từ Welpermander: Tôi từng mất phương hướng khi đọc SCP đến mức phải từ bỏ việc này một thời gian. Đến bây giờ khi quay lại đọc SCP, tôi đã lần nữa khám phá ra một thứ mới, đó chính là Thư Viện của Lãng Khách. Tôi muốn hỏi rằng liệu Rounderhouse có những gợi ý về bài viết cụ thể để người mới đọc Thư Viện không lạc lối mà bỏ cuộc hay không?

Tôi hiểu ý của bạn là gì - tôi đã từng ngừng đọc SCP trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng tôi vui khi thấy bạn quay trở lại, và càng vui hơn khi bạn biết tới Thư Viện của Lãng Khách. Đây là Danh Sách Các Bài Viết Nổi Bật của Thư Viện cho thành viên mới, nên bạn bắt đầu từ đây là tốt nhất. Tôi cũng có vài bài hợp gu bản thân, chúng đều được liên kết ở trang tác giả WL của tôi. Nếu phải chọn nhanh thì tôi nghĩ những bài viết liên quan đến Lyle Alan Burnley và các câu chuyện về thế giới Midgard được viết rất hay và vui nữa, rất thích hợp cho người mới đọc. Ngoài ra thì bạn cũng nên tham gia Discord!

Câu hỏi từ Khoai: Thực trạng và định hướng phát triển của Thư Viện Lãng Khách thời điểm hiện tại là gì?

Câu hỏi hay đấy, khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều. Thư Viện không còn là một trang web giống như 11 năm trước nữa - thực ra nó không còn giống như vậy từ 4 hoặc 6 năm về trước rồi. Khi Rumetzen và tôi đem đến cho nó sức sống mới, chúng tôi không đưa nó quay trở lại, mà là thay đổi. Nội dung được đăng lên trang dần khác đi - không còn là SCP phiên bản Shopee nữa. Nó mang trong mình một danh tính mới, cốt truyện mới, nhân vật mới và cả những tác giả mới. Thật sự điều đó khiến tôi tự hào lắm, khi tôi được thấy một cộng đồng riêng đang hình thành trên trang web này sau vài năm chết lặng. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng đó, cũng như cải thiện vấn đề điều hướng và khám phá nội dung mới trên trang. Từ lâu đây đã là một vấn đề khó nhằn rồi. Các độc giả không biết phải click vào đâu để đọc những thứ họ muốn đọc, và điều đó còn có nghĩa rằng họ không biết loại nội dung nào sẽ xuất hiện trên Thư Viện, dẫn tới việc họ sẽ không thể tham gia viết lách. Những thay đổi về điều hướng mà chúng tôi đã thực hiện là một khởi đầu tốt, và tôi còn mong đợi nhiều hơn thế nữa.

Câu hỏi từ Khoai & Feed: Tổng số trang của anh trên Wiki SCP đã gần đạt đến con số 100. Vậy anh có cảm nghĩ gì về trải nghiệm của mình trong Cộng đồng SCP và Wiki SCP suốt thời gian qua?

Đúng vậy, và có lẽ tôi nên làm gì đó thú vị trong bài viết thứ một trăm của mình nhỉ. Dù sao thì, tôi đã có rất nhiều suy nghĩ và trải nghiệm với cộng đồng và trên Wiki, đến nỗi tôi có thể dành thời gian để trả lời nguyên một cuộc phỏng vấn về chủ đề này đấy lol. Nhưng nhìn chung thì đó là những điều tuyệt vời. Hiện tại, tôi là một tác giả và một con người tốt hơn rất nhiều so với thời điểm tôi gia nhập wiki, khi tôi còn ở độ tuổi 15 non trẻ. Hệ thống vận hành của Wiki có những vấn đề riêng, thực sự rất nhiều vấn đề. Và tôi phải nói thật rằng cộng đồng đôi khi hành xử khá gắt gao với các thành viên, thậm chí nhiều lúc có thể nói là độc ác. Những vấn đề của tôi với nhân viên Wiki thì đã được biết đến rộng rãi rồi. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không thể thay đổi một sự thật, rằng tôi vẫn còn ở đây vì tôi tin rằng nơi đây thực sự là một trong những không gian sáng tạo tốt trên mạng, nơi bạn có thể phát triển bản thân trong việc viết văn và tiếp xúc với những luồng suy nghĩ, ý tưởng mới. Tôi yêu cộng đồng này, bất kể những khiếm khuyết của nó, và tôi muốn đóng góp trở lại cho Wiki. Tựu trung lại, việc tham gia cộng đồng SCP là có ích với cuộc đời tôi, và tôi mong rằng nhiều người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Câu hỏi từ Bougainvillea: Bạn nghĩ rằng chúng ta cần phải chú ý điều gì nhất khi hỗ trợ các tác giả mới muốn tham gia viết cho cộng đồng SCP?

Tôi cho rằng một điều quan trọng mà chúng ta nên cân nhắc khi giúp đỡ những tác giả mới làm quen với cộng đồng là hãy hành xử công bằng và cho tất cả mọi người cơ hội như nhau. Hiện tại tôi là một con người tốt hơn trước kia nhiều, và điều đó chắc chắn là vì khi tôi gia nhập Wiki, mọi người đã chấp nhận tôi, đồng thời sự hiện diện của họ và tương tác lẫn nhau giữa chúng tôi đã khiến tôi có thể phát triển bản thân. Đó là về khía cạnh cá nhân – và tôi chỉ có thể hình thành nên khả năng viết như ở hiện tại bởi tôi đã từng viết nên nhiều tác phẩm tệ (dù rằng phần lớn trong số chúng đã bị tôi tự tay xóa đi). Mọi người đã nhận xét những bài viết ấy, cho tôi cơ hội để tiến bộ, và tôi đã nhận lấy cơ hội đó. Tôi nghĩ rằng ai cũng xứng đáng có được những cơ hội như thế, bất kể ban đầu họ có vẻ phiền nhiễu hay viết dở đến thế nào. Con người cần thời gian để tiến bộ mà.

Câu hỏi từ Khoa Liệt: Ngài thấy giao diện hiện tại của Wiki SCP ra sao?

Tôi nghĩ rằng giao diện người dùng và phần hình ảnh của Wiki đang ngày càng được chú ý hơn, và điều đó cứ như một con dao hai lưỡi vậy. Một mặt thì thật sự rất tuyệt vời khi ngày càng nhiều người tận dụng các công cụ theo ý của họ để nâng cao chất lượng bài viết, khiến chúng khác xa so với những văn bản thuần túy. Tôi luôn cảm thấy rằng SCP không bao giờ chỉ nên là một đống văn bản cả, và viết như thế cũng chính là tự đâm đầu vào ngõ cụt. Bạn nên vận dụng khả năng của mình để khiến bài viết chất lượng hơn. Mặt khác thì, hiện đang xuất hiện một tình trạng rằng mọi người bị các yếu tố thẩm mĩ làm cho choáng ngợp và quên đi chất lượng thực sự của bài viết. Cá nhân tôi nghĩ rằng hình ảnh có thể đóng vai trò như một sự bổ sung tuyệt vời cho tác phẩm để nâng tầm nó - nhưng nếu phần hình ảnh lấn át nội dung bài viết của bạn, thì chắc là bạn đang gặp vài vấn đề rồi.

Câu hỏi từ Jake the god: Ngài có cảm nghĩ gì về cộng đồng SCP quốc tế? Và nếu có thể, ngài nghĩ như thế nào về chi nhánh VN của chúng tôi?

Tôi không nghĩ rằng việc tôi từng có những tương tác không-hay-ho-gì-cho-lắm với một vài chi nhánh Quốc tế trong quá khứ là điều bí mật, mặc dù mối quan hệ đó đã được cải thiện gần đây. Nhưng tôi không muốn bới móc thù hằn cũ - tôi rất vui vì cộng đồng Quốc tế tồn tại, thật tốt khi mọi người có thể truyền tải ý niệm về SCP sang rất nhiều ngôn ngữ để nhiều người khác cũng có thể trải nghiệm. Và đối với mỗi sự cố tồi tệ thì tôi đã có ba trải nghiệm tuyệt vời bù lại – tôi nhớ là mình đã viết bài cho canon Cơ sở 57 của chi nhánh ES, làm việc với Thế Lực Đáng Lưu Tâm "Liên Đoàn Thiên Hà" của chi nhánh CN, trò chuyện với các thành viên của chi nhánh JP và ZH-TR về lore và cộng đồng của họ. Khá đáng tiếc khi tôi chưa có nhiều tương tác với thành viên VN, nhưng tôi hi vọng mình sẽ sớm làm được điều đó! Tất nhiên là nếu mọi người hứng thú rồi. Tôi nhớ là các bạn đã trở thành chi nhánh chính thức cách đây vài tháng, chúc mừng nhé.

Câu hỏi từ Welpermander & WPthai: Bút danh “Rounderhouse” nghĩa là gì?

Bí mật quốc gia đó. Tất nhiên là tôi có thể kể cho bạn, nhưng sau đó thì tôi phải trừ khử bạn thôi 🤐

Câu hỏi từ Kairento, Choidokhong, damagen, Thánh Bú Liếm và nhiều người khác: Nhà của Nhà Tròn có thật sự tròn hay không?

Đúng. Nhà Tròn sống trong một căn nhà tròn. Nhà Tròn có giống căn nhà tròn không? Hay căn nhà tròn giống Nhà Tròn? Tôi gào thét, vì chính tôi cũng không rõ nữa. 583440450082308136.gif?size=80&quality=lossless

Phỏng vấn viên: Một lần nữa, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cùng chúng tôi <3

Và, xong rồi đó, tôi nghĩ là không có gì đâu, tôi thấy rất vui – và thật hãnh diện khi các bạn đặt câu hỏi cho tôi. Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm một chút về Wiki và cộng đồng này, điều mà gần đây tôi không làm được. Cảm ơn mọi người!


Cảm ơn bạn vì đã đón đọc Tin Báo SCP-VN!


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License