Số 05 - 2022

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
đánh giá: +18+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

đánh giá: +18+x

LƯU Ý: Đây là bài tin báo thuộc Chi Nhánh Việt Nam của SCP Wiki. Các tin báo khác nhau của Nhóm Tin Báo đều truyền tải quan điểm riêng từ người soạn báo kì ấy, không đại diện cho cả Nhóm Nhân Viên trực thuộc hay các Nhân Viên của Wiki. Nếu bạn cảm thấy nội dung có vấn đề, vui lòng liên hệ trưởng nhóm để họ xem xét và đưa ra quyết định chỉnh sửa. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những nội dung thú vị, và chúng tôi hiểu rằng mỗi người đều có sở thích và ý kiến khác nhau. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ và thấu hiểu cho chúng tôi!

Table of Contents
Mag007.png

Tuần Báo SCP-VN

Tuần báo SCP-VN là một dự án được triển khai trên Wiki SCP-VN bởi Nhóm Phụ Tin Báo. Dự án này hướng tới mục đích tăng mức độ nhận diện cho các bài viết/bản dịch mới được đăng tải trên Wiki trong cộng đồng thành viên, cũng như thúc đẩy việc sáng tác hội họa về vũ trụ SCP và các hoạt động bên lề khác mà độc giả quan tâm.

Tin Mới WikiTác Phẩm Nổi Bật

Dưới đây là danh sách tổng hợp các tác phẩm mới nhất được đăng tải trên wiki trong hai tuần vừa qua (từ ngày 21/02/2022 tới ngày 06/03/2022).

Các SCP Mới

SCP-078-VN

TÁC GIẢ: King PigeonKing Pigeon, KirQKirQ


Một bát cơm, ngọn lửa rạng
Lật ngược đôi đũa cắm chổng chang,
Ma lên ma gọi chớ quy hàng
Cắm đầu chạy nhanh mà giữ mạng.

Dịch Giả Triển Vọng


Dịch Giả: TutelTutel

Tuy Tutel chỉ mới tham gia cộng đồng dịch thuật từ dạo gần đây, nhưng dịch giả này đã biết đến Wiki SCP và có mong muốn đóng góp cho cộng đồng từ lâu. Tutel chia sẻ, mình thích dịch những SCP có chứa số 9 trong số hiệu, bởi đây là con số yêu thích và gắn liền với cuộc đời dịch giả này. Chia sẻ với phóng viên, Tutel cảm thấy vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng dịch giả, nhất là khi cộng đồng đã ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp và mở rộng phạm vi dịch thuật sang cả các ngoại truyện và canon.

Bạn có thể tìm đọc những bản dịch của TutelTutel trong profile của thành viên này.

Bản Dịch Tiêu Biểu: Hub Thượng Trú


Dịch giả: Suzu-HitsujiSuzu-HitsujiNhững thực thể bất tử luôn là chủ đề thú vị khi chúng ta nhắc đến những thế lực siêu nhiên, nhưng liệu có ai hiểu rõ về nó? Và liệu Tổ Chức, một cơ quan luôn muốn quản thúc những vật thể dị thường, có bỏ qua cho họ? Hãy khám phá góc nhìn của “Hội Báo Thù”, nơi cư ngụ của những kẻ bất tử và Điểm-45 của Tổ Chức trong những câu chuyện thú vị tại Thượng Trú Nhân hub.

“Tâm trí con người luôn dựa vào một trong ba thứ cơ bản nhất để giải thích những điều mà chính họ cũng không tìm ra một câu trả lời thỏa đáng: ma thuật, tôn giáo và một thứ khoa học nào đó mà chính họ còn không biết. ‘Và’ dường như cũng chưa bao giờ xuất hiện…" -Ts. Stuart Hayward, 19██

Bạn có thể tìm đọc những bài viết thuộc Hub Thượng Trú tại đây.

Bạn có thể tìm đọc những bản dịch khác của Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji trong profile của thành viên này.

Họa Phẩm Của Tuần

LƯU Ý: Các họa phẩm này đã được các tác giả cho phép đăng tải và gửi vào khu nhận họa phẩm của tin báo. Tin báo không nắm giữ hay sở hữu bất kì họa phẩm nào dưới đây!

IMG_20220221_221625.jpg

049 drip

Họa phẩm bởi Rick Asley.


Demni_1

Bougainvillea, redesign

Họa phẩm bởi Demni does not match any existing user name. Trang hội họa tại đây.


IMG_20220305_165545_866.jpg

Clef vs Kondraki

Họa phẩm bởi Song wuSong wu. Trang hội họa tại đây.


PHỎNG VẤN TUẦN NÀYare_we_cool_yet__by_duygiang1207_deqqn3p.png

Are We Cool Yet?

Khách Mời: Duy GiangDuy Giang
Phỏng Vấn Viên: Irina Bougainvillea
Biên Soạn: Irina Bougainvillea, King Pigeon

Dù rằng Duy Giang mới chỉ gia nhập cộng đồng artist SCP từ đầu năm 2021, anh đã không mất nhiều thời gian để khẳng định tên tuổi của mình ở cả Việt Nam và quốc tế với phong cách kết hợp độc đáo giữa tranh vẽ chì và glow art của bản thân. Duy Giang cũng là một trong những artist Việt Nam hiếm hoi có trang tác phẩm nghệ thuật trên Wiki SCP tiếng Anh.

Bạn cũng có thể theo dõi Duy Giang tại:


Phỏng Vấn

Câu hỏi từ A random guy:

 1. Đâu là nguồn cảm hứng cho anh vẽ nên những fanart tuyệt vời của các SCP?
 2. Anh có cảm nghĩ gì về thằng đồ đệ FishuFishu của mình?
 3. Trừ các bức vẽ về SCP ra, anh còn vẽ các thể loại tranh nào khác? Anh có kiếm sống bằng chúng chứ?
 4. Vì sao anh sa đoạ vào trại tâm thần này?
 1. Anh từ lâu đã thích hình dung và vẽ những thứ theo kiểu viễn tưởng, hư ảo và chưa có hình ảnh thực tế… Có thể nói đơn giản là vẽ ra ý tưởng trong đầu như một người làm concept art, biến ý tưởng thành một thứ mà người khác có thể dễ dàng xem. SCP được hình thành trên một hệ thống truyện viễn tưởng, nhiều ý tưởng nhưng thiếu đi một thứ đó là hình ảnh minh hoạ, và đó là điểm xuất phát phù hợp cho anh trong quãng thời gian làm fanart về SCP. Anh lấy cảm hứng trực tiếp từ các bức hoạ khác cùng ý tưởng về nhân vật, môi trường hay hiệu ứng,.. trên Pinterest, DeviantArt và các trang art về SCP trên wiki là chủ yếu.
 2. Có thể nói Fishu là "đồ đệ" đầu tiên của anh, dù nó chỉ là cách nói cho vui nhưng có một fan hâm mộ như vậy, ai mà không thích chứ…
 3. Anh bắt đầu tìm hiểu SCP từ cuối năm 2020, nên trước đó anh đã vẽ rất rất nhiều thứ, thể loại khác nhau. Và nếu anh có thời gian, anh sẽ mở commission.
 4. Như anh đã nói, ai cũng cần điểm xuất phát thích hợp… Và anh đã chọn nơi này vì nó gần gũi.

Câu hỏi từ Skyler: Đâu là nguồn cảm hứng để bạn quyết định vẽ SCP thay vì những chủ đề khác?

Mình tâm huyết với SCP nhất vì nó có một cộng đồng đủ lớn để mình có thể cho nhiều người xem tranh mình hơn – và mình lấy đó làm điểm xuất phát.

Câu hỏi từ Demni: Họa sĩ truyền cảm hứng cho anh/Họa sĩ mà anh thích nhất? Và anh thường thích đọc SCP thể loại gì? (Btw chúc mừng anh được lên báo nha.)

Anh thì cũng có theo dõi nhiều artist khác nhau về nhiều thể loại, nhưng anh thích tranh của @alexvede96, @nick_superhero, @artjeisu, @krager_556 trên Instagram, AnAnomalousWriter và tranh vẽ manga. Anh thích đọc SCP thiên về kinh dị, hoặc các SCP Thaumiel do Tổ Chức tạo nên. (Btw, thanks em.)

Câu hỏi từ Khoa Liệt: Tư liệu vẽ tranh của Giang Hoạ Sĩ đây là từ những nguồn nào? Giang Hoạ Sĩ có hứng thú với các Mobile Task Force nào nhất?

Tất nhiên là từ các artist SCP khác và các fanart SCP khác trôi nổi trên mạng. Tuy vậy, mình cố gắng vẽ với cách nhìn khác hoặc làm ý tưởng cho các SCP ít được nói tới hơn.

Hmm. Về MTF thì mình thích nhất là đội MTF Alpha-1 Red Right Hand. Vì tính bí mật của họ.

Câu hỏi từ idkidk: Thể loại nào là sở trường của anh?

Anh cũng không rõ… Nhưng chắc có thể nói anh thích các thứ anh vẽ trở nên càng thực tế càng tốt. Hướng vẽ của anh là theo làm concept art.

Câu hỏi từ Nô Lệ Xác Thịt: Mỗi bức vẽ anh hoàn thành trong bao lâu vậy?

Nếu có ý tưởng thì khá là nhanh, trong vòng 3 – 4 tiếng sẽ được bản vẽ chì mong muốn. Và 1 – 2 tiếng sẽ có bản digi hoàn thành.

Câu hỏi từ Cây: Anh tạo hiệu ứng như thế nào vậy ạ?

Cụ thể hơn thì em có thể tìm @artjeisu trên Instagram…

Câu hỏi từ Nguyễn Thúc Toàn: Vẽ thì anh tạo hiệu ứng cho art như trên hình như nào vậy ạ?

Chào em. Anh vẽ bản chì – chụp hình – đưa lên app để edit nhé.

Câu hỏi từ Azborn:

 1. Anh học vẽ ở đâu? Và bằng cách nào mà anh hứng thú với SCP?
 2. Có phải anh vẽ bằng chì xong chụp ảnh rồi rõ ánh sáng lên đó hay là anh vẽ tất cả trên máy tính?
 3. Anh có người yêu chưa?
 1. Anh chưa từng đi học vẽ ở đâu hết. Anh vẽ tốt có lẽ là năng khiếu + ngày tháng vẽ chơi trên vở nháp. SCP là thứ phù hợp với phong cách vẽ của anh: có dị thường, siêu nhiên và thực tế hoà trộn lẫn nhau, là kho ý tưởng khổng lồ.
 2. Đúng. Nhưng thay vì máy tính anh dùng điện thoại.
 3. Câu cuối ta hãy tạm gác lại nhé :D

Câu hỏi từ Macrosis: Bạn dùng phần mềm nào để vẽ digi vậy? Bạn có lời khuyên nào cho người muốn luyện dùng phần mềm đó không?

Mình đang dùng phần mềm Ibis Paint X – một app điện thoại để vẽ. Về lời khuyên thì các bạn nên xem tutorial trên YouTube (điều hiển nhiên) và follow một artist nào đó trên mạng xã hội. Tốt nhất cũng nên follow những người có ít tương tác hay cũng mới bắt đầu dùng mạng xã hội để học theo nét và phong cách của họ.

Câu hỏi từ Khoa Liệt: Giang họa sĩ bắt đầu từ thích vẽ từ đầu? và động lực khiến Giang họa sĩ tiếp tục con đường này?

Anh đã thích vẽ từ lâu, vẽ suốt từ năm cấp 1 tới giờ. Động lực chủ yếu của anh là được người khác yêu thích tranh của mình, nhất là khi từng được crush khen.

Câu hỏi từ TheconBybet: Anh bắt đầu sự nghiệp vẽ nên những bức tranh của mình từ lúc nào và thời gian đầu anh có gặp khó khăn hay trở ngại nào không?

Anh bắt đầu vẽ art SCP từ đầu năm 2021 và đăng dần lên Nhóm Facebook. Do vào dịp nghỉ Tết nên anh có nhiều thời gian và gặp ít khó khăn.

Câu hỏi từ Das Reich: Bạn cảm thấy điều gì khó khăn nhất khi mới bắt đầu vẽ?

Vẽ traditional art thì không undo được.

Câu hỏi từ Hally: Xin chào Duy Giang, bạn có thể cho tôi biết những bước cần thiết khi dấn thân vào sự nghiệp hội họa này được không khi mà tôi đang định vẽ (chủ yếu là art kiểu anime)?

Mình thì không hay vẽ anime lắm nhưng nếu bạn chỉ mới bắt đầu hướng việc vẽ của mình chỉ là một thú vui, thì bạn có thể dành lúc thời gian rảnh ở trường, ở nhà mà vẽ những nét random mà bạn nghĩ ra, đừng ép bản thân phải tập luyện vì nó khá là nản… Ngược lại nếu chuyển sang việc mở commission kiếm tiền, thì hãy chắc chắn bạn có nhiều người muốn mua và có khả năng chịu được deadline nhé :3

Câu hỏi từ Feed: Học vẽ thì nên thật sự bắt đầu từ đâu và cần khoảng thời gian trung bình là bao lâu để thật sự phát triển theo hướng riêng của mình?

Vẽ thì có thể bắt đầu lúc nào cũng được, nếu thật sự đầu tư cho ngành nghề sau này thì hãy từ bây giờ dành ra hẳn vài tiếng một ngày để học vẽ, học app vẽ, và sắp xếp thời gian nếu còn đang đi học hay đi làm. Còn nếu chỉ là thú vui thì lúc nào rảnh thì lôi giấy ra vẽ để giết thời gian, thay vì chơi game, vẽ càng thường xuyên thì kĩ năng sẽ được nâng cao.

Câu hỏi từ Người bạn gặp hàng đêm: Ngài Duy đã định hình phong cách vẽ của mình khi nào?

Anh thấy nhiều người thích phong cách này nên anh giữ nó luôn… Có thể sẽ có phong cách mới sau.

Câu hỏi từ WPthai: Ngoài SCP ra, bạn có thường vẽ về các chủ đề khác không? Mình có thể xem chúng ở đâu?

Mình không đăng những thứ ngoài SCP lên mạng, nhưng nếu bạn thích có thể lên Instagram của mình là @duygiang_1207. Ở đó cũng có một ít artwork ngoài SCP.

Câu hỏi từ steve prood: Em nhận ra năm ngoái là một năm rất rất tốt cho anh đi lên nhờ SciPtember, anh có thể nói thêm về trải nghiệm của anh tại event năm đó được không ạ?

Anh cũng không nghĩ anh có thể nổi lên vì thử thách vẽ đó. Anh chỉ đơn giản nghĩ tới việc art về SCP của mình sẽ như thế nào. Có lẽ anh gặp may vì phong cách vẽ của anh khá độc đáo so với các artist chuyên về SCP khác.

Câu hỏi từ LDRector:

 1. Hiện ngoài Glow Art, Giang có vẽ theo drawing style nào khác không?
 2. So với vẽ digital và vẽ trên giấy, Giang thấy cái nào dễ và thoải mái hơn?
 3. Nếu như có cơ hội, Giang sẽ quyết định học thêm drawing style nào?
 1. Hiện tại ngoài glow art thì mình chỉ có vẽ chì bình thường.
 2. Cái này thì còn tùy, riêng mình thì thích vẽ trên giấy hơn, vì mình không cần phải cắm đầu vào màn hình, và đơn giản vì mình chưa đầu tư vào vẽ full Digi vì thời gian. Nhưng mình nghĩ một khi đã thành thục cái nào thì cái đó sẽ dễ và thoải mái hơn.
 3. Mình sẽ học digital painting, mình đã có kế hoạch tự học nhưng chưa có thời gian rảnh.

Câu hỏi từ Fishu: Sư phụ có từng thử đổi sang một phong cách vẽ khác ko?

Yes. Rất khó nếu muốn chuyển sang một phong cách khác liền vì cần thời gian làm quen và tập luyện.

Câu hỏi từ O5-0:

 1. Giang đã từng thử vẽ các SCP theo phong cách art Junto chưa?
 2. Giang có cảm nghĩ như nào về trại tâm thần rạp xiếc này?
 3. Trong tương lai Giang dự định sẽ vẽ SCP nào?
 4. Ngoài việc vẽ và tham gia cộng đồng SCP thì Giang có hoạt động ở các cộng đồng nào khác không?
 1. Art của Junto thật sự cần có sự thích thú với việc vẽ body horror một cách chi tiết. Mặc dù tôi thích horror trong SCP nhưng không quá hứng thú với việc vẽ body horror :)
 2. Mình thấy nơi đây không khác gì rạp xiếc của Herman Fuller cả. Rất kì quặc.
 3. Mình cũng có dự định vẽ nhiều SCP lắm, nhất là những SCP của series 4–7 chưa có fanart.
 4. Hiện giờ là không bởi vì không có thời gian, và SCP là một trong ít nơi mình thật sự thích thú.

Câu hỏi từ Welpermander:

 1. Giang thấy thế nào về Pataphysics?
 2. Giang đã biết đến và tham gia cộng đồng SCP Việt Nam nói riêng và cộng đồng SCP nói chung như thế nào?
 3. Tranh vẽ SCP nào của Giang mà anh thấy tự hào nhất? Bức nào vẽ khó nhất?
 4. SCP nào mà Giang muốn vẽ một bức Fanart nhất nhưng lại chưa/không thành công/không được như ý?
 5. Theo Giang thì chủ đề SCP nào là hay nhất mà theo Giang mọi người nên đọc thêm và bàn tán nhiều hơn?
 6. Cụ thể thì tài liệu SCP/GoI/ngoại truyện nào là Giang thấy hay nhất?
 1. Pataphysics là một chủ đề khá là thú vị. Và mình đã cố gắng tìm hiểu. Nhưng cái đầu của mình không thể thông hiểu được nó.
 2. Mình trước đó đã nghe thấy SCP qua các kênh YouTube và nhóm Facebook về chủ đề horror, và tất nhiên newbie nào cũng sẽ biết mấy SCP nổi tiếng như 096 và 049 đầu tiên. Và không ngoại trừ mình.
 3. Hmmm. Nói về nhất thì mình có 3 SCP kinh dị của Ecronak: 5397, Mama?Papa! (Mình không nhớ số hiệu). Mình đã dành thời gian dài để vẽ 1 bức fanart ngon lành và độc đáo cho cả 3 nhưng chưa thành công.
 4. Bản thân mình thích các loại SCP horror, SCP Thaumiel dạng được Tổ Chức tạo ra, SCP cực ngắn như 6335 và các SCP liên quan nhiều tới các đội MTF.
 5. Mình khá thích SCP-6335 và 6096 của series 7 vì nó dễ hiểu nhưng hay. Về GoI thì có GOC, bởi vì đó là những nhóm thực tế nhất nếu xét về phương diện và cách hành động của con người hiện tại. Về tale thì mình cực thích Apotheosis, mọi người nên đọc nếu mọi người thích công nghệ dị thường.

Câu hỏi từ asriel: Vậy trong tất cả SCP từ mọi chi nhánh mà anh đã đọc, anh cảm thấy SCP nào hay nhất?

Hmm. Nhất thì hơi khó… Nhưng anh từng khá là phấn khích khi đọc 6004.

Câu hỏi từ asriel: Anh đã hình dung hình ảnh các đội đặc nhiệm cơ động (nhất là Alpha-9 và Sigma-3) để vẽ như thế nào?

Bình thường anh sẽ đọc tài liệu liên quan đến đội đó, đọc được càng nhiều càng tốt, đặc biệt là khi anh fanart những đội MTF ít được nhắc đến để biết chi tiết về họ luôn. Sau đó anh sẽ tìm reference trên Pinterest, Instagram hoặc search thẳng Google.

Đội Sigma-3 thì theo anh nghĩ sẽ làm việc trong thư viện, nên sẽ ăn mặc giống như lữ khách, khác hẳn những đồ đặc nhiệm thông thường. Do anh chưa đọc nhiều tale về đội này nên có lẽ hình ảnh sẽ khác với headcanon của mọi người.

Đội Alpha-9 thì anh lấy ý tưởng từ chính logo của đội.

Câu hỏi từ Khoa Liệt: Tôi thấy ngài có vẻ rất thích các MTF, nguyên nhân là vì sao vậy?

Mình thích câu hỏi này. Nên mình sẽ giải thích chính xác lí do mình thích MTF:

 1. Vì đơn giản là họ ngầu và mang một mức độ chuyên nghiệp cao khi tiếp xúc với sự dị thuờng nhưng vẫn mang nét thực tế hiện đại.
 2. MTF là một thứ mang vẻ chuyên nghiệp và độc đáo trong vũ trụ SCP, tách biệt với các "vũ trụ" khác như Backrooms,… vì mình chưa thấy nơi nào có cả hệ thống phòng ban từng đội MTF cho mỗi nhiệm vụ hoặc môi trường khác nhau. Nó kết nối fan của quân đội, đặc nhiệm với fan SCP thông thường, khiến nó mở rộng hơn.
 3. MTF là ví dụ gần gũi và hành động trực tiếp dưới Tổ Chức, minh chứng đại diện cho vị trí của nhân loại trong vũ trụ dị thường, MTF log còn giúp tài liệu SCP trở nên hồi hộp và gay cấn hơn.

Đó là lí do mình say mê MTF.

Câu hỏi từ bougainvillea: Mình để ý trước đây bạn rất thích MTF, nhưng giờ lại đổi gu sang kinh dị. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này?

Đơn giản là vì mình nghĩ khả năng của mình cũng có thể vẽ những bức art SCP "đẹp" như là những bức art MTF. Và tại sao hầu hết chúng theo phong cách kinh dị vì trùng hợp là mình thích SCP kinh dị 😄. Và mình cũng có nhiều kế hoạch cho nhiều đội MTF chưa được biết đến nhiều.

Câu hỏi từ idkidk: Dự định tranh vẽ tiếp theo của anh là về cái gì?

Thông thường anh sẽ không spoil nhưng anh đang thực hiện một thứ đặc biệt :D

Câu hỏi từ asriel: Anh có dự định vẽ thêm SCP-VN nào không ạ?

Nếu anh thích tài liệu nào sẽ vẽ về tài liệu đó. Hiện tại danh sách chờ của anh có RẤT NHIỀU SCP-EN.

Câu hỏi từ Pearl_Quan: Ngoài việc vẽ anh có định đóng góp gì thêm cho Wiki lẫn Wiki của VN không?

Anh ước gì mình biết làm theme hoặc viết SCP, nhưng không có thời gian để học.

Azborn: anh có thể viết bừa một con để giúp mọi người có ý tưởng >:}

Fishu: 1 scp mà viết bừa thì nó ko khác gì đấm vào mặt wiki staff và người đọc

Hội viết scp chắc sẽ giết anh mất :v

Câu hỏi từ Turi Guiliano: Ông có ý định hợp tác với page để in áo không? :))

Nếu tôi có lợi nhuận hợp lí thì tôi sẽ xem xét nhé 👌

Câu hỏi từ choker997: Chào Duy Giang, việc học vẫn ổn áp chứ, có bị áp lực quá không? Chúc ông khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống.

Cám ơn choker nhiều nhé. Dạo này cũng khá nhiều đồ án phải hoàn thành nên không có thời gian tập trung vẽ. Hên được hôm nay mình rảnh nên dành thời gian để phỏng vấn.

Câu hỏi từ Fishu: Con chỉ muốn hỏi tip giữ dáng cho mèo của sư phụ là gì?

Cho ăn ít. Ngày 2 bữa thôi.

Câu hỏi từ KirQ: Sở thích khác ngoài vẽ tranh? :'D

Bây giờ thì mình chủ yếu nghe nhạc và đọc manga (nếu có bộ hay). Hồi trước mình từng thích làm video, edit ảnh nhưng thiếu thời gian nên bỏ.

Câu hỏi từ weather:

 1. Sở thích của anh là gì ?
 2. SCP, canon, ngoại truyện anh thích nhất ?
 3. Bức ảnh hoặc bức tranh anh thích nhất ?
 1. Anh hiện tại có sở thích là vẽ, nghe nhạc, và đọc SCP (tất nhiên).
 2. Anh không yêu thích cụ thể 1 SCP nhưng anh thích chung chung là thể loại tài liệu hơn (đã trả lời rồi nhé). Anh đặc biệt thích Tale Apotheosis.
 3. Anh thích nhất bức 6820, 6004, Village Idiots và GoI AWCY?.

Câu hỏi từ weather:

 1. Thể loại
 2. Tranh hoặc phong cách vẽ
 3. Nghệ sĩ
 4. Bài hát (nhạc) anh thích nhất

là gì vậy?

 1. Thể loại anh vẽ cũng nhiều: viễn tưởng, mech, tactical, quái vật,…
 2. Phong cách vẽ hiện tại là vẽ tranh bằng chì là chủ yếu, glow art là phụ.
 3. Nếu em nói nghệ sĩ làm nhạc thì anh thích Aurora và Grandson.
 4. Bài hát thì anh thích bài Dirty của Grandson (Mãi mới có người hỏi anh thích nghe gì).

Câu hỏi từ Khoai: Duy thích người như nào ^^ (người nha không phải gu mà thêm gu cũng không sao hehe)

Nếu là người nói chung chung: Ai mà giúp mình chạy deadline hay phụ mình là những người tuyệt vời nhất trên đời.
Còn về gu mình là mình thích bạn nữ đeo kính gọng mỏng, có răng khểnh, nếu bạn đó mà hay biết thấu hiểu chuyện là quá ok :3

Câu hỏi từ Azborn: Liệu anh có thể có thêm thời gian để giao lưu với mọi người trong fanart không ạ :3 Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.

Tôi thường dành thời gian trò chuyện mỗi khi có art mới nha.

Câu hỏi từ Fishu: có lúc nào sư phụ cảm thấy chán nản khi vẽ chưa?

Chán nản là lí do anh chưa ra art mới trong 3 tháng này…


Cảm ơn bạn vì đã đón đọc Tin Báo SCP-VN!


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License