Hồ Sơ Hội Đồng O5

đánh giá: +9+x

XIN CHÀO VÀ CHÀO MỪNG, BẠN THÂN.

Không cần phải nói, bạn không được phép xem những tài liệu này. Nhưng theo tôi thì: hãy nắm lấy cơ hội. Bạn đã tiến xa đến mức này rồi.

Một số thông tin sau đây là đúng. Một số khác là sai, thậm chí là lố bịch. Đôi khi tôi biết rõ, đôi khi tôi lại mơ hồ. Đôi khi tôi sẽ nói dối. Không quan trọng. Bất cứ điều gì tôi đã nói với bạn ở đây, một người nào khác ở đâu đó tin chúng. Và niềm tin có sức mạnh.

Bạn cũng nhận ra rằng Hội Đồng O5 có thể không hề tồn tại.

Hắc Hậu


NỘI DUNG HỒ SƠ NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN CHO NHÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN >>$LỖI<< VÀ CAO HƠN.

THÔNG ĐIỆP HỆ THỐNG: XÁC NHẬN VI PHẠM AN NINH. HÃY ĐĂNG XUẤT NGAY LẬP TỨC.


Hội Đồng O5. Bộ Tư Lệnh O5. Các Giám Sát Viên. Hội Đồng Tối Cao.

Đây là những cá nhân có quyền kiểm soát tối cao đối với Tổ Chức.

Mỗi thành viên O5 đều biết hầu hết mọi thứ cần biết về Tổ Chức và các hoạt động của Tổ Chức. Giữa bọn họ, họ biết mọi bí mật mà Tổ Chức nắm giữ.

Hầu hết các nhân sự của Tổ Chức dành toàn bộ sự nghiệp của mình mà không hề chạm mặt họ. Các thành viên dưới Thẩm Quyền Cấp 2 thậm chí không biết họ tồn tại. Hầu hết những người bên ngoài Tổ Chức chưa bao giờ nghe nói về họ, hoặc không nghĩ rằng họ có thật.

Hầu hết mọi người đều sợ họ. Mọi người đều tè ra quần khi một O5 bước vào phòng. Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn nắm giữ quyền lực tối cao đối với một trong những tổ chức đáng sợ nhất trong lịch sử thế giới.

Hồ sơ này sẽ cho bạn xem các báo cáo mâu thuẫn về từng thành viên Hội Đồng O5.

Nghiên cứu của tôi là toàn diện, nhưng chính bản chất của kẻ thù của tôi khiến tôi không thể biết câu trả lời nào, nếu có, là đúng.

Có vẻ như có mười ba thành viên của Hội Đồng O5, mặc dù ngay cả điều đó cũng đáng nghi ngờ. Có lẽ có nhiều cá nhân chia sẻ mỗi số hiệu O5. Có lẽ hàng chục. Nhưng có lẽ chỉ có một. Có lẽ chỉ một trong số mỗi báo cáo là đúng sự thật, hoặc tất cả các báo cáo là các khía cạnh khác nhau của một người, với các thế thân và thông tin sai lệch lẫn lộn.

Có lẽ không có cái nào trong số này là đúng. Phần cuối của hồ sơ này trình bày các báo cáo có nguồn gốc rõ ràng đặt câu hỏi về tính xác thực của hầu hết mọi giả định được đưa ra ở đây. Bạn phải đánh giá cẩn thận.


QUAY LẠI HỒ SƠ NHÂN SỰ.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License