Phân Loại Vật Thể

Tất cả các đối tượng, các thực thể và các hiện tượng bất thường mà đòi hỏi các Thủ tục Quản thúc Đặc biệt riêng đều có một cấp bậc chỉ định. Phân loại là một mục quan trọng của SCP và đóng vai trò như một thước đo sơ bộ về mức độ khó khăn trong việc quản thúc đối tượng. Trong vũ trụ SCP, Phân Loại vật thể nhằm mục đích xác định các yếu tố ngăn chặn cần thiết, mức ưu tiên nghiên cứu, ngân sách và các cân nhắc khác. Phân Loại SCP được xác định bởi một số yếu tố, nhưng các yếu tố quan trọng nhất là mức độ khó và mục đích ngăn chặn.

Các Dạng Phân Loại Cơ Bản

Đây là các phân loại đối tượng phổ biến nhất thường được sử dụng trong các bài viết SCP và cấu tạo thành phần lớn các đối tượng hiện nay.

Safe (An toàn)

Các SCP thuộc loại Safe là những vật thể dị thường được lưu trữ dễ dàng và an toàn. Điều này là do Tổ Chức đã hoàn thành việc nghiên cứu SCP này, giúp giảm lượng tài nguyên cần thiết cho việc quản thúc hoặc đảm bảo SCP đó không thể tự ý kích hoạt. Tuy nhiên, việc phân loại SCP là An toàn không có nghĩa là việc xử lý hoặc kích hoạt nó không gây ra mối đe dọa nào.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Safe, hãy ấn vào đây.

Euclid

Các SCP thuộc loại Euclid là những vật thể dị thường đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn để quản thúc hoàn toàn hoặc việc quản thúc nó không phải lúc nào cũng đảm bảo. Thông thường điều này là do SCP chưa được tìm hiểu rõ hoặc có tính chất khó đoán. Euclid là loại đối tượng có phạm vi lớn và nhiều nhất, và khả năng cao là SCP của bạn sẽ thuộc loại này nếu nó không xếp vào các phân loại đối tượng nào khác.

Lưu ý, bất kì SCP nào có khả năng chủ động, lây nhiễm hoặc/và có trí khôn thường được phân loại là Euclid, bởi những tính chất không thể lường trước được của một đối tượng có thể tự hành động hoặc có suy nghĩ riêng.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Euclid, ấn vào đây.

Keter

Các SCP thuộc loại Keter những vật thể dị thường cực kỳ khó quản thúc một cách nhất quán hoặc đảm bảo, với các thủ tục quản thúc thường được mở rộng và phức tạp hóa. Tổ Chức thường không thể quản thúc các SCP này do không có hiểu biết rõ về đối tượng, hoặc thiếu công nghệ để quản thúc hoặc chống lại nó đúng cách. Một SCP Keter không có nghĩa là SCP nguy hiểm, nó chỉ đơn giản là rất khó hoặc tốn nhiều chi phí để quản thúc.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Keter, ấn vào đây.

Thaumiel

Các SCP thuộc loại Thaumiel là những vật thể dị thường Tổ chức sử dụng để quản thúc hoặc chống lại các SCP hoặc những hiện tượng bất thường khác. Ngay cả sự tồn tại của các đối tượng phân loại Thaumiel cũng được bảo mật ở cấp độ cao nhất trong Tổ Chức và vị trí, chức năng, tình trạng hiện tại của chúng chỉ có một số nhân viên ngoài Hội đồng O5 được biết.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Thaumiel, ấn vào đây.

Neutralized (Vô hiệu hóa)

SCP loại Neutralized là những vật thể dị thường không còn bất thường nữa, do bị phá hủy hay vô hiệu hóa, cả vô tình hay đã được thông qua.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Neutralized, ấn vào đây.

Các Dạng Phân Loại Không Tiêu Chuẩn

Các phân loại đối tượng sau đây là các phân loại phụ bổ sung thêm cho phân loại chính (hoặc cũ).

Explained (Đã giải thích)

SCP đã giải thích thường là các bài viết về những hiện tượng dị thường đã được tìm hiểu đầy đủ và hoàn toàn đến mức các hiệu ứng của chúng bây giờ đã có thể giải thích bằng khoa học chính thống, hoặc hiện tượng đã được chứng minh là nhầm lẫn.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Explained, ấn vào đây.

Phân loại Huyền bí/Nội dung

Các phân loại Huyền bí, hay còn gọi là Phân loại nội dung, là các phân loại không rơi vào các mục nói trên. Chúng thường chỉ được dùng một lần và được tạo ra để phục vụ mục đích cốt truyện của một SCP. Tuy nhiên, những phân loại nói trên được khuyến khích sử dụng. Trong khi một số tác giả sẽ tạo ra những ngoại lệ này, chúng ít khi được dùng và cần phải có lí do thích đáng để tồn tại. Nhiều người đọc sẽ đánh giá thấp một bài viết nếu như nó sử dụng phân loại Huyền bí một cách bừa bãi.

Danh sách đầy đủ các vật thể loại Huyền bí/Nội dung, ấn vào đây.

Ngừng hoạt động

Ngừng hoạt động là một phân loại được dùng bởi các nhân viên wiki trong quá khứ để xóa những bài viết không mong muốn và thậm chí là lấy chúng làm trò cười. Phân loại này không được dùng nữa.

Phân loại này không được dùng nữa một phần do nhân viên wiki không còn được phép chỉnh sửa đáng kể các bài viết và cũng là do ý kiến trái chiều về việc làm này. Hãy đọc Lịch sử Vũ trụ để biết thêm về phân loại này và việc sử dụng chúng trong quá khứ.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Thử nghiệm Hộp khóa là gì?
Thử nghiệm Hộp khóa là một cách không chính thống để xác định phân loại hợp lí cho một vật thể. Nó kiểu như này:

  • Nếu bạn khóa nó trong hộp, để nó yên, và không có gì xấu xảy ra thì chắc nó là Safe.
  • Nếu bạn khóa nó trong hộp, để nó yên, và bạn không chắc điều gì sẽ xảy ra, thì chắc nó là Euclid.
  • Nếu bạn khóa nó trong hộp, để nó yên, và nó thoát ra dễ dàng thì nó là Keter.
  • Nếu nó cái hộp, thì chắc là Thaumiel.

Lưu ý rằng, hầu hết những thứ gì sống, có tính chủ động hoặc có trí khôn đều được phân loại Euclid là tối thiểu. Kiểu như, nếu bạn khóa thứ gì sống ở trong hộp, nó sẽ ngạt thở/chết đói và đó là kết quả xấu. Thứ gì đủ khôn cũng có thể thoát được cái hộp hoặc ngừng hợp tác với Tổ chức và trở nên nguy hiểm khác thường.

Làm gì khi phát hiện ra một SCP phân loại không đúng?

Hệ thống phân loại được thiết kế linh hoạt để thỏa mãn sự tự do của tác giả; một hệ thống cứng nhắc sẽ ngăn họ viết theo cách họ muốn và do đó nhiều đề xuất thay đổi hệ thống này đã bị từ chối bởi nhân viên wiki.

Nếu bạn tìm thấy một SCP mà bạn nghĩ là phân loại không đúng, cứ thoải mái đặt câu hỏi trong phần bình luận của chúng. Nếu bạn cảm thấy lời giải thích của tác giả không thỏa đáng, hãy nêu ra ý kiến bản thân và đánh giá bài viết tùy theo cảm nhận nhìn chung.

Nếu một SCP rất nguy hiểm thì có cần phân loại cao hơn không?

Không, độ nguy hiểm không liên quan đến phân loại của một vật thể, mà là mức độ khó quản thúc vật thể đó. Ví dụ, một cái nút khi bấm có thể hủy diệt cả vũ trụ sẽ là Safe, trong khi một con mèo mà cứ đổi chỗ với các con mèo khác trên thế giới một cách ngẫu nhiên sẽ là Keter.


Nếu bạn còn câu hỏi gì thì hãy hỏi trong phần bình luận.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License