Hub Thượng Trú

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

十hượng 十rú


4c 6f 79 20 6f c3 a6 70 68 79 20 75 61 6c 61 77 79 6c
đánh giá: +12+x

"Tâm trí con người luôn dựa vào một trong ba thứ cơ bản nhất để giải thích những điều mà chính họ cũng không tìm ra một câu trả lời thỏa đáng: ma thuật, tôn giáo và một thứ khoa học nào đó mà chính họ còn không biết. ‘Và’ dường như cũng chưa bao giờ xuất hiện…"

Ác Quỷ, Huyền Thoại và Ngụ Ngôn: Đã được ngữ cảnh hóa,
-Ts. Stuart Hayward, 19██


55 41 59 55 59 41 46 20 46 4f 59 20 59 49 c3 86 5a 59 55 41 27 57 20 4b 59 57 4c 41 4a 4c 2e 20 0d 0a 59 55 41 c3 86 57 59 20 59 49 c3 86 4c 20 46 49 27 20 53 55 41 59 59 20 59 49 c3 86 4c 5a 4c 41 4c 4b 2e 20 0d 0a 4f 59 55 41 c3 86 49 52 4b 20 46 4f 59 20 4c 59 49 4f 20 c3 86 4a 59 2e 20 0d 0a c3 86 4c 4c 4c 41 4f 4c 41 49 52 c3 86 46 59 20 4c 59 59 4b 2c 20 56 47 55 41 57 47 59 20 49 4f c3 86 4c 46 2e 20 0d 0a 55 41 59 50 48 59 49 52 20 4c 41 4c 20 46 4f 59 20 4b 59 57 46 55 41 47 41 46 4c 41 49 27 4c 20 49 27 53 20 4f 4c 41 57 20 4c 41 59 49 c3 86 4a 59 2e 20 0d 0a 50 47 46 41 4f 59 55 41 20 46 4f 59 20 59 49 c3 86 5a 59 55 41 2e 20 4b 59 50 48 49 27 47 55 41 20 4f 4c 41 57 20 41 c3 86 55 41 41 c3 86 57 57 2e 20 0d 0a 55 41 59 41 49 52 c3 86 4c 41 59 49 20 49 4f 4f c3 86 46 20 49 4f c3 86 57 20 46 c3 86 5a 59 4c 2eThượng Trú-Lời Tựa

scp45.png

Lời Tựa


Các tài liệu sau đây là một loại những tài liệu SCP, các cuộc thẩm vấn và những tài liệu khác có liên quan tới những kẻ báo thù, đây là một tổ chức được thành lập bởi những kẻ bất tử, và mối quan hệ của chúng với Nhân Sự Của Tổ Chức như Tiến Sĩ Stuart Hayward và Đặc Vụ Sarah Crowely.

Phần lớn các sự kiện này đều xảy ra tại một nơi gần Điểm-45, tại chi nhánh Las Vegas của Tổ Chức SCP. Khuyến khích đọc các tài liệu này theo thời gian xuất bản, tuy nhiên chúng cũng được viết với mục đích có thể đọc ở bất cứ đâu. Những bài đã xuất bản, có đi kèm với Trình Tự Thời Gian, và Thứ Tự Theo Bảng Chữ Cái/chữ số đã được ghi bên dưới với mục đích tham khảo.

Mốc thời gian và quyền hạn truy cập có thể khác nhau.

Bài Viết:


Crafters.png

46 6f 79 20 5a 6c 61 6c 6a 20 c3 a6 6c 6b 20 4b 68 67 79 79 6c 0d 0a 31 20 50 69 72 c3 a6 61 7a 20 49 6f 69 27 69 72 73 20 28 46 72 65 64 64 69 65 29 20 28 59 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 53 6c 61 75 61 79 29 0d 0a 32 20 49 6f 6f 6c 61 66 79 20 41 c3 a6 66 66 6c 61 6a 79 75 61 20 28 41 67 61 74 68 61 29 20 28 53 79 79 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 4a 75 61 c3 a6 70 68 6c 61 66 69 6c 29 0d 0a 0d 0a 46 6f 79 20 55 61 79 6a 79 6c 66 20 56 75 61 69 27 66 79 61 66 69 27 75 61 77 2f 46 6f 79 20 56 75 61 6c 61 6c 61 79 20 c3 a6 6c 6b 20 56 75 61 6c 61 6c 61 79 77 77 0d 0a 33 20 50 69 72 c3 a6 61 7a 20 41 c3 a6 66 76 c3 a6 6c 66 6f 79 75 61 20 28 53 74 75 61 72 74 29 20 28 59 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 c3 86 6c 61 75 61 29 0d 0a 34 20 53 69 72 79 79 69 6c 61 77 6f 20 4a 6c 61 c3 a6 6c 66 20 49 6f 6f 6c 61 66 79 20 55 61 c3 a6 70 70 6c 61 66 20 28 53 61 72 61 68 29 20 28 53 79 79 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 4c 61 61 79 29 0d 0a 0d 0a 46 6f 79 20 49 27 70 77 79 75 61 70 68 79 75 61 77 0d 0a 35 20 4b 79 79 75 61 20 28 53 61 74 69 72 29 20 28 59 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 46 6c 61 79 69 79 20 c3 a6 6c 6b 20 59 69 79 66 c3 a6 69 72 29 0d 0a 36 20 50 75 61 69 27 69 6f 6c 20 50 79 c3 a6 75 61 20 28 45 73 70 65 6e 29 20 28 4c 69 27 66 20 c3 a6 76 76 69 72 6c 61 61 c3 a6 70 69 72 79 29 20 28 46 6f 79 20 59 69 79 66 c3 a6 29 0d 0a 0d 0a 46 6f 79 20 4a 6c 61 70 68 79 75 61 77 46 6f 79 20 4b 79 c3 a6 69 72 79 75 61 77 0d 0a 37 20 4a 75 61 79 79 6c 20 59 69 c3 a6 6c 66 6c 61 77 20 28 4c 69 6c 6c 69 74 61 29 20 28 53 79 79 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 56 69 72 c3 a6 6c 66 20 69 72 6c 61 73 79 29 0d 0a 38 20 50 67 66 66 79 75 61 73 69 72 69 6c 20 28 4d 61 72 79 29 20 28 53 79 79 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 41 6f 79 79 69 6c 61 61 c3 a6 69 72 77 29 0d 0a 0d 0a 46 6f 79 20 57 67 77 66 c3 a6 6c 61 6c 79 75 61 77 0d 0a 39 20 4a 75 61 79 c3 a6 66 20 4f 69 27 75 61 6c 79 6b 20 49 27 69 6f 69 72 20 28 53 74 6f 6c 61 73 29 20 28 59 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 59 c3 a6 75 61 66 6f 29 0d 0a 31 30 20 50 79 c3 a6 75 61 6b 79 6b 20 50 68 67 69 72 66 67 75 61 79 20 28 41 79 64 69 6e 29 20 28 50 69 27 66 6f 29 20 28 50 c3 a6 61 66 79 75 61 6c 61 c3 a6 69 72 20 69 72 6c 61 73 79 29 0d 0a 0d 0a 46 6f 79 20 59 69 c3 a6 6c c3 a6 6a 79 75 61 77 0d 0a 31 31 20 5a 6c 61 69 72 69 72 79 75 61 20 49 6f 6f c3 a6 69 72 79 20 28 4f 6c 69 76 65 72 29 20 28 59 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 49 27 61 79 c3 a6 6c 77 29 0d 0a 31 32 20 57 76 6c 61 6b 79 75 61 20 41 75 61 c3 a6 70 20 28 4b 61 72 72 69 65 29 20 28 53 79 79 69 c3 a6 69 72 79 29 20 28 49 72 c3 a6 7a 79 77 55 61 6c 61 70 68 79 75 61 77 29 0d 0a 0d 0a 46 6f 79 20 49 6f 6c 61 6b 69 27 69 6f 79 6b 0d 0a 31 33 20 53 69 27 64 65 27 20 28 48 75 65 73 69 63 29 20 28 53 69 72 67 6c 61 6b 29 20 28 53 67 6c 6a c3 a6 69 72 20 69 72 6c 61 73 79 29 0d 0a 31 34 20 5b 4d 41 52 4b 45 44 5d 0d 0a
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License