PL-HUB

Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Ba Lan

Nội dung của trang này hiện [được giải mật].

Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy nhân sự phải trình cấp phép để xác nhận truy cập.

scp-pl.png

Danh sách các SCP-PL

  • SCP-PL-204 - Cách Để Biến Mất Hoàn Toàn Và Không Bao Giờ Bị Phát Hiện
  • SCP-PL-253 - KENTUCKY RÁN CÁI ĐÉO GÌ

Danh sách các SCP-PL Hài

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License