Hồ Sơ Của WPthai


đánh giá: +10+x

Thông Báo: Chào mừng đã đến trang profile được chắp vá từ profile của người khác trong 15 phút.

- WPthai -

Thông Báo: Thực ra thì công việc điều tra dịch thuật ở Tổ Chức thường khó khăn hơn thế. Sherlock Holmes Dịch giả thường, không như tôi dịch giả SCP, có thể loại bỏ các trường hợp vô lý.

Đừng Trừ Lương Tôi Vì Trò Đùa Nhỏ Này Nhé Sếp, dù tôi làm quái gì có lương

- WPthai -HỒ SƠ CÁ NHÂN


Sơ Yếu Lý Lịch

Tên: Thái ██ ████
Codename: WPthai
Ngày Gia Nhập: 06/11/2021
Chức Vụ: Dịch Giả
Nơi Công Tác: Điểm-75-VN
Mô Tả: Là một người dính tật lười, hay bị phân tâm. Đặc biệt: là trái bí
Sơ yếu lí lịch gì mà ngắn quá vậy? Mà thôi kệ biết viết gì nữa giờ?


Công TácMột cái tập giấy lộn xộn?
Đôi Lời Cảm Ơn


Xin Gửi Lời Cảm Ơn Đến

Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea vì đã hướng dẫn, giúp đỡ mình rất nhiều trong việc dịch và cả hồi mình mới chân ráo vào với ý định viết SCP.

KirQKirQ vì đã giúp đỡ mình rất nhiều về kiến thức, việc dịch thuật cũng như hỗ trợ nhiều thứ khác và… Quên vụ "you're not my idol anymore" ở kênh INT nhé! You're alway my idol. Nya is my idol now, sorry boss

StupifPotatoStupifPotato, Nya PieceNya Piece và ad Komodo (chưa mò ra tên wikidot của ad Komodo :<) vì đã hỗ trợ mình ở mặt dịch bài trên Discord.

Các đồng dịch giả, hội không bỏ cuộc vụ viết SCP và những người nằm vùng ở kênh luận văn trên Discord khác vì đã giúp đỡ mình.

KH NamKH Nam, cảm vì cái ảnh và code trộm được nháHộp Thư


Các nhân sự có thể để lại vài lời cho WPthai theo hướng dẫn:

> Lời nhắn
> [[*user Tên Tài Khoản Của Bạn]]
@@ @@

Nơi lãng khách để lại đôi lời

Ví Dụ: Tôi đã ăn cắp code của KH Nam, và giờ tôi đang bị ăn cắp
WPthaiWPthai

Kẻ bị stolen lại muốn stolen người khác 😎
KH NamKH Nam

Cảm ơn vì đã ghé thăm! Chúc một ngày tốt lành
Không phải Rickroll

Ấn vào thật á? Đấy! Không phải Rickroll

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License