Tài Liệu Mọi Thành Viên Cần Đọc

Chào mừng nhân sự đến với

Danh Sách Tài Liệu

Mọi Thành Viên Cần Đọc


Danh Sách Tài Liệu Mọi Thành Viên Cần Đọc là nơi tổng hợp tất cả các bài viết hướng dẫn mà mọi thành viên có thể cần đến để hiểu rõ cách điều hướng tại wiki này, cũng như các quy tắc mà toàn bộ thành viên của Cộng đồng Wiki SCP-VN đồng ý tuân theo. Mặc dù không phải tất cả các hướng dẫn này đều được coi là luật lệ, nhưng đa số chúng là cần thiết để đảm bảo các tác giả thoải mái nhất có thể trong quá trình tương tác trên wiki.

Đây không phải là danh sách toàn bộ các hướng dẫn và bài luận đã được đăng tải trên wiki này, mà danh sách này gần hơn với một danh mục nhỏ các hướng dẫn cần thiết mà Wiki SCP-VN yêu cầu mọi thành viên đọc và hiểu rõ. Để truy cập những hướng dẫn và bài luận khác, thành viên có thể tìm kiếm trong Trung Tâm Trợ Giúp.


Các hướng dẫn mọi thành viên cần đọc

Các trang sau chứa những thông tin cơ bản nhất về wiki và cộng đồng này.

Dành cho tất cả các thành viên trong cộng đồng:

  • Nội Quy: Bạn cần biết và hiểu mọi luật lệ của wiki. Không biết luật không có nghĩa là bạn có thể mắc lỗi mà không phải nhận hình thức kỷ luật nào.
  • Hướng dẫn cho thành viên mới: Hướng dẫn bao gồm cách ứng tuyển thành viên wiki, các hành xử được khuyến khích trên wiki, cách trở thành một thành viên hữu ích, các mẹo về viết, và nhiều hơn nữa. Mọi thành viên của cộng đồng cần đọc hướng dẫn này.
  • Hướng dẫn Chat: Hướng dẫn tham gia chat trong server Discord của wiki SCP-VN. Bao gồm hướng dẫn tham gia, quy tắc, các kênh, các vai trò trong server, dàn quản trị, v,v.
  • Chính sách Chính thức Chống Quấy rối: Quy tắc ứng xử áp dụng cho tất cả các không gian cộng đồng của Tổ Chức SCP và wiki SCP-VN.
  • FAQ: Những câu hỏi thường gặp. Các câu hỏi về vũ trụ SCP, về cách wiki vận hành, và cả cách cư xử trên wiki.

Dành cho tất cả các tác giả và dịch giả của trang web:

  • Hướng Dẫn Viết SCP: Bao gồm cách phát triển ý tưởng, quy trình quản thúc, giọng văn khoa học, cách xây dựng dị thể dạng người, code trình bày bài và nhiều hơn nữa. Các mẫu trình bày cơ bản đều có ở đây. Hãy đọc trước khi bắt đầu với bài viết đầu tiên của bạn.
  • Hướng Dẫn Cho Dịch Giả: Bản hướng dẫn sơ bộ nhưng cần thiết cho mọi thành viên muốn đóng góp bản dịch cho wiki.
  • Hướng dẫn đăng tải sản phẩm nghệ thuật trên Wiki SCP: Bao gồm thông tin về chèn hình ảnh, code CSS cơ bản, cách trình bày trang, và cách đăng tải những sản phẩm nghệ thuật của chính bạn trên wiki. Hãy đọc trước khi tạo trang nghệ thuật hoặc đăng tranh vẽ lên wiki.
  • Cơ chế Xét duyệt Ý tưởng: Giới thiệu và giải thích về cơ chế greenlight. Hãy đọc nếu bạn muốn được người khác nhận xét ý tưởng của mình, không biết "greenlight" tại wiki này nghĩa là gì, hoặc đang mong muốn biến ý tưởng của mình thành bài viết tại Wiki SCP-VN.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License