Phỏng vấn Ảnh hưởng Truyền ngược Thời gian Hình xuyến B


đánh giá: +2+x

Người được phỏng vấn: Đối tượng ███████

Người phỏng vấn A: Ts ███████
Người phỏng vấn B: Phó Nghiên cứu ███████

Người theo dõi, máy quay phụ: Ts. ███████, Tiến sĩ Tâm lý học, Ts ██████████, Tiến sĩ Thần kinh học

Lời nói đầu:
Sau thử nghiệm thứ ba, Đối tượng được tiến hành thẩm vấn theo quy trình tiêu chuẩn.
Đối tượng không biết, kiểm tra đa giác thụ động được thực hiện. Chú ý: Cảm xúc của đối tượng không ổn định và có hơi hoang tưởng.


Đối tượng: Làm ơn nói cho tao biết mày nhớ được những gì mà chúng ta đã thảo luận.

Người phỏng vấn A: Cái gì vậy?

Đối tượng: Đây là lần thứ mấy?

Người phỏng vấn A: Lần thứ ba, sao vậy?

Đối tượng: Lần thứ ba?

Người phỏng vấn A: Vậy theo anh lần này là lần thứ mấy?

Đối tượng: Đây là lần thứ mười chín rồi đấy.

Người phỏng vấn A: Điều đó là vô lý.

Đối tượng: Hãy để tao tiết kiệm thời gian cho đôi bên.

Người phỏng vấn A: Bằng mọi cách anh thấy cần thiết.

Đối tượng: Mày đã xác định và quản thúc SCP-████ và SCP-████?

Người phỏng vấn A: …Tôi không thể thảo luận về điều này…

Đối tượng: …và rồi có một thứ gì đó mày có thể kiểm lại. Tao biết mày không tin tao, nhưng lần cuối chúng ta làm việc này, chúng ta đã tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ phải làm việc với…đó là…tác động Kasmere?

(Những người phỏng vấn bàn bạc với nhau)

Người phỏng vấn A: (nói với người phỏng vấn B) không, tiếp tục đi.

Người phỏng vấn B: Có phải ý anh là tác động Casimir?

Đối tượng: Phải. Là nó đó. Tạo tác tác động nó.

Người phỏng vấn B: Làm thế nào anh biết về thứ gì đó như vậy?

Đối tượng: Bởi vì tao đã nghe bọn mày nói về nó.

Người phỏng vấn B: Lần đó là khi nào?

Đối tượng: Mày không nhớ nó. Đó là sau lần thử nghiệm thứ 17. Tao muốn mày hiểu điều gì đó. Mày vẫn cứ nghĩ thứ đó ảnh hưởng đến ký ức của tao. Điều đó tao đã nhầm. Nếu là vậy, làm thế nào tao biết về SCP-████ và SCP-████? Một khi mày kiểm tra lại tác động tao đang nói, vậy mày sẽ giải thích điều đó như thế nào?

Người phỏng vấn A: Nếu anh…

Đối tượng: Mày sẽ giải thích điều đó như thế nào? Mày sẽ tạo ra một thuyết riêng để giấu điều đó? Mày thấy đấy, chỉ có duy nhất hai khả năng: hoặc là tao bị điên. Hoặc là không.

Người phỏng vấn A: Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu…

Đối tượng: Một khi mày đã tin, chúng ta sẽ nói chuyện. Cho đến sau đó tao xong. Đưa tao về phòng của tao và nhốt tao vào đó hoặc để tao đi.


(Cuộc phỏng vấn bị hoãn.)

Một vài thử nghiệm được thực hiện sử dụng nhân sự Cấp-D, ngay lập tức thử nghiệm kết thúc
sau khi kích hoạt tạo tác. Dự đoán thử nghiệm của đối tượng được xác nhận.

Lưu ý: Ngay sau đó, Phó Nghiên cứu ███████ (người đã có mặt trong cuộc phỏng vấn này)
đã thực hiện một thí nghiệm không được phê duyệt với tạo tác, sử dụng chính mình làm đối tượng.

Không nhân viên vào có thể xác định ai đã nói chuyện về sau với anh ta, mặc dù được biết rằng
anh ta đã tham gia hai giờ nghiên cứu sử dụng kho dữ liệu chưa được phân loại của Tổ Chức, tại thời điểm đó anh ta
nhấp một cú gọi điện cho mẹ mình.

Mặc dù nó đã được xác minh rằng trong khi Phó Nghiên cứu ███████ thất bại trong việc gọi bà ấy — mặc dù anh ta đã cố gắng
ít nhất là một chục lần trong nhiều phút — anh ta nhiều lần lặp lại việc phát lại hộp thư thoại của bà. Ngay sau đó,
Phó Nghiên cứu ███████ tự sát.

(Cuộc phỏng vấn được tiếp tục 50 giờ sau.)


Đối tượng: Phụ tá của mày đâu?

Người phỏng vấn: Được chỉ định lại.

Đối tượng: Vậy thì?

Người phỏng vấn: Vậy thì gì cơ?

Đối tượng: Mày không có vẻ mày đã được ngủ nhiều cho lắm.

Người phỏng vấn: Chuyện gì mà…rằng anh tin tôi là gì?

Đối tượng: Điều đó thật buồn cười, mỗi lần chúng ta nói chuyện, tao cứ mong đợi mày sẽ nhớ.

Người phỏng vấn: Tôi hỏi lại anh lần nữa, anh tin tôi là gì?

Đối tượng: Trong mười hai tuần tao đã làm việc với tạo tác, [lưu ý: mới chỉ được có một tuần kể từ khi các thử nghiệm bắt đầu] Tao đã thấy Tổ Chức thay đổi, chủ tịch thay đổi, bố trí của toàn cầu thay đổi, tao đã thấy mày thay đổi…mày trông tốt hơn khi không có râu, bất ngờ…mọi thứ biến mất.

Người phỏng vấn: Cái gì…

Đối tượng: Thế giới tao từng biết đã biến mất. Nó đã thay đổi và thay đổi tới bây giờ là mười chín lần rồi đấy. Tao may mắn là chúng ta vẫn cùng nói một thứ tiếng. Nghe tao này: lý do duy nhất tao chấp thuận trở thành chuột bạch của bọn mày là vì tao không còn có lịch sử của riêng mình nữa. Hoặc là tao ngoài dòng lịch sử. Tao không nhận ra chị của tao, lũ trẻ tao chưa bao giờ có, người vợ tao chưa từng cưới. Tao là một con ma mà không có quá khứ. Tao không còn thứ gì để mất bởi việc sử dụng tạo tác.

Người phỏng vấn: Chúng tôi sẽ không để anh tới gần thứ đó lần nữa trừ khi và cho tới khi anh bắt đầu…

Đối tượng: Nó không quan trọng.

Người phỏng vấn: Cái gì không?

Đối tượng: Mày vẫn cứ thay đổi. Mọi thứ cũng vậy. Và tao vẫn như cũ. Tao là người duy nhất nhớ. Mày không phải là Ts. ██████████ thật sự, ít nhất không phải người tao biết.

(Tại thời điểm này, trao đổi sau diễn ra bí mật giữa Người Phỏng vấn và Người theo dõi ███████ thông qua máy điện báo.)


Người phỏng vấn: Có thể là hội chứng Capgras, 1
đi kèm phức hợp Cassandra 2

Người theo dõi: Có thể

Người phỏng vấn: Lời khuyên?

Người theo dõi: Đừng phủ nhận chúng. Chúng ta luôn có thể
thử █████████████████████████████ nếu họ không có
dấu hiện cải thiện.

Người phỏng vấn: Và kiến thức không giải thích được của họ?

Người theo dõi: Tiềm thức3 và tán phét, có lẽ vậy.
Các trường hợp như họ có tồn tại trong tài liệu.

Người phỏng vấn: và hành động tự sát của Phó Nghiên cứu ██████████?

Người theo dõi: Folie a deux.4


Người phỏng vấn: …ý anh là sao?

Đối tượng: Ý tao là sao. Ý tao là sao? Làm thế này này: nếu mày kiểm tra Ts ████████, mày sẽ thấy dấu hiệu của
████████████. Mày sẽ nhận được một bất ngờ lớn từ hắn trong vài ngày tới. Bây giờ làm thế nào tao biết điều đó?

Người phỏng vấn: Điều đó thật vô lý. Anh có thể giải thích cho những kiến thức chưa được giải thích mà anh đang sở hữu không?

Đối tượng: Tao sẽ giả bộ thế này…sự luân phi-ên [nguyên văn] đã mở ra chậm hơn lần cuối cùng, rằng các sự kiện đã diễn ra chậm hơn. Nếu mọi thứ không bất đồng quá nhiều, với hiệu lực này khiến tao có thể nói trước tương lai gần. Cho rằng nơi tao vừa đến là từ nơi chúng ta đang ở thử nghiệm thứ mười chín, trong khi ở đây…

Người phỏng vấn: Không vòng vo nữa. Tôi sẽ hỏi anh trực tiếp: có phải anh đang bị ép buộc bởi một bên thứ ba? Anh đang bị ép hành động theo lệnh để không tiết lộ những gì anh biết? Như tôi đã nói, nếu…

Đối tượng: Mày không thể chơi lại tao. Nhét nó vào đầu mày đi. Tạo tác sẽ ██████████████████████. ███████████████. ███. ████. █████████████████████████. Đó là vấn đề của các tuần.

Người phỏng vấn: Nói cho tôi biết, nếu anh…

Đối tượng: Tiến sĩ, hãy để tao thông não cho mày: ██████████, ████████████. ███████████████? ███? ████. ██████. ████████████. ████████████████████████████████████████. ██████████████████. ████. █████████████████████████. ██, ████████████████████, ███████████████. ███. ██████████████. ████████████████████████. █████████. █████████. ████████████. ████████████. █████. ████.
█████████████████████████████████████████████████████████, █████████████████████████████

██████████████████, ████████████████████████████████████████████████████, █████████████████ ██████████████████████, ██████████████████████████████████████████, ███████████████████████
██████████████████████████, █████, ████████, ██████████████████████, ██, ███, ██, ████, ████, ██…..

(Cuộc phỏng vấn tại thời điểm này đột nhiên kết thúc bởi ủy quyền của quản trị viên O5 ███████.)


Lời kết:
Kết quả kiểm tra đa giác thụ động cho thấy các câu trả lời không phải là lời nói dối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License