Hồ sơ nhân sự - Ts. Ricky Bale (Hay "Cách sống tốt với một ác quỷ với quả bóng chày thay cho đầu vì một lý do nào đấy")

đánh giá: +3+x

Tên: Ricky Bale (MẬT DANH: Rigball)

Ngày sinh: [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

Giới tính: Nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên cấp cao

Thẩm quyền: Cấp 3

Đơn vị công tác: Điểm-29-VN, Phòng ban Hoạt hình học

Tiểu sử: Sinh ra tại bang Texas, Mỹ. Được tuyển vào Tổ Chức năm 2001. Từ những năm đầu hoạt động, nhân sự đã thể hiện rõ sự xuất sắc trong xử lý những dị thể liên quan đến phim hoạt hình và sinh vật giả tưởng hoạt hình. Sau một sự cố với dị thể, ông trở thành một phần trong Quy trình Quản thúc Đặc biệt của nó dưới dạng vật chủ. Nếu thấy ông ta đang nói chuyện một mình thì đó có thể là dị thể đang cố thuyết phục cho thuốc xổ vào cốc nước của đồng nghiệp. Việc khuyên nhân sự này đi nghỉ khi trường hợp đó xảy ra được khuyến khích.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License